Zeszyty naukowe

Collegium Da Vinci posiada własne wydawnictwo, które publikuje dorobek naukowy pracowników Uczelni oraz niezbędne do kształcenia prace z szeroko rozumianych nauk społecznych. Nakładem wydawnictwa ukazują się książki, podręczniki oraz zeszyty naukowe. Periodyk "Problemy Humanistyki" jest coraz bardziej cenionym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym.

Problemy Humanistyki

Zeszyty naukowe Collegium Da Vinci w Poznaniu

ISSN 1505-246X

Zeszyty naukowe Collegium Da Vinci „Problemy Humanistyki” wydawane są od roku 1997 i stały się cenionym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym. Dotychczasowe numery są platformą wymiany dorobku naukowego pracowników środowisk akademickich, miejscem debiutów prac doktorantów popularnonaukowych także artykułów popularnonaukowych absolwentów WSNHiD.

Tematyka publikowanych „Problemów Humanistyki”, zależnie od numeru zeszytu, dotyczy różnych dyscyplin wiedzy - politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych kulturoznawstwa oraz pedagogiki. Autorzy podejmują problemy trudne, odnoszące się zarówno do przeszłości, jak i teraźniejszości. Wszystkie zachęcają do przemyśleń i dalszej dyskusji.

 • Zeszyt Naukowy Nr 1

  Poznań 1997, s. 176

  • W. Malendowski
   Genetyczne uwarunkowania transformacji systemowej w Europie Środkowej. Próba analizy retrogresywnej
  • W. Nowiak
   Społeczne skutki transformacji w Polsce
  • K. Robakowski
   Działalność rządu Tadeusza Mazowieckiego na rzecz integracji Polski ze strukturami politycznymi i ekonomicznymi Europy Zachodniej
  • W. Adamczyk
   Ograniczenie dostępu dziennikarzy do informacji w Polsce w latach 1989 - 1995
  • Z. W. Puślecki
   Korzyści i koszty integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską
  • E. Biderman
   Ocena przestrzeni społecznej oraz symbolicznego wizerunku miasta Poznania przez jego mieszkańców
  • D. Matuszewska
   Koncepcja terytorialnego systemu społecznego
  • P. Lissewski
   Możliwości kształcenia problemowego historii na studiach niehistorycznych
  • L. Porębski
   Behawioralny model władzy
 • Zeszyt Naukowy Nr 2

  Poznań 1997, s. 132

  • Z. Blok
   Transformacja systemowa w Polsce - próba charakterystyki procesu
  • T. Wallas
   Demokracja pośrednia i mechanizm jej realizacji we współczesnym państwie
  • S. Zyborowicz
   Wybory jako centralna instytucja demokratyczna
  • A. Stelmach
   Zmiany prawa wyborczego w Polsce w okresie tranzycji systemowej
  • D. Piontek
   Rola mediów w wyborach powszechnych
  • J. Babiak
   Rolnictwo i polityka rolna w programach wyborczych
  • S. Zakrzewski
   Problemy polityki społecznej w programach partii i ugrupowań politycznych
  • W. Malendowski
   Racja stanu a priorytety polskiej polityki zagranicznej
  • K. Borowczyk
   Problemy integracji europejskiej w programach wyborczych głównych ugrupowań
 • Zeszyt Naukowy Nr 3

  Poznań 1999, s. 149

  • E. Biderman, K. Tomczak, R. Cieślak
   Przemiany funkcji usługowych wyższego rzędu w śródmieściu Poznania w okresie transformacji systemowej
  • W. Adamczyk
   Kapitał zagraniczny w polskich mass mediach. Szanse i zagrożenia
  • I. Andruszkiewicz
   Problemy rynku pracy w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec
  • K. Hajder
   Zmiany prawa wyborczego w Polsce w okresie tranzycji systemowej
  • W. Nowiak
   Stosunki Państwo - Kościół w Norwegii
  • S. Wojciechowski
   Przegląd najważniejszych typologii nacjonalizmu
  • I. Czerwonogóra
   Z dziejów filozofii
  • M. Żyromski
   Pojęcie elity w świadomości społecznej
  • S. Zakrzewski
   Bezrobocie w województwie poznańskim w 1997 roku
  • T. Wallas
   Ruchy i partie polityczne w systemie politycznym. Przyczynek do zagadnienia