edukacja.jpg

Zarządzanie sobą w sytuacji konfliktowej - od konfliktu do porozumienia

  Warsztat adresowany do osób:

 • Którym zdarza  się wychodzić z sytuacji trudnej w poczuciu przegranej,

 •  Doświadczającym w sytuacji konfliktowej silnych reakcje – złości, żalu, niepokoju? 

 • Skłonnym zaakceptować cudzy punkt widzenia niż narazić się na kłótnię? Albo wręcz przeciwnie - raz zajętej pozycji broniącym bardzo silnie, bez troski o relację,

 • Obawiającym się braku akceptacji jeśli stanowczo wyrażą swoje zdanie,

 • Obawiającym się tego, że ich sposób rozwiązywania konfliktów sprawia, że inne osoby mają do niego pretensje?

 • Mającym wrażenie, że inni bardziej stanowczo wyrażają swoje zdanie/ opinie/ pomysły?

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Przeformułować myślenie o konflikcie – udowodnić, że ma on znaczenie rozwojowe i jest niezbędnym czynnikiem zmiany, a nie tylko destrukcyjnie wpływa na relacje,

 • Doświadczać poczucia wpływu i własnej odrębności w relacjach z innymi,

 • Mieć większą kontrolę nad własnymi emocjami,

 • Nauczyć się bardziej skutecznych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych, w tym konfliktowych,

 • Współpracować z innymi w bardziej satysfakcjonujący sposób,

 • Rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów,

 • Zmienić sposób widzenia konfliktu na bardziej konstruktywny,

 • Poznać skuteczne metody rozwiązywania konfliktów,

 • Poznać własny styl rozwiązywania konfliktów i wynikających z tego konsekwencji – możliwość dokonywania wyboru,

 • Zwiększyć poczucie wpływu w sytuacjach konfliktowych,

 • Nauczyć się ponoszenia  mniejszych kosztów emocjonalnych w sytuacjach konfliktowych.

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

 

 

MODUŁ  I: Anatomia konfliktu:

 1. Definicja konfliktu i rodzaje sytuacji konfliktowych.
 2. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny i źródła konfliktów.
 3. Dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej.
 4. Co wpływa na eskalację konfliktu?
 5. Autodiagnoza stylu reagowania na konflikt.
 6. Konstruktywne podejście do konfliktu - konflikt jako kryzys inspirujący do zmiany.

 MODUŁ  II: Metody i techniki rozwiązywania konfliktów:

 1. Idea porozumienia bez przemocy w rozwiązywaniu konfliktów.
 2. Analiza gier transakcyjnych.
 3. Mediacje, negocjacje, dyskusje, polemiki.
 4. Obrona przed manipulacją.
MODUŁ III: Jak skutecznie przeprowadzić konflikt z pozycji wygrany-wygrany:
       1. Etapy konstruktywnego przepracowania konfliktu.
       2. Opracowanie planu rozwiązywania konflikt.
       3. Skuteczna analiza potrzeb stron konfliktu i formułowanie problemu.
       4. Merytoryczne i osobowościowe przyczyny różnic zdań.
 
MODUŁ IV: Plan zmiany osobistej:

        1. Kompetencje osobiste i społeczne sprzyjające rozwiązywaniu konfliktu.
        2. Podróż w głąb siebie - emocje, intencje, nastawienia, przekonania, granice - ich znaczenie dla relacji.
        3. Projektowanie osobistych zmian w obszarze radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100