Zgłoszenia

W seminarium mogą wziąć udział doktoranci i młodzi doktorzy (pracownicy niesamodzielni) zainteresowani w szczególności problematyką mediów, komunikacji społecznej, a także szeroko pojętą edukacją medialną.