edukacja.jpg

Zarządzanie projektem

DLA KOGO? 

 • Koordynatorów projektów
 • Menedżerów projektów
 • Osób  zarządzających projektami 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • poznać najważniejsze pojęcia i zasady przygotowania projektu z perspektyw różnych interesariuszy i poziomów zarządzania,

 • nauczyć się jak stosować modele i metody zarządzania projektami, 

 • poznać ścieżki rozwoju osobistego, swojego zespolu i organizacji w dziedzinie zarządzania projektami. 

 

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
 • 14.06.2017r.
 • 10.07.2017r.
 • 8.08.2017r.
 • 20.09.2017r.
CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 580 zł brutto

 

 

 

      1. Podstawy zarządzania projektami: 

 • Cechy projektu.
 • Przygotowanie projektu (zakres, ograniczenia, realizacja, zespół).
 • Podejście projektowe a podejście procesowe ‣ przegląd podejść do zarządzania projektami.
       2. Modele zarządzania projektami:
 • Modele zarządzania projektami w praktyce projektowej.
 • Proces zarządzania projektami. 
 • Ścieżki rozwoju kompetencji z zarządzania projektami.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749