zk1.png

Zarządzanie kreatywne
Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

CZYM JEST ZARZĄDZANIE KREATYWNE.

Zarządzanie kreatywne jest dla osób, które chcą założyć innowacyjną firmę lub pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach i organizacjach. To studia dla osób, które chcą się nauczyć jak przy wykorzystaniu kreatywnych metod zarządzać firmą i zespołem, projektować usługi i rozwiązywania biznesowe.

Studia są odpowiednie zarówno dla osób zaraz po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy ukończyli już studia na innym kierunku, a chcą rozwijać swoje kompetencje związane z zarządzaniem.

JAKĄ SPECJALIZACJĘ POWINIENEŚ WYBRAĆ:
Service Design Management

Jeśli chcesz:

 • projektować biznesy,
 • prowadzić projekty w firmach,
 • stymulować innowacje,
 • tworzyć nowe i rozwijać już istniejące usługi,
 • pracować w agencjach kreatywnych,
 • projektować marki,
 • budować wizerunek organizacji.

Wybierz Service Design Management, jeśli chcesz pracować w trójkącie biznes-marketing-design.

Manager innowacji

Jeśli chcesz:

 • wprowadzać zmiany i innowacje w firmach i organizacjach non-profit
 • kreatywnie zarządzać zespołem,
 • wspierać rozwój i innowacje w organizacjach,
 • skutecznie tworzyć nowatorskie rozwiązania dla przedsiębiorstw,
 • wykorzystywać w praktyce najnowsze techniki i metody zarządzania
 • efektywnie rozwiązywać problemy wewnątrzorganizacyjne.

Wybierz specjalizację Menedżer Innowacji, jeśli do pracy chcesz podchodzić całościowo - od pomysłu do wdrożenia w życie.
 

zapisz się

ZARZĄDZANIE KREATYWNE – KIERUNEK UZNANY PRZEZ PROFESJONALISTÓW
 • W opinii komisji konkursowej Programu „Studia z Przyszłością”, kierunek zarządzanie kreatywne jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Kierunek jest innowacyjny i dostosowany do potrzeb rynku pracy oraz przekazuje studentom aktualną wiedzę, jak również kreuje umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców.
 • Zarządzanie kreatywne otrzymało Certyfikat Nadzwyczajny – Laur Innowacji, za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie technologii wspierających proces dydaktyczny.
 • Program studiów został przygotowany i prowadzony jest przez przedstawicieli firm Service Design Network Polish Chapter, YouNick, StartUp Poznań.

W ramach zajęć studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe za granicę, m.in. do Holandii w ramach porozumienia z holdingiem Rothuizen van Doorn’t Hooft BV oraz wyjazdów studyjnych w ramach projektu edukacyjnego uruchamianego z Volkswagen Group Polska.

NASI WYKŁADOWCY

Posłuchajcie Marcina Chłodnickiego, opiekuna kierunku Zarządzanie Kreatywne, który wyjaśnia czym jest Service Design w praktyce!

Wystąpienie miało miejsce podczas Konferencji Marketing i Technologia, jednego z wydarzeń, w których organizację są zaangażowani studenci CDV.

 

CIEKAWY W CDV

Simborski

 „Chciałbym zajmować się projektowaniem usług oraz prowadzić zespół i z nim grać muzykę fusion. Chciałbym też w przyszłości rozwinąć swoją firmę lub startup, gdyż wychodzenie z inicjatywą i realizowanie swoich pomysłów to coś w czym czuję się bardzo dobrze. Lubię wprowadzać zmiany w swoim życiu, a jeżeli moją działalnością mógłbym dokonywać zmian na lepsze również dla innych ludzi, to myślę, że byłoby to coś świetnego."

