01_podyplomowe.png

Zarządzanie ograniczeniami TOC
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

TOC to nie żadna teoria (choć to akronim od Theory of Constraints). To jest strategiczne podejście do organizacji nakierowane na OSIĄGANIE PRZEŁOMOWYCH WYNIKÓW W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE. Na naszych studiach poznasz odpowiedzi na 3 pytania:
1. Co zmienić? Jak zidentyfikować obszar wymagający poprawy w Twojej firmie? Wszyscy mamy niezliczoną ilość pomysłów, co można poprawić. Próbując poprawić wszystko, nie skupiamy się na niczym i nigdzie nie osiągamy przełomowych wyników.
2. Na co zmienić? Jak stworzyć dopasowaną wizję stanu docelowego twojej organizacji, która zapewni zbudowanie strategicznej przewagi konkurencyjnej.
3. Jak spowodować zmianę? Jak ustalić priorytety, jak ustanowić plan i jak go zakomunikować (aby twoi ludzie zrozumieli i wsparli zmianę).


Paweł Schmidt,
kierownik merytoryczny kierunku

Wiedza i umiejętności

NA NASZYCH STUDIACH DOWIESZ SIĘ, JAK SYSTEMOWO POZBYĆ SIĘ POŻARÓW I KONSTRUKTYWNIE ZARZĄDZAĆ FIRMĄ!

Uczestnicy zapoznają się z innowacyjną metodologią zarządzania strategicznego TOC (Ang. TOC – Theory of Constraints) aby zrozumieć, jak wspólnie zespół może poprzez systemową ewolucję stworzyć wiecznie rozkwitającą firmę (ang. Ever Flourishing Company):

 • Właściciel dowie się, jak stworzyć strategiczną przewagę konkurencyjną, która wykracza poza technologię czy produkt i jest oparta o fundamentalne zmiany sposobu zarządzania projektami i firmą.
 • Zarząd dowie się, jak maksymalizować zysk netto oraz wartość firmy, opierając się przy tym realizacji dziesiątek bezproduktywnych projektów.
 • Finanse dowiedzą się, jak prosto i szybko, a jednocześnie czytelnie analizować proponowane projekty inwestycyjne oraz reorganizacyjne z punktu widzenia wpływu na firmę.
 • Sprzedaż dowie się, jak zwielokrotnić sprzedaż poprzez restrukturyzację sprzedaży, usprawnienie konwersji oraz systemowe zarządzanie sprzedażą.
 • Marketing dowie się, jak bezpiecznie stworzyć wolną przestrzeń rynkową w oparciu o „Mafia Offer” (czyli ofertę nie do odrzucenia).
 • Produkcja dowie się, jak produkować więcej i w pełni (co najmniej 95%) dotrzymywać założone terminy dostawy dzięki rozwiązaniom SDBR / MTO / MTA.
 • Logistyka dowie się, jak w oparciu o zarządzanie dynamicznymi buforami zbudować łańcuch dostaw, który zapewni 95% dostępności produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zapasów.
 • Zarządzanie projektami dowie się, jak realizować projekty na czas oraz w ramach budżetu bez konieczności kompromisów w zakresie rzeczowym projektu – wszystko przy znacznie mniejszym poziomie stresu zespołu projektowego.
 • Dział Personalny (HR) dowie się, jak systemowo eliminować większość konfliktów i problemów personalnych występujących dziś w organizacjach.
Uczestnicy
 • Kadra zarządzająca projektami, dyrektorzy, menadżerowie, którzy chcą wykorzystać TOC do rozwoju swojej organizacji
 • Eksperci ds. ciągłego doskonalenia, którzy chcą rozbudować swój warsztat pracy o narzędzia TOC
Partnerzy kierunku

Program
 1. Wstęp do TOC (16 godz.)
  • Dlaczego klasyczne podejście do zarządzania już nie wystarcza?
  • Co daje systemowe/naukowe podejście do zarządzania?
  • Na czym polegają najważniejsze strategie TOC i potencjalne korzyści?
  • POOGI (proces ciągłego doskonalenia)
  • Czy TOC się opłaca – czyli przełomowe przykłady zastosowania?
  • Definicja, oczekiwań, celów i planów realizacji (przez uczestników)
 2. Produkcja + Dystrybucja (40 godz.)
  • Dlaczego tradycyjne podejście do zarządzania produkcją nie wystarcza?
  • Jak Produkować dla klienta to co Chce i Wtedy gdy to Chce?
  • Jak produkować więcej i to zawsze na czas bez znaczącego zwiększenia kosztów?
  • Czym się różni S-DBR od podejścia LEAN?
  • Gry odzwierciedlające różne dylematy na produkcji.
  • Symulator Goldratt’a na produkcji.
  • Praktyka produkcji i ciągłego doskonalenia wg TOC.
   Opowieść o tym jak poprzez sumienną pracę nad przerobem na wąskim gardle, nad podporządkowaniem innych obszarów pod wąskie gardło, nad maksymalizacją marży generowanej przez firmę. Zajęcia poprowadzi Jacek Kaszyński - Absolwent Studium Toc, Prezes Zarządu oaz Dyrektor Operacyjny Sklejka EKO, Ostrów Wlkp.
  • Jak zorganizować zaopatrzenie tak, aby nie ograniczało działania firmy?
  • Jak zorganizować sieć dystrybucji, aby zapewnić konsumentom pełną dostępność (99%) przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości magazynu (o 20-30%)?
  • Gry demonstrujące problemy dystrybucyjne.
  • Praktyka - Demonstracja Symphony w zarządzaniu dystrybucją/produkcją oraz potęgi narzędzi, które ją tworzą. Pokazanie potencjalnych wyników symulacji. Zajęcia poprowadzi Amierem Schragenheimem - Prezes Inherent Simplicity i światowy Ekspert TOC.
 3. Zarządzanie Projektami (32 godz.)
  • Dlaczego tak trudno jest obecnie poprawnie realizować projekty?
  • Jak realizować projekty w pełni, zawsze na czas i zawsze w budżecie?
  • Czy można skrócić czas realizacji większości projektów?
  • Jak ustawić bufory, aby dawały one realną gwarancję zakończenia projektu na czas?
  • Jak skutecznie i spokojnie funkcjonować w środowisku wieloprojektowym?
  • Gry demonstrujące problemy zarządzania projektami.
  • Praktyka zarządzania projektami wg. CCPM.
   Zajęcia poprowadzi Łukasz Lorenz - Prezes firmy budowlanej, Ekspert CCPM, podzieli się swoim doświadczeniem zawodowym związanym z projektem EURO 2012 i przedstawi jak jego własna firmą budowlana realizuje projekty szybciej i sprawniej dzięki wykorzystaniu metody łańcucha krytycznego.
 4. Rachunkowość przerobowa i mierniki (32 godz.)
  • Dlaczego tradycyjne podejście do rachunkowości prowadzi do błędnych wniosków? (między innymi zadanie P/Q)
  • Jak szybko i precyzyjnie ocenić skutki finansowe każdej decyzji biznesowej?
  • Jak zmaksymalizować zyski firmy?
  • O rachunkowości przerobowej
  • Zadania demonstrujące dziury tradycyjnych systemów rachunkowych.
  • Jak powiązać miary efektywności firmy z wynikami firmy, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów?
  • Casy demonstrujące złe i poprawne systemy wskaźników.
 5. Narzędzia myślowe (32 godz.)
  • Rozwiązywanie  konfliktów – chmura
  • Przewidywanie następstw – gałąź
  • Planowanie strategicznie - drzewo
  • Plan ogólny – mapa celów pośrednich
  • Analiza stanu obecnego – drzewo stanu obecnego
  • Analiza stanu przyszłego – drzewo stanu przyszłego
  • Drzewo warunkowe
  • Drzewo przejściowe
  • Drzewo Strategii i taktyki
 6. Sprzedaż i Marketing  (24 godz.)
  • Zarządzanie lejkiem
  • Jak zrestrukturyzować proces sprzedaży, aby zbudować maszynę sprzedającą?
   Jak wykorzystać naszą wiedzę o usprawnianiu produkcji do zarządzania sprzedażą? (Restrukturyzacja procesu sprzedaży i marketingu)
  • Na czym polega alternatywny proces sprzedaży i dlaczego czyni sprzedaż bardziej rzemiosłem niż sztuką?
  • Jak dzięki dyskryminacji cenowej zwiększyć zyski firmy? (Segmentacja)
  • Jak stworzyć Mafia Offer?
 7. Prezentacja prac (16 godz.)
  • Uczestnicy prezentują wyniki i dane z wdrożeń, które zrealizowali w obecności komisji złożonej z 3 opiekunów
 8. Podsumowanie (8 godz.)
  • Sesja powtórkowa z omówionego materiału tuż przed egzaminem

Egzamin certyfikacyjny TOC Fundamentals wydawany przez międzynarodową organizację TOCICO (opcja dodatkowa) 
SPRAWDŹ >>

Organizacja nauki

Studia podyplomowe w Poznaniu trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie dwudniowych lub trzydniowych zjazdów (piątek i soboty, w niektórych przypadkach sobota i niedziela).
Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 

Egzamin TOC FUNDAMENTALS

Egzamin "TOC FUNDAMENTALS" przeprowadzany przez TOCICO jest wliczony w cenę studiów.

Warunki zaliczenia

Projekt Zaliczeniowy z Wdrożenia TOC w jednym obszarze:

 • Diagnoza problemu
 • Identyfikacja konfliktu
 • Rozwiązania konfliktu
 • Teoretyczny opis rozwiązania
 • Oczekiwane Efekty
 • Plan zmian
 • Wdrożenie
 • Relacja wyników wdrożenia
 • Wnioski
 

Paweł Schmidt

Prezes Zarządu, ekspert TOC

Specjalizuje się w zarządzaniu zgodnie z Teorią Ograniczeń (TOC) stworzoną przez E. Goldratt.

Certyfikowany ekspert TOCICO w zakresie: Zarządzanie Projektami (Łańcuch Krytyczny), Rachunkowości Przerobowej i Narzędzi Logicznego Myślenia. Uczestnik konferencji i warsztatów prowadzonych osobiście przez największe autorytety TOC: Dr Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Amir Schragenheim, Dr Alex Klarman, Oded Cohen, Dr Alan Barnard, Kathy Suerken.

Audytor, autor strategii optymalizacji i koordynator wdrożeń organizacji z takich branż jak: metalowa, drzewna, poligraficzna, budowlana, tworzyw sztucznych, edukacyjna, doradcza, samorządowa, FMCG, detaliczna.

Obecnie najwięcej pracuje w dystrybucji: zmniejsza zapasy, zwiększa dostępność.

Jarosław Mielcarek

Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw i funkcjonowania rynków finansowych, a także zastosowań metod ilościowych. W programie rachunkowości zarządczej znajduje się wykład oraz ćwiczenia z teorii ograniczeń. Jest autorem kilku artykułów naukowych o teorii ograniczeń i monografii zatytułowanej „Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej” (2005).

Jacek Branas

Trener, coach, konsultant, ekspert TOC

Specjalizuje się w szkoleniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Pomaga w ich późniejszym wdrażaniu. Analizując istniejącą rzeczywistość firmy pomaga znaleźć kluczowe problemy i je usunąć. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą, projektami oraz pomaga we wdrażaniu zmian. Jako coach specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów – zwłaszcza wewnętrznych.

Łukasz Lorenz

Współpracownik Goldratt Institute Israel, prezes firmy budowlanej

Posiada wieloletnią praktykę we wdrażaniu narzędzi teorii ograniczeń. Skutecznie wprowadził łańcuch krytyczny jako standard zarządzania projektami budowlanymi we własnej firmie, co zaowocowało skróceniem czasu realizacji projektów o 30% i znacznie podniosło rentowność firmy. Łukasz pracował również w zespole, który na zlecenie Prezydenta Miasta Wrocławiu koordynował i monitorował kilkanaście dużych projektów związanych z organizacją EURO2012, w tym stadionu miejskiego. Doradzał także przy budowie i wyposażeniu nowoczesnego kampusu badawczego EiT+ we Wrocławiu. Narzędzia myślowe teorii ograniczeń wykorzystuje na co dzień nie tylko do podnoszenia efektywności w biznesie, ale również w życiu osobistym.

Amir Schragenghim

Twórca i Prezes Inherent Simplicit

Jego firma zajmuję się tworzeniem SYMPHONY - najbardziej zaawansowane rozwiązanie technologiczne wspierające zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją oraz dystrybucją zgodnie z TOC. Posiada szerokie doświadczenia jako prelegent, gdyż jest regularnym wykładowcą konferencji TOCICO (Theory Of Constraints International Certification Organization - organizacja zrzeszająca ekspertów TOC). Ponadto ostatnio, został wybrany jako członek zarzadu TOCICO. W szczególności pasjonuje się rozwiązaniami TOC dla systemów dystrybucyjnych.

winiarek

Maciej Winiarek

Wydawca, edukator, trener. Jako jeden z pierwszych wprowadził myślenie krytyczne do Polski. Od 2006 roku jest przedstawicielem Fundacji TOCFE Inc. z USA w Polsce – level 4 Lead Facilitator. Założyciel TOC dla Edukacji, gdzie główny obszar działalności stanowi nowoczesna edukacja, koncentracja na uczeniu się jako procesie, indywidualizacja nauczania, rozwój kompetencji i myślenia. 2 tys. nauczycieli i dyrektorów z powodzeniem stosuje wdrożone przez niego myślenie krytyczne. Prowadzi własny blog o edukacji 1000 extra rzeczy w szkole. Organizator i prelegent kilkudziesięciu konferencji w Polsce i na świecie (USA, Niemcy, Japonia, Peru). Współtwórca unikalnej przestrzeni edukacyjnej Center of Thinking oraz Gimnazjum Thinking Zone.

kaszyński

Jacek Kaszyński

Prezes Zarządu-Dyrektor Operacyjny, Sklejka-Eko S.A.

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Doktor nauk fizycznych. W latach 2006-2010 Menedżer Rozwoju Technologii w przemyśle lotniczym. Obecnie Prezes Zarządu Dyrektor Operacyjny Sklejka-Eko S.A. W praktyce wdrożył metodologię Teorii Ograniczeń wg dr. Eliyahu M. Goldratta w holistycznym zarządzaniu firmą produkcyjną. Zwolennik najprostszych rozwiązań. Entuzjasta prymatu silnej kultury organizacyjnej jako przewagi konkurencyjnej. Pasjonat żeglarstwa. Motto zawodowe "Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami”Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Doktor nauk fizycznych. W latach 2006-2010 Menedżer Rozwoju Technologii w przemyśle lotniczym. Obecnie Prezes Zarządu Dyrektor Operacyjny Sklejka-Eko S.A. W praktyce wdrożył metodologię Teorii Ograniczeń wg dr. Eliyahu M. Goldratta w holistycznym zarządzaniu firmą produkcyjną. Zwolennik najprostszych rozwiązań. Entuzjasta prymatu silnej kultury organizacyjnej jako przewagi konkurencyjnej. Pasjonat żeglarstwa. Motto zawodowe "Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami”.

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 30 września 2017!

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

 

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
19 1750 1019 0000 0000 3714 7303
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Egzamin "TOC FUNDAMENTALS" przeprowadzany przez TOCICO jest wliczony w cenę studiów.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Zarządzanie ograniczeniami - Poznań 9 900 zł 4 950 zł 990 zł

 

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!