01_podyplomowe.png

Zarządzanie ograniczeniami TOC
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

TOC to nie żadna teoria (choć to akronim od Theory of Constraints). To jest strategiczne podejście do organizacji nakierowane na OSIĄGANIE PRZEŁOMOWYCH WYNIKÓW W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE. Na naszych studiach poznasz odpowiedzi na 3 pytania:
1. Co zmienić? Jak zidentyfikować obszar wymagający poprawy w Twojej firmie? Wszyscy mamy niezliczoną ilość pomysłów, co można poprawić. Próbując poprawić wszystko, nie skupiamy się na niczym i nigdzie nie osiągamy przełomowych wyników.
2. Na co zmienić? Jak stworzyć dopasowaną wizję stanu docelowego twojej organizacji, która zapewni zbudowanie strategicznej przewagi konkurencyjnej.
3. Jak spowodować zmianę? Jak ustalić priorytety, jak ustanowić plan i jak go zakomunikować (aby twoi ludzie zrozumieli i wsparli zmianę).


Paweł Schmidt,
kierownik merytoryczny kierunku

Wiedza i umiejętności

NA NASZYCH STUDIACH DOWIESZ SIĘ, JAK SYSTEMOWO POZBYĆ SIĘ POŻARÓW I KONSTRUKTYWNIE ZARZĄDZAĆ FIRMĄ!

Uczestnicy zapoznają się z innowacyjną metodologią zarządzania strategicznego TOC (Ang. TOC – Theory of Constraints) aby zrozumieć, jak wspólnie zespół może poprzez systemową ewolucję stworzyć wiecznie rozkwitającą firmę (ang. Ever Flourishing Company):

 • Właściciel dowie się, jak stworzyć strategiczną przewagę konkurencyjną, która wykracza poza technologię czy produkt i jest oparta o fundamentalne zmiany sposobu zarządzania projektami i firmą.
 • Zarząd dowie się, jak maksymalizować zysk netto oraz wartość firmy, opierając się przy tym realizacji dziesiątek bezproduktywnych projektów.
 • Finanse dowiedzą się, jak prosto i szybko, a jednocześnie czytelnie analizować proponowane projekty inwestycyjne oraz reorganizacyjne z punktu widzenia wpływu na firmę.
 • Sprzedaż dowie się, jak zwielokrotnić sprzedaż poprzez restrukturyzację sprzedaży, usprawnienie konwersji oraz systemowe zarządzanie sprzedażą.
 • Marketing dowie się, jak bezpiecznie stworzyć wolną przestrzeń rynkową w oparciu o „Mafia Offer” (czyli ofertę nie do odrzucenia).
 • Produkcja dowie się, jak produkować więcej i w pełni (co najmniej 95%) dotrzymywać założone terminy dostawy dzięki rozwiązaniom SDBR / MTO / MTA.
 • Logistyka dowie się, jak w oparciu o zarządzanie dynamicznymi buforami zbudować łańcuch dostaw, który zapewni 95% dostępności produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zapasów.
 • Zarządzanie projektami dowie się, jak realizować projekty na czas oraz w ramach budżetu bez konieczności kompromisów w zakresie rzeczowym projektu – wszystko przy znacznie mniejszym poziomie stresu zespołu projektowego.
 • Dział Personalny (HR) dowie się, jak systemowo eliminować większość konfliktów i problemów personalnych występujących dziś w organizacjach.
TOC

Studia ZARZĄDZANIA OGRANICZENIAMI TOC mają swoje źródło w podejściu stworzonym przez Dr Eliyahu Goldratt, twórcę Teorii Ograniczeń (ang. Theory Of Constraints – TOC). W rzeczywistości TOC to nie żadna teoria. To jest strategiczne podejście do organizacji nakierowane na OSIĄGANIE PRZEŁOMOWYCH WYNIKÓW W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE. Kluczem tego podejścia jest rozpoznanie czynnika ograniczającego i koncentracja na zarządzaniu tym ograniczeniem, tak aby w relatywnie szybkim czasie osiągać znaczącą (dwucyfrową) poprawę.

TOC zastosowane w biznesie pozwala ZIDENTYFIKOWAĆ OBSZAR WYMAGAJĄCY POPRAWY lub zmiany (Co zmienić?). Tu kluczowe pytanie - wszyscy mamy bowiem niezliczoną ilość pomysłów co by można poprawić. Ale próbując poprawić wszystko nie skupiamy się na niczym i w efekcie mimo ogromnego wysiłku, nigdzie nie osiągamy przełomowych wyników.