Tomasz Simborski, 
Student kierunku Zarządzanie Kreatywne
poznawacz.pl 

Przeczytaj caly wywiad z Tomkiem

JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA I KTO CIĘ BĘDZIE UCZYŁ?
 • Wyznajemy zasadę „Learning by Doing!” – 70% zajęć to zajęcia praktyczne. Nie będziesztracił czasu na nudne wykłady, bo takich u nas nie ma! Naukę zdobywasz realizując projekty grupowe, biorąc udział w warsztatach i realizując zadania we współpracy z firmami partnerskimi.
 • Stawiamy na indywidualne podejście do studenta. Zajęcia prowadzone są w małych grupach zadaniowych.
 • W trakcie studiów masz możliwość zdobywania certyfikatów biznesowych, które potwierdzą Twoje kompetencje i wzbogacą Twoje cv, np. w ramach zajęć studenci odbywają kurs European Business Competence License (EBC*L), przygotowujący do uzyskania europejskiego certyfikatu potwierdzającego wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje biznesowe.
 • Jako student/studentka CDV otrzymasz bezpłatny pakiet najnowszego oprogramowanie Microsoft Office.
 • Chcemy aby studenci mogli rozwijać się wszechstronnie, dlatego oprócz obowiązkowych przedmiotów, możesz wybrać 3 dodatkowe kursy spośród innych kierunków i specjalizacji dostępnych w Collegium Da Vinci, min. grafika, informatyka, mediaworking, doradztwo i coaching, edukacja prorozwojowa. 

zapisz się

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
 • account manager
 • regional sales representative
 • projektant biznesów usługowych
 • manager innowacji
 • manager projektu
 • team leader
 • lider start up’u,
 • account executive

Pamiętaj, że :

 • na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok praktycznych umiejętności są umiejętności społeczne, takie jak: skuteczna komunikacja, praca w zespole, czy autoprezentacja, które również nabędziesz w Collegium Da Vinci.

 • uczelniane Biuro Karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.
MANAGER INNOWACJI

Specjalizacja kształcąca przyszłych managerów specjalizujących się we wdrażaniu i inicjowaniu zmian zwiększających innowacyjność firm i organizacji oraz przyszłych managerów znających się na stymulowaniu rozwoju firmy.

Wybrane moduły:

 • Efektywne strategie innowacji w firmie
 • Zarządzanie innowacją od idei do wdrożenia
 • UX Badanie i projektowanie

Wybrane przedmioty:

 • Business Model Canvas
 • Analizy marketingowe i strategiczne
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Innowacje w obsłudze klienta
 • Metody i techniki rozwijania innowacji
SERVICE DESIGN MANAGEMENT

Specjalizacja skierowana do osób, które w przyszłości chcą zajmować się rozwijaniem i tworzeniem nowych usług, projektowaniem marek, zarządzaniem wizerunkiem organizacji i pracą na -pograniczu biznesu, marketingu i service design.

Wybrane moduły:

 • Projektowanie biznesu usługowego
 • Facylitacja i co-kreacja
 • Business Inteligence i myślenie 3D 

Wybrane przedmioty:

 • Prototypowanie doświadczeń klientów
 • Kluczowe narzędzia Service Design i Visual Thinking
 • Tworzenie e-usług
 • Badanie użyteczności innowacji (UX)
 • Audyt doświadczeń klienta z marką

W przeciwieństwie do innych uczelni, u nas nie obowiązuje zasada ZZZ – zakuć, zdać, zapomnieć. Zamiast nudnych wykładów oferujemy naszym studentom:

 • Warsztaty
 • Projektowe Jam Sessions
 • Projekty innowacji społecznych
 • Badania terenowe
 • Konwersatoria
 • Pracownia (studio)
 • Laboratoria (informatyczne)
 • Wyjazd studyjny (kick-off grupy)
zapisz się

Przykładowe przedmioty, których możesz się spodziewać na kierunku Zarządzanie Kreatywne: 

 • Zarządzanie konfliktem i komunikacja perswazyjna
 • Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu w procesie zarządzania
 • Lider w procesie zmian
 • Marketing na rynkach business-to-business
 • Podstawy Service Design
 • Budowanie relacji z klientem (CRM)
 • Modele biznesowe
 • Jakość usług i obsługa klienta
 • Technologie informacyjne
 • Kurs Easy Business - EBCL
 • Procesy decyzyjne i wywieranie wpływu w organizacja
 • Case study (projekt)
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Przywództwo w organizacji
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość 
TOMASZ SIMBORSKI - student kierunku zarządzanie kreatywne, poznawacz.pl

simbierski

Jaka jest Twoja pasja?

