edukacja.jpg

Zarządzanie pracownikami z pokolenia X,Y, Z oraz 50+

DLA KOGO?
 • Osób, które planują rozpocząć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem w firmie,
 • Osób które przygotowują się do objęcia w niedalekiej przyszłości  odpowiedzialności za kierowanie grupą w przedsiębiorstwie,
 • Osób którym w skutek rozwoju lub pogorszenia pozycji rynkowej firmy powierzono zadanie re/organizacji działu/grupy pracowników,
 • Osób które zarzadzają grupami składającymi sie z kilku pokoleń pracowników.
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • samodzielnie diagnozować sytuację, poszukiwać rozwiązań i wspierać rozwój własnego zespołu,
 • zwiększyć motywację, zaangażowania i aktywności zespołu,
 • poznać słabe i mocne strony każdego członka zespołu,
 • nabyć umiejętności wyznaczania celów,
 • nabyć umiejętność monitorowania działań zespołu,
 • poznać narzędzia pozwalające dobrze i sprawnie wdrozyć pracownika,
 • poznać różnice pokoleniowe i różne wymagania,


 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMIN:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

 1. 1.  Kim jest i czego powinien oczekiwać szef ?
 • Idealny szef w nowoczesnej organizacji.
 • Co powinien wiedzieć pracownik, by spełniać oczekiwania szefa.
 • Szef jako „koło zębate” w organizacji.
 • Jak spełnić oczekiwania zespołu?
 • Expose szefa.
 1. 2. Zarządzanie zespołami X,Y,Z, 50+:
 • Różnice pokoleniowe i różne wymagania.
 • Dopasuj styl i sposób zarządzania do człowieka, a nie człowieka do stylu zarządzania.
 • Lojalność pracownika.
 • Komunikacja i rozwój.
 • Motywacja zróżnicowanych zespołów.
 1. 3.  Zespół jako sprawnie działający organizm:
 • Narzędzia pozwalająca dobrze i sprawnie wdrożyć pracownika.
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności.
 • Ufaj i kontroluj.
 • Pozwól wykazać się swoim ludziom.
 • Wyznaczanie celów i rozliczanie zespołu.
 1. 4. Motywacja pozapłacowa:
 • Czego oczekuje Twój pracownik?
 • Co bardziej motywuje „wizja piekła” czy wizja nieba”?
 • Nagradzanie rzeczowe i emocjonalne.
 • Mity i fakty.
 1. 5. Jak wyznaczać cele swoim pracownikom?
 • Jak wyznaczać cele, które zainspirują Twoich pracowników?
 • Podejście do wyznaczania celów.
 • Unikaj demotywacji swoich pracowników.
 • Punktowe i przedziałowe podejście do wyznaczania celów.
 • SMART – mądre wyznaczanie celów.
 1. 6.  Monitorowanie cele i narzędzia monitorowania działań zespołu:
 • Kontraktowanie współpracy.
 • Rozmowa dyscyplinująca – stopniowanie i adekwatność sytuacyjna.
 • Od komunikatu „ja” do sankcji – asertywność i koncentracja na faktach.
 • Rodzaje sankcji – realność i adekwatność.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100