edukacja.jpg

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

DLA KOGO?
 • osób, które planują rozpocząć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem sprzedażą w firmie,
 • osób które przygotowują się do objęcia w niedalekiej przyszłości  odpowiedzialności za sprzedaż w przedsiębiorstwie,
 • osób którym w skutek rozwoju lub pogorszenia pozycji rynkowej firmy powierzono zadanie re/organizacji działu sprzedaży.
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • samodzielnie diagnozować sytuację, poszukiwać rozwiązań i wspierać rozwój własnego zespołu,
 • zwiększyć motywację, zaangażowania i aktywności zespołu,
 • poznać słabe i mocne strony każdego członka zespołu,
 • nabyć umiejętności udzielania informacji zwrotnej.


 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMIN:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 950 zł brutto

 

1. Dział sprzedaży  w przedsiębiorstwie:

 • rola i warianty umiejscowienia działu sprzedaży w strukturze organizacyjnej,
 • typy organizacji działu sprzedaży (centralny, rozproszony, zewnętrzny),
 • kompetencje i zakres odpowiedzialności managera ds. sprzedaży,
 • budowa strategii  realizacji planu sprzedaży (tworzenie i weryfikacja prognozy sprzedaży, cele sprzedażowe, identyfikacja wąskich gardeł sprzedaży, etc.).

2. Budowanie i re/organizacja działu sprzedaży: 

 • rola, pozycja i zadania managera ds. sprzedaży,
 • rekrutacja i selekcja handlowców, 
 • określenie profilu idealnego handlowca (w zależności od branży, kanału dotarcia do klienta, sprzedawanego   produktu, strategii sprzedażowej etc.)określenie kanałów dotarcia do potencjalnych kandydatów (rekrutacja wewnętrzna/zewnętrzna, rekrutacja aktywna/pasywna etc.),
 • analiza CV, przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej (pytania i techniki stosowane w tracie rozmów) i wybór   kandydataidentyfikacja i re/definicja procesów z udziałem działu sprzedaży,
 • określenie/weryfikacja metod pracy handlowców (określenie środowiska sprzedażowego, scenariusz             spotkania, prezentacja, rola w zespole sprzedażowym, określenie zakresu wsparcia sprzedaży, etc.),
 • narzędzia wspomagające pracę handlowców i managera działu sprzedaży (CRM).

3. Rola systemu motywacyjnego w dziale sprzedaży:

 • charakterystyka sprzedaży, umiejętności handlowe a system motywacji,
 • kryteria wyboru odpowiedniego systemu wynagradzania handlowców,
 • systemy motywacji finansowej i poza finansowej  stosowane w sprzedaży.

4.  Manager ds. sprzedaży:

 • budowa strategii  realizacji planu sprzedaży,
 • tworzenie i weryfikacja prognozy sprzedaży,
 • cele sprzedażowe,
 • identyfikacja wąskich gardeł sprzedaży,błędy najczęściej popełniane przez managerów sprzedaży.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100