Moją największą pasją jest gra na gitarze. Muzyka towarzyszy mi właściwie na każdym kroku, jest moim sposobem na dobry dzień. Nie tylko w muzyce, ale i w życiu lubię się wciąż uczyć i doświadczać nowych rzeczy. O tym między innymi piszę na swoim blogu – poznawacz.pl. Do tej pory uprawiałem już freestyle football, street workout, składałem zaawansowane origami, poza tym działam też w organizacji studenckiej, podróżuję autostopem, dużo czytam literatury faktu i wciąż myślę jak urozmaicić sobie jeszcze życie.

Dlaczego wybrałeś zarządzanie kreatywne?

Pomyślałem, że będzie to idealne połączenie moich zainteresowań i podejścia do życia. Szukałem studiów, gdzie będę mógł wykazywać się pomysłowością, kreatywnością i będzie to miało biznesowy charakter. Ponadto przekonała mnie przewaga zajęć praktycznych. Dodatkowo studiuję jeszcze reżyserię dźwięku na innej uczelni.

W jaki sposób studia pomagają Ci realizować Twoje pasje i cele życiowe?

Dostrzegam więcej konkretnych pomysłów na siebie, mogę sprawdzić, w jakim rodzaju pracy czuję się najlepiej, zdobywam umiejętności oraz poznaję narzędzia, które przydadzą mi się w przyszłości. Wiele projektów oraz ćwiczeń, jakie na uczelni robimy pomagają mi też rozwijać swoją kreatywność i myślenie poza schematami.

Czym chciałbyś się zajmować w przyszłości?

Chciałbym zajmować się projektowaniem usług oraz prowadzić zespół i z nim grać muzykę fusion. Chciałbym też w przyszłości rozwinąć swoją firmę lub startup, gdyż wychodzenie z inicjatywą i realizowanie swoich pomysłów to coś w czym czuję się bardzo dobrze. Lubię wprowadzać zmiany w swoim życiu, a jeżeli moją działalnością mógłbym dokonywać zmian na lepsze również dla innych ludzi, to myślę, że byłoby to coś świetnego.

Co Cię kręci?

Kręci mnie życie, w którym jestem w pełni zaangażowany w to, co robię, rozwijam swoje pasje, ciągle poznaję coś nowego i czuję, że żyję. A tak poza tym to muzyka, innowacje w biznesie, psychologia, podróże, poznawanie nowych ludzi, sport i zdrowy tryb życia.

Co najbardziej lubisz na naszej uczelni?

Bardzo podoba mi się system kształcenia polegający w dużej mierze na projektach, praktycznych ćwiczeniach, przekazywaniu współczesnej wiedzy. Wykładowcy są praktykami i z chęcią dzielą się doświadczeniem. Przy tym wszystkim uczelnia jest bardzo otwarta na współpracę, więc studiowanie staje się jeszcze przyjemniejsze.

MARCIN CHŁODNICKI - opiekun kierunku zarządzanie kreatywne, marcin.chlodnicki.pl 

chłodnickiCo jest dla Ciebie najważniejsze w nauczaniu, jak pracujesz ze studentami? Czego najbardziej chciałbyś ich nauczyć, co zaszczepić, co przekazać, czym się podzielić?

W moje pracy dydaktycznej kieruję się zasadą, że jeśli czegoś nie doświadczysz, to się tego nie nauczysz. Oznacza to również popełnianie błędów, rezygnację z najprostszej drogi i konieczność zaangażowania się mentalnie i fizycznie w trakcie kursu. Moje przedmioty mają naturalne dla mnie „skrzywienie” projektowe, ponieważ równolegle do uczelni, jestem praktykującym projektantem usług, audytorem biznesowym i kierownikiem projektów wdrożeniowych dla biznesu. Okazuje się, że jeśli rozmaite teorie, prawa, zasady czy systematyki osadzi się w kontekście biznesowym, a zadaniem studenta nie będzie zapamiętanie definicji, tylko rozwiązanie problemu konkretnej firmy, studenci chętnie skorzystają z pomocy tzw. teorii. W ten sposób, nie tylko będą ją rozumieć, ale i osadzić w kontekście, a nawet ją skutecznie zastosować.

