edukacja_1.jpg

Zarządzanie sobą w czasie

DLA KOGO?
 • Osób, zainteresowanych praktycznym działaniem systemów zarządzania sobą w czasie oraz chcące praktycznie przećwiczyć najpopularniejsze metody i techniki.
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą na:

 • zwiększenie efektywności pracy własnej,
 • zwiększenie skuteczności realizacji zadań i ustalania priorytetów,
 • umiejętność harmonijnego zarządzania obowiązkami w pracy i życiu osobistym,
 • mniej stresu i więcej komfortu na co dzień.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 470 zł brutto

 1. Efektywność w planowaniu i realizacji zadań. Korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.
 • Czynnościowa i efektywnościowa orientacja w działaniu.
 • Czym jest i co wpływa na efektywność?
 • Korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.

        2. Diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu sobą w czasie.

 • Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w organizacji czasu.
 • Filozofia zarządzania czasem – małe kroki w kierunku rozwoju metody pracy nad zmianą nawyków.

         3. Kontrola czasu i identyfikacja przyczyn jego strat.

 • Dzienniki aktywności – na co tracisz czas.
 • Złodzieje czasu, czyli kto i co kradnie nam czas?
 • Zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni.

        4. Reguły zarządzania sobą w czasie.

 • Formułowanie celów i Techniki planowana czasu.
 • Kryteria, elementy i rodzaje planowania.
 • Ustalanie terminów i ram czasowych planowanych działań ograniczanie zakresu i kontrola swoich zadań.
 • Priorytety – sprawy ważne i pilne, określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych.
 • Określanie priorytetów według celów.
 • Program  – kolekcjonowanie, analizowanie, porządkowanie, przeglądanie i realizacja.

        5. Narzędzia planowania czasu.

 • Zasada 80/20 Vilfredo Pareto.
 • Analiza ABC.
 • Macierz gen. Dwighta Eisenhower’a.
 • Reguła Parkinsona.
 • Pułapki przy ustalaniu priorytetów, czyli zwycięstwo postawy nad logiką.

         6. Asertywność a zarządzanie czasem.

 • Pojęcie asertywności – typy zachowań.
 • Umiejętność wyrażania „nie” – obrona granic psychologicznych. Umiejętność ustalania własnych wartości i priorytetów.
 • Lepsze poznanie własnego sposobu myślenia o czasie.
 • Poznanie własnych mocnych stron jak i pułapek, w które wpadamy w zmaganiach z czasem.
 • Poznanie prostych i skutecznych technik planowania działań.
 • Praca nad własną motywacją.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100