Otwartość umysłu wsparte sprawdzonymi narzędziami pozwala stworzyć wizję stanu docelowego (Na co zmienić?). I nie chodzi tu o rozwiązanie sztampowe – wręcz przeciwnie. Rozwiązanie MUSI BYĆ DOPASOWANE do potrzeb danej organizacji czy danej branży. Jednocześnie zadowala nas tylko takie rozwiązanie, które BUDUJE STRATEGICZNĄ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ.

I w końcu 30 lat praktyki we wdrażaniu zmian przekłada się na sprawne wdrożenie (Jak spowodować zmianę?). Nawet doskonała wizja bez dobrego wykonania jest bez wartości. Tu kluczowa jest PRIORYTETYZACJA (najpierw szybkie korzyści w przeciągu tygodni), PLANOWANIE (sprawna realizacja projektu zmian) oraz KOMUNIKACJA(aby ludzie zrozumieli i wsparli zmianę).

 

Nasze studia mają być właśnie o tym. O tym jak identyfikować obszar do zmiany (Co zmienić?), jak wybrać właściwą strategię zmiany (Na co zmienić?) oraz jak ją skutecznie wdrożyć (Jak spowodować zmianę?). Ale to nie wszystko! My będziemy wymagać od was wykorzystania tego w praktyce! Więc nie tylko dowiecie się jak można by to zrobić – ale w praktyce po prostu ZROBICIE TO W WASZEJ FIRMIE.

 


Uczestnicy mówią o studiach

Uczestnicy
 • WŁAŚCICIELE i kadra zarządzająca, którzy dążą do wykładniczego wzrostu firmy

 • DYREKTORZY i menadżerowie, którzy chcą wykorzystać TOC do rozwoju swojej organizacji

 • Eksperci ds. ciągłego doskonalenia LEAN, KAIZEN czy SIX SIGMA, którzy chcą rozbudować swój warsztat pracy o nowe skuteczne narzędzia

 • CAŁE ZESPOŁY MENADŻERSKIE, które chcą znaleźć wspólną platformę komunikacji i wypracować holistyczną strategię

Partnerzy kierunku

logo toc

Program

1.      Wstęp do TOC (8 godz.)

   • Dlaczego klasyczne podejście do zarządzania już nie wystarcza?
   • Co daje systemowe/naukowe podejście do zarządzania?
   • 4 Filary TOC.
   • Na czym polegają najważniejsze strategie TOC i potencjalne korzyści?
   • POOGI (proces ciągłego doskonalenia).
   • Czy TOC się opłaca – czyli przełomowe przykłady zastosowania?
   • Dyskusja o doświadczeniach TOC uczestników.
   • Definicja oczekiwań, celów i planów realizacji (przez uczestników).

 2.      Sprzedaż i Marketing (16 godz.)

   • Zarządzanie lejkiem sprzedaży.
   • Jak zrestrukturyzować całą funkcję sprzedaży, aby zbudować maszynę sprzedażową?

(SPE – Restrukturyzacja procesu sprzedaży i marketingu)?

   • Na czym polega alternatywny proces sprzedaży i dlaczego czyni sprzedaż bardziej rzemiosłem niż sztuką?
   • Jak dzięki dyskryminacji cenowej zwiększyć zyski firmy(Segmentacja)?
   • Jak stworzyć ofertę nie do odrzucenia (Mafia Offer)?

 3.      Zarządzanie Projektami (32 godz.)

   • Dlaczego tak trudno jest obecnie realizować cele projektów?
   • Jak realizować projekty w pełni, zawsze na czas i zawsze w budżecie?
   • Czy można skrócić czas realizacji większości projektów?
   • Jak ustawić bufory, aby dawały one realną gwarancję zakończenia projektu na czas?
   • Jak skutecznie i spokojnie funkcjonować w środowisku wieloprojektowym?
   • Gry demonstrujące problemy zarządzania projektami.
   • Praktyka zarządzania projektami wg. CCPM.

 4.      Produkcja (24 godz.)

   • Dlaczego tradycyjne podejście do zarządzania produkcją nie wystarcza?
   • Jak Produkować dla klienta to co Chce i Wtedy gdy to Chce?
   • Jak produkować więcej i to zawsze na czas bez znaczącego zwiększenia kosztów?
   • Czym się różni S-DBR od podejścia LEAN?
   • Gry odzwierciedlające różne dylematy na produkcji.
   • Symulator Goldratt’a na produkcji.
   • Praktyka produkcji i ciągłego doskonalenia wg TOC.

 5.      Dystrybucja (8 godz.)

   • Jak zorganizować zaopatrzenie tak, aby nie ograniczało działania firmy?
   • Jak zorganizować sieć dystrybucji, aby zapewnić konsumentom pełną dostępność (99%) przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości magazynu (o 20-30%)  (DBM)?
   • Gry demonstrujące problemy dystrybucyjne.          

 6.      Rachunkowość przerobowa i mierniki (32 godz.)

   • Dlaczego tradycyjne podejście do rachunkowości prowadzi do błędnych wniosków?
   • Jak szybko i precyzyjnie ocenić skutki finansowe każdej decyzji biznesowej?
   • Poznanie i rozwiązanie licznych casów / zadań.
   • Jak zmaksymalizować zyski firmy?
   • Zadania demonstrujące dziury tradycyjnych systemów rachunkowych.
   • Jak powiązać miary efektywności firmy z wynikami firmy, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów?
   • Casy demonstrujące złe i poprawne systemy wskaźników.

 7.      Narzędzia myślowe (40godz.)

   • Rozwiązywanie konfliktów – chmura.
   • Przewidywanie następstw – gałąź.
   • Planowanie strategicznie – drzewo.
   • Plan ogólny – mapa celów pośrednich.
   • Analiza stanu obecnego – drzewo stanu obecnego.
   • Analiza stanu przyszłego – drzewo stanu przyszłego.
   • Inne Narzędzia myślowe

 8.      Wstęp do Wystąpień Publicznych (8 godz.)

Podstawowe elementy wystąpień publicznych w kontekście planowanych prezentacji prac.

 9.      Prezentacja prac (20 godz.)

Uczestnicy prezentują prace w postaci wyników i danych empirycznych z wdrożeń przed komisją złożoną z co najmniej 3 wykładowców oraz pozostałymi uczestnikami studiów podyplomowych.

 10.      Powtórka do Egzaminu (8 godz.)

Przeprowadzimy specjalnie całodzienną sesję powtórkową z omówionego materiału pod kątem planowanego egzaminu (8h).

 11.      Egzamin (4h)

Egzamin TOC Fundamentals (4h) organizowany przez międzynarodową organizację TOCICO (Theory of Constraints International Certification Organization), którego zdanie umożliwia otrzymanie certyfikatu uznania. 


Egzamin certyfikacyjny TOC Fundamentals wydawany przez międzynarodową organizację TOCICO (opcja dodatkowa) 
SPRAWDŹ >>

Organizacja nauki

Studia podyplomowe w Poznaniu trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie dwudniowych lub trzydniowych zjazdów (piątek i soboty, w niektórych przypadkach sobota i niedziela).
Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 

Egzamin TOC FUNDAMENTALS

Egzamin "TOC FUNDAMENTALS" przeprowadzany przez TOCICO jest wliczony w cenę studiów.

Warunki zaliczenia

Projekt Zaliczeniowy z Wdrożenia TOC w jednym obszarze:

 • Diagnoza problemu
 • Identyfikacja konfliktu
 • Rozwiązania konfliktu
 • Teoretyczny opis rozwiązania
 • Oczekiwane Efekty
 • Plan zmian
 • Wdrożenie
 • Relacja wyników wdrożenia
 • Wnioski
 

 

toc idea

Paweł Schmidt

Opiekunem merytoryczny studiów, Prezes Zarządu, Instytut Zarządzania Ograniczeniami  TOC+

Certyfikowany ekspert, praktyk i prekursor Teorii Ograniczeń w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu zgodnie z Teorią Ograniczeń (TOC) stworzoną przez E. Goldratt. Certyfikowany ekspert TOCICO w zakresie: Zarządzanie Projektami (Łańcuch Krytyczny), Rachunkowości Przerobowej i Narzędzi Logicznego Myślenia. Uczestnik konferencji i warsztatów prowadzonych osobiście przez największe autorytety TOC: Dr Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Amir Schragenheim, Dr Alex Klarman, Oded Cohen, Dr Alan Barnard, Kathy Suerken. Audytor, autor strategii optymalizacji i koordynator wdrożeń organizacji z takich branż jak: metalowa, drzewna, poligraficzna, budowlana, tworzyw sztucznych, edukacyjna, doradcza, samorządowa, FMCG, detaliczna. Obecnie najwięcej pracuje w tworzeniu i wdrażaniu strategii, na produkcji i w sprzedaży.