Co Ciebie w życiu oraz w pracy ciekawi, co Ciebie kręci?

Ciekawi mnie każdy kolejny dzień, spotkani ludzie, nowe miejsca, absurdalne - na pozór- pomysły, no i na końcu, niektóre rzeczy.

Jak spędzasz wolny czas?

Nie mam podziału na czas pracy i czas wolny od pracy. Mimo, iż pracuję zawodowo na uczelni, w firmie itp. dzielę czas między zarabianiem pieniędzy, rodziną, podtrzymaniem wydolności fizycznej, wyjazdami itd. Siłownia męczy mnie bardziej, niż wykłady na uczelni.

Skończyłem szkołę muzyczną w klasie fortepianu, a teraz gram na klawiszach w zespole rockowym od czasu do czasu.

Jestem też zawodnikiem drużyny hokejowej (na lodzie), która bierze udział w rozgrywkach ligowych. Na szczęście, bez większych sukcesów. ;)

Z czego czerpiesz inspirację?

Inspiruje mnie muzyka, wysokie góry i mądrzy ludzie. Bez wątpienia, to ludzie - rozmowa z nimi, wymiana myśli, spotkania - są źródłem moich najlepszych pomysłów i przedsięwzięć.

Co sprawia, że chce Ci się rano wstać z łóżka?

Muszę dzieci odwieźć do szkoły. Potem wracam, żeby jeszcze 1/2 godzinki dospać :)
A dopiero potem, zabieram się do roboty... Zawodową higienę utrzymuję dzięki wyprawom do innych światów (jak Chile, Ekwador, Kolumbia, Boliwia, Tanzania, Kenia, ZEA czy Indie), albo w miejsca jak z innego świata (np. Grossglockner w Austrii, Wysokie Tatry, rafting na Ottawa River w Kanadzie itp.).

Do czego dążysz, o czym marzysz?

Chcę skończyć książkę o Service Design jak najszybciej i wyjechać na narty...taki ze mnie bohater :)

*Poniższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


ZAJĘCIA - zajęcia realizowane na uczelni: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, lektoraty, seminaria, laboratoria, zajęcia WF oraz praktyki u pracodawców 

PROJEKTY - samodzielna praca studenta pod nadzorem nauczyciela akademickiego: realizacja projektów związanych z zajęciami, case study z praktykami, wykłady otwarte, koło naukowe, konsultacje z praktykami, szkolenia biura karier

Kierunkowe efekty kształcenia - Zarządzanie kreatywne

Struktura modułowa, lata 2015-2018

Struktura modułowa, lata 2016-2019

Struktura modułowa, lata 2017-2020


Studia stacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Moduł ogólny 20 0
Wprowadzenie do zarządzania kreatywnego 50 30
Psychologia i komunikacja w procesie zarządzania 50 30
Współpraca w ramach zespołu kreatywnego (projektowego) 50 20
Ekonomia dla menedżerów 50 20
Moduł WF 20 0
Semestr IIzajęciaprojekty
Kurs EBCL 30 20
Zarządzanie i marketing w usługach 50 30
Przywództwo i wywieranie wpływu 50 30
Podstawy marketingu 50 30
Moduł technologiczny I 15 0
Moduł językowy I 40 30
Moduł WF 20 0
Semestr IIIzajęciaprojekty
Podstawy prawa gospodarczego dla menedżerów 50 30
Finanse przedsiębiorstw 100 60
Moduł technologiczny II 15 0
Moduł językowy II 40 30
Moduł do wyboru 50 30
  
Semestr IVzajęciaprojekty
Design Thinking w biznesie 50 30
Business Inteligence i myślenie 3D 50 20
Strategie sprzedaży w firmie 50 30
Moduł językowy III 40 30
Proseminarium 5 10
Moduł do wyboru 50 30
Semestr Vzajęciaprojekty
Moduł specjalizacyjny 100 60
Moduł specjalizacyjny 100 60
Seminarium dyplomowe I 10 40
Design management 50 30
Zarządzanie projektami 50 20
Semestr VIzajęciaprojekty
Moduł specjalizacyjny 100 60
Seminarium dyplomowe II 10 40
Moduł do wyboru 50 30
Praktyki zawodowe 360 0
Business Practice Case
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Przywództwo w biznesie
Tworzenie strategii nowego biznesu
Socjoantropologia rozrywki
Sztuka mówienia
Nowe media w coachingu. Między teorią a praktyką
Warsztat pracy trenera biznesu
Metody i koncepcje zarządzania w nowoczesnych organizacjach
Wprowadzenie do Web Design
CMS dla nieinformatyków
Komunikat wizualny
Współczesny konsument jako źródło wyzwań dla biznesu
Zarządzanie sobą w czasie
Service Design Managementzajęciaprojekty
Badania jako podstawa innowacji usługowych 100 60
Facylitacja i kokreacja 100 60
Projektowanie biznesu usługowego 100 60
Manager innowacjizajęciaprojekty
Badania jako stymulator innowacyjności 100 60
Efektywne strategie innowacji w firmie 100 60
Zarządzanie innowacją od idei do wdrożenia 100 60

Studia niestacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Moduł ogólny 20 0
Wprowadzenie do zarządzania kreatywnego 30 30
Psychologia i komunikacja w procesie zarządzania 30 30
Współpraca w ramach zespołu kreatywnego (projektowego) 30 20
Ekonomia dla menedżerów 30 20
Semestr IIzajęciaprojekty
Kurs EBCL 30 20
Zarządzanie i marketing w usługach 30 30
Przywództwo i wywieranie wpływu 30 30
Podstawy marketingu 30 30
Moduł technologiczny I 15 0
Moduł językowy I 30 20
Moduł WF 20 0
Semestr IIIzajęciaprojekty
Podstawy prawa gospodarczego dla menedżerów 30 30
Finanse przedsiębiorstw 60 60
Moduł technologiczny II 15 0
Moduł językowy II 30 20
Moduł do wyboru 30 30
  
Semestr IVzajęciaprojekty
Design Thinking w biznesie 30 30
Business inteligence i myślenie 3D 30 20
Strategie sprzedaży w firmie 30 30
Moduł językowy III 30 20
Proseminarium 5 10
Moduł do wyboru 30 30
Semestr Vzajęciaprojekty
Moduł specjalizacyjny 60 60
Moduł specjalizacyjny 60 60
Seminarium dyplomowe I 10 40
Design management 30 30
Zarządzanie projektami 30 20
Semestr VIzajęciaprojekty
Moduł specjalizacyjny 60 60
Seminarium dyplomowe II 10 40
Moduł do wyboru 30 30
Praktyki zawodowe 360 0
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Przywództwo w biznesie
Tworzenie strategii nowego biznesu
Socjoantropologia rozrywki
Sztuka mówienia
Nowe media w coachingu. Między teorią a praktyką
Zarządzanie sobą w czasie
Warsztat pracy trenera biznesu
Metody i koncepcje zarządzania w nowoczesnych organizacjach
Wprowadzenie do Web Design
CMS dla nieinformatyków
Komunikat wizualny
Współczesny konsument jako źródło wyzwań dla biznesu
Service Design Managementzajęciaprojekty
Badania jako podstawa innowacji usługowych 60 60
Facylitacja i kokreacja 60 60
Projektowanie biznesu usługowego 60 60
Menager innowacjizajęciaprojekty
Badania jako stymulator innowacyjności 60 60
Efektywne strategie innowacji w firmie 60 60
Zarzadzanie innowacją od idei do wdrożenia 60 60
Adam Chrustek,
student II roku

"Wybrałem ten kierunek ponieważ w przyszłości chciałbym rozpocząć własną działalność gospodarczą. Po pierwszym semestrze mogę stwierdzić, że to zdecydowanie dobry wybór. Zajęcia są praktyczne i na każdych uczę się czegoś nowego. Wierzcie lