01_podyplomowe.png

Zintegrowane zarządzanie w IT
Studia podyplomowe

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto?

Studia podyplomowe Zintegrowane Zarządzanie IT w Collegium Da Vinci uczą zarządzania projektami oraz przekazują słuchaczom najlepsze praktyki wykorzystywane w zarządzaniu informatycznym wsparciem procesów biznesowych. Studia umożliwiają uzyskanie cenionych na rynku pracy międzynarodowych certyfikatów PRINCE2®, Agile PM® oraz ITIL®. Dzięki symulacjom biznesowym, program studiów ułatwia nabycie umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania projektami zgodnie z podejściem kaskadowym i  zwinnym.

Grzegorz Fic, PMP, MBA – Business Development,
Manager grupy Zarządzania Projektami w Pionie Edukacji Altkom Akademia S.A.

Cel

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych standardów zarządzania IT w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowej certyfikacji. Podczas zajęć będzie możliwość zweryfikowania teorii z zarządzania projektami w praktyce, w ramach gry symulacyjnej.

Uczestnicy

Studia adresowane są do:

 • wszystkich, którzy pracują w środowisku IT
 • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznym
 • osób które swoją karierę zawodową wiążą z zarządzaniem projektami IT
 • osób chcących zdobić certyfikat ITIL
Atuty

Do programu studiów wprowadziliśmy akredytowane szkolenia przygotowujące do egzaminu PRINCE2®Foundation, Agile PM™ Foundation, ITIL® Foundation oraz Profesional Scrum Master I. W ramach studiów egzamin z PRINCE2®Foundation, pozostałe na preferencyjnych warunkach.

Podczas zajęć będzie możliwość zweryfikowania teorii w praktyce, w ramach symulacji biznesowych. Każdy ze słuchaczy będzie miał również możliwość korzystania z darmowej bazy wiedzy i wymiany doświadczeń – Akademiq – dostępnej jedynie dla słuchaczy Altkom Akademii.

Partner kierunku

 

Program
 1. Wstęp do zarządzania projektami i ład organizacyjny w IT (10 godz.)

 2. Komunikacja, budowanie i zarządzanie zespołem projektowym (10 godz.)

 3. Zarządzanie IT wg metodyki ITIL (20 godz.)
   
 4. Wesele Sułtańskie – symulacja biznesowa oparta na AgilePM (10 godz.)

 5. Zwinne zarządzanie projektami IT - Agile na poziomie Foundation (30 godz.)

 6. Management of Value (30 godz.)

 7. SCRUM Szkolenie przygotowujące do egzaminu I SCRUM Master Professional (20 godz.)

 8. Motywowanie i wyznaczanie celów (10 godz.)

 9. Zarządzanie IT wg metodyki PRINCE2® Foundation (30 godz.)

 10. Wnioski Managerskie (10 godz.)

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od soboty (godz.9.00-17.30) do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej (w formie prezentacji) oraz zdanie egzaminu ustnego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.

Kinga Matysiak

Trener zarządzania projektami i kompetencji społecznych, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych. Na swoim koncie ma ponad 7000 godzin szkoleniowych i konsultacyjnych. Od 2002 roku prowadzi szkolenia biznesowe w oparciu o autorskie gry i narzędzia pracy. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania projektami, w szczególności PRINCE2® oraz AgilePM™, komunikacji, wywierania wpływu, autoprezentacji, przywództwa, budowania zespołu. Jest trenerem wiodącym z Change Management®. Posiada wysoką umiejętność przekazywania wiedzy oraz pracy z procesem grupowym. Doświadczenia w biznesie zdobywała pracując jako kierownik projektów, zarządzający pracą zespołów kilkudziesięcioosobowych. Wprowadzała nowe produkty na rynek, odpowiadała za sprzedaż i marketing produktów już istniejących. Prowadziła projekty informatyczne, marketingowe oraz edukacyjne. Od 2009 roku rozszerzała swoje doświadczenie z branżę reklamową współtworząc Agencję Reklamową DIFERENTE. Realizowała projekty biznesowo – szkoleniowe m.in. dla branż motoryzacyjnych, finansowych, FMCG oraz produkcyjnych, m.in. Volkswagen Bank (Skoda, Seat, Volskwagen, Porsche, Audi), Castorama, Compensa, PGNiG, PZU, ING Bank Śląski, Mleczarnia „Turek”, HP, GPEC.

Hubert Kotakiewicz

Konsultant / trener w obszarze Zarządzanie Projektami Altkom Akademii. Jako trener osiągający sukcesy realizuje szkolenia z metodyki PRINCE2, harmonogramowania i kontroli realizacji projektów, zarządzania komunikacją w projekcie, narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami. Posiada ponad 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu projektami mających za cel stworzenie oraz wdrożenie „szytych na miarę” systemów informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczasowe doświadczenia zawodowe jak i edukacja (Wyższa Szkoła Techniczna – Ekonomiczna) nieustannie związane są z branżą IT. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz nabywanie nowych certyfikacji z obszaru zarządzania projektami. Jako kierownik projektu Hubert Kotkiewicz uczestniczył w projektach miedzy innymi dla takich marek jak GRUPA LOTOS, PKN ORLEN, Unilever, Grupa Obsługi Przemysłu, Spółki PKN ORLEN (4 spółki). Jako doradca dostawcy zaangażowany był w duże projekty dla KGHM oraz rafinerii w Możejkach. Z sukcesem zrealizował kilkanaście projektów, z których może pochwalić się listami referencyjnymi. Doświadczenie zdobyte jako kierownik działu consultingu pozwala na sprawne identyfikowanie zależności oraz konfliktów pomiędzy działalnością projektową a procesową, a także na umiejętne wyczucie potrzeb biznesu.

Witek Janicki

Konsultant/trener w obszarze Zarządzanie Projektami. Jako kierownik projektu prowadził w Altkom Akademii wdrożenie systemu dla Axa Germany. Jako trener realizuje szkolenia w obszarze Project Management: metodyka PRINCE2, harmonogramowanie i kontrola realizacji projektów, a w obszarze Inżynierii Oprogramowania: zarządzanie wymaganiami oraz analiza wymagań metodą przypadków użycia. Posiada 15-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami rozwoju i wdrażania systemów informatycznych dla banków, firm ubezpieczeniowych i administracji publicznej. Prowadził projekt w ramach migracji systemu bankowego w PKO BP. Jako szef pionu wytwarzania oprogramowania prowadził wdrożenie systemów zapewnienia jakości i metodyk projektowych. Dla TP S.A. prowadził projekt rozwoju systemu wspomagającego zarządzanie projektami.

 

 

 

 

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 15 października 2016!

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Zintegrowanie zarządzanie w IT 7 100 zł 3 550 zł 710 zł

 

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!