Prof. dr hab. Jarosław Mielcarek

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw i funkcjonowania rynków finansowych, a także zastosowań metod ilościowych. W programie rachunkowości zarządczej znajduje się wykład oraz ćwiczenia z teorii ograniczeń. Jest autorem kilku artykułów naukowych o teorii ograniczeń i monografii zatytułowanej „Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej” (2005).

Jacek Branas

Ekspert TOC, Instytut Zarządzania Ograniczeniami  TOC+

Specjalizuje się we wdrażaniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Wykorzystuj przy tym swoje doświadczenia coachingowe. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą i projektami.

Łukasz Lorenz

Prezes Zarządu AVIT

Właściciel firmy budowlanej. Posiada wieloletnią praktykę we wdrażaniu narzędzi teorii ograniczeń. Skutecznie wprowadził łańcuch krytyczny jako standard zarządzania projektami budowlanymi we własnej firmie, co zaowocowało skróceniem czasu realizacji projektów o 30% i znacznie podniosło rentowność firmy.

kaszyński

Jacek Kaszyński

Prezes Zarządu-Dyrektor Operacyjny, Sklejka-Eko S.A.

Doktor nauk fizycznych. W praktyce wdrożył metodologię Teorii Ograniczeń wg dr. Eliyahu M. Goldratta w holistycznym zarządzaniu firmą produkcyjną. Zwolennik najprostszych rozwiązań. Entuzjasta prymatu silnej kultury organizacyjnej jako przewagi konkurencyjnej. Motto zawodowe "Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami”.

winiarek

Maciej Winiarek

Dyrektor TOC w Edukacji

Wydawca, edukator, trener. Przedstawiciel TOCFE w Polsce od 2006 roku, organizacji dedykowanej popularyzacji narzędzi myślowych TOC poza światem biznesu. Dziś już ponad 2 tys. nauczycieli i dyrektorów z powodzeniem stosuje wdrożone przez niego myślenie krytyczne. Współtwórca Gimnazjum Thinking Zone.

Jóźwiak

Artur Jóźwiak

Ekspert CCPM

Wiodący ekspert od zarządzania projektami z 15 letnim doświadczeniem w stosowaniu różnych metodologii (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM) w różnych branżach (budowlana, telekomunikacja, produkcja, FMCG, publiczna). Jako doradca uczestniczył we wszystkich istotnych wdrożeniach CCPM w Polsce.

   

„TOC okazało się bardzo przydatne, przede wszystkim pierwszy raz, … udało mi się w tak szybkim czasie dojść do efektów. Co niesamowicie mi pomogło, też w umocnieniu mojej pozycji w firmie, uzyskaniem też szacunku jeśli chodzi o zarząd, a także u pracowników. Co jest nie mniej ważne. Także uważam, że szybkość możliwości wdrożeniowych i brak potrzeb inwestycyjnych sensu stricte [to] najważniejsze rzeczy w TOC.”

Karolina Matysiak, Dyrektor Zakładu Karl Knauer Poland.


 „…TOC pozwoliło mi dostrzegać więcej  niż wcześniej widziałem. Dzisiaj TOC dało mi, jakby okulary przez które dostrzegam więcej możliwości do poprawy organizacji, lepiej widzę te przeszkody, które są kluczowe, z punktu widzenia, jak organizacja funkcjonuje…”

Marek Krzyżanowski, „Główny Specjalista ds. Ciągłego Doskonalenia H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.”


 „Jeśli mój przyjaciel miąłby firmę, to bym mu polecił, żeby nie wysyłał pojedynczo osób z danego obszaru, tylko ważne jest to, żeby wysyłać [zespół] osób z całej firmy.”

Robert Zdanowski, Vice-Dyrektor Finansowy MAGO S.A.


„Dlatego dla mnie, przede wszystkim, sens takich studiów, w ogóle sens TOC jest przeogromny. Dla mnie jest to taki,… BREAKTHROUGH, dla człowieka, dla menagera i dla organizacji.”

„… przyjacielowi… poleciłbym żeby jak najwięcej osób mogło przyjechać i mogło tutaj rozmawiać z innymi osobami z innych firm. Ponieważ ta możliwość wymiany doświadczeń i po prostu takiej fajnej atmosfery, ....”

„…, osoby które mogą tutaj przyjechać mogą znacznie poszerzyć swoje horyzonty i wyjść znacznie ze strefy komfortu.”

