edukacja.jpg

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

DLA KOGO?
 • Dyrektorów produkcji,
 • Kierowników produkcji,
 • Brygadzistów,
 • Mistrzów produkcji,
 • Osób zarządzających zespołem produkcyjnym,
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • poprawić zaangażowanie załogi w cele przedsiębiorstwa,
 • wpłynąć na  pozytywną zmianę mentalności pracowników produkcyjnych i wzrost ich identyfikacji z celami firmy, a dzięki temu osiągnąć  redukcję  strat w procesie produkcji,
 • zminimalizować konflikty pracownicze,
 • poznać i określić swój indywidualny styl zarządzania zespołem produkcyjnym,
 • nauczyć się się zasad poprawnej komunikacji w zarządzaniu pracownikami,
 • nabyć / rozwinąć  umiejętności związane z motywowaniem podwładnych i właściwym delegowaniem zadań.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ

TERMIN: 

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 550 zł 

1. Kim jest i czego powinien oczekiwać szef zespołu produkcyjnego?

 • Idealny szef w organizacji produkcyjnej.
 • Co powinien wiedzieć pracownik, by spełniać oczekiwania szefa.
 • Szef jako „koło zębate” w organizacji.

2. Zarządzanie zespołami produkcyjnymi- co jest ważne?

 • Dopasuj styl i sposób zarządzania do człowieka, a nie człowieka do stylu zarządzania.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie pracownika.
 • Komunikacja i rozwój pracowników.
 • Motywacja zespołów w organizacji.

3. Zespół jako sprawnie działający organizm:

 • Narzędzia pozwalająca dobrze i sprawnie zarządzać ludźmi.
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności.
 • Ufaj i kontroluj swoich ludzi.
 • Pozwól wykazać się swoim ludziom.
 • Wyznaczanie celów i rozliczanie zespołu.

4. Jak wyznaczać cele swoim pracownikom  w firmie produkcyjnej?

 • Jak wyznaczać cele, które zainspirują Twoich pracowników?
 • Podejście do wyznaczania celów.
 • Unikaj demotywacji swoich pracowników.
 • Punktowe i przedziałowe podejście do wyznaczania celów.

5. Monitorowanie – cele i narzędzia monitorowania działań zespołu produkcyjnego:

 • Kontraktowanie współpracy z pracownikami.
 • Rozmowa dyscyplinująca – stopniowanie i adekwatność sytuacyjna.
 • Od komunikatu „ja” do sankcji – asertywność i koncentracja na faktach.
 • Rodzaje sankcji – realność i adekwatność.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100