edukacja_1.jpg

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

DLA KOGO?
 • osób, które planują rozpocząć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem sprzedażą w firmie
 • osób które przygotowują się do objęcia w niedalekiej przyszłości  odpowiedzialności za sprzedaż w przedsiębiorstwie
 • osób którym w skutek rozwoju lub pogorszenia pozycji rynkowej firmy powierzono zadanie re/organizacji działu sprzedaży
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • samodzielnie diagnozować sytuację, poszukiwać rozwiązań i wspierać rozwój własnego zespołu
 • zwiększyć motywację, zaangażowania i aktywności zespołu
 • poznać słabe i mocne strony każdego członka zespołu
 • nabyć umiejętności udzielania informacji zwrotnej


 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMIN:
 • 8-9.12.2016r.
 • 19-20.01.2017r.
 • 13-14.02.2017r.
 • 15-16.03.2017r.
CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 950 zł brutto

 

1. Dział sprzedaży  w przedsiębiorstwie

 • rola i warianty umiejscowienia działu sprzedaży w strukturze organizacyjnej
 • typy organizacji działu sprzedaży (centralny, rozproszony, zewnętrzny)
 • kompetencje i zakres odpowiedzialności managera ds. sprzedaży
 • budowa strategii  realizacji planu sprzedaży (tworzenie i weryfikacja prognozy sprzedaży, cele sprzedażowe, identyfikacja wąskich gardeł sprzedaży, etc.)

2. Budowanie i re/organizacja działu sprzedaży 

 • rola, pozycja i zadania managera ds. sprzedaży
 • rekrutacja i selekcja handlowców: 
 • określenie profilu idealnego handlowca (w zależności od branży, kanału dotarcia do klienta, sprzedawanego   produktu, strategii sprzedażowej etc.)określenie kanałów dotarcia do potencjalnych kandydatów (rekrutacja wewnętrzna/zewnętrzna, rekrutacja aktywna/pasywna etc.)
 • analiza CV, przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej (pytania i techniki stosowane w tracie rozmów) i wybór   kandydataidentyfikacja i re/definicja procesów z udziałem działu sprzedaży
 • określenie/weryfikacja metod pracy handlowców (określenie środowiska sprzedażowego, scenariusz             spotkania, prezentacja, rola w zespole sprzedażowym, określenie zakresu wsparcia sprzedaży, etc.)
 • narzędzia wspomagające pracę handlowców i managera działu sprzedaży (CRM)

3. Rola systemu motywacyjnego w dziale sprzedaży

 • charakterystyka sprzedaży, umiejętności handlowe a system motywacji
 • kryteria wyboru odpowiedniego systemu wynagradzania handlowców
 • systemy motywacji finansowej i poza finansowej  stosowane w sprzedaży

4.  Manager ds. sprzedaży

 • budowa strategii  realizacji planu sprzedaży
 • tworzenie i weryfikacja prognozy sprzedaży
 • cele sprzedażowe
 • identyfikacja wąskich gardeł sprzedaży
 • błędy najczęściej popełniane przez managerów sprzedaży

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749