Emil Górniak, Menadżer Produkcji PZ Cormay S.A.


 „Przydatność teorii ograniczeń postrzegam, jako zastosowanie spójnego systemu, który w wielu dziedzinach życia gospodarczego …, pozwala nam, w sposób zorganizowany i systematyczny rozwiązywać problemy.”

„Cały czas traktujemy to jako inwestycja, nie robimy tego, dlatego żeby zrobić tym ludziom jakiś GIFT,  tylko inwestujemy w nich, ale i inwestujemy w firmę, w ten sposób, że tworzymy wspólna platformę, wspólne patrzenie na rozwiązywanie problemów.”

Maciej Gaffling, CFO Sklejka-Eko S.A.


„TOC w takiej organizacji dużej, jaka jest moja, jest bezwzględnie potrzebna. De facto wszystkie systemy zarządzania, które ja spotykałem na swojej drodze menadżerskiej, nie były tak uporządkowane, tak intuicyjne, ale ta intuicja jest połączona ze zdrowym rozsądkiem.  Zdrowy rozsądek, który występuje w TOC jest jej ogromnym atutem, a narzędzia, które daje TOC ułatwiają zarządzanie na co dzień.”

„Wtedy jak startowałem tutaj, to nie wiedziałem o tym, ale dzisiaj stanowczo … te pieniądze, które były tutaj do zapłacenia były dobrze wydane.”

Marek Kończal, Menadżer, Orange Polska


„Tak naprawdę teoria ograniczeń zmienia sposób myślenia, totalnie odwraca pewne schematy, które do tej pory były uznawane przez wszystkie szkoły biznesowe….trzeba tego spróbować. Tak naprawdę dopóki nie poczujesz, nie będziesz wiedział o co chodzi i nie uwierzysz w to.”

„…dzisiaj widzieliśmy prezentacje, które pokazywały nawet cały zarząd, który poszedł na szkolenia i zrobili niesamowite holistyczne podejście do zmian w firmie. Nie da się zmienić kawałka, to trzeba zmienić całkowicie myślenie i ruszyć całą organizację. To jest jedyna droga.”

Jacek Marczak, Dyrektor Techniczny MAGO S.A.


„…wielka korzyść to jest siła naszego przekonywania zarządu. Zupełnie inaczej wygląda to jak z nowością do zarządu przychodzi jedna osoba, powiedzą wariat. W Polsce co mogą wymyślić. Jak przychodzi trzech niegłupich to już się zastanowią, może coś za tym stoi. A jeżeli za teorią, za narzędziami, które wynieśliśmy ze studiów i proponujemy je zarządowi i jeżeli za tym stoją wyniki … to nie można już tego odrzucić.”

Krzysztof Domke, Kierownik ds. Systemów Zarządzania Karl Knauer Poland.


 „…teoria ograniczeń pozwoliła nie tylko mnie, ale i pozostałym członkom zarządu uwspólnić sposób myślenia o przyszłości przedsiębiorstwa i kierować się, można powiedzieć, takimi samymi  miernikami. Ponieważ każdy ma jakąś wizję na dany temat i trudno było się porozumieć, te studia naprowadziły nas na jednakowy kierunek postrzegania tego co się dzieje w firmie.”

Tomasz Smętkowski, Dyrektor Handlowy Edica Sp. z o.o.


 „…przewróciło nam całą organizacje parę lat temu to TOC. Okazało się, że można robić dużo rzeczy inaczej, prościej, lepiej i wydajniej. I przynosić dużo większy zysk dla firmy.”

Tomasz Szulc, Kierownik Działu Handlowego Biuro Styl Sp. z o. o.


„Poukładanie i możliwość budowania wg własnego uznania, ale  na zasadach logicznego myślenia, jest dla mnie bardzo potrzebne. Dzisiaj nie wyobrażam sobie powrotu do sytuacji sprzed kontaktu z TOC. Dla mnie teraz jest to jedna możliwa droga rozwoju i sposobu prowadzenia firmy.”

Arkadiusz Pankowski, Prezes Zarządu Redos Pojazdy Użytkowe Sp z o.o.

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja przedłużona do 30 listopada 2017 roku.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

 

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
19 1750 1019 0000 0000 3714 7303
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Egzamin "TOC FUNDAMENTALS" przeprowadzany przez TOCICO jest wliczony w cenę studiów.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Zarządzanie ograniczeniami - Poznań 9 900 zł 4 950 zł 990 zł

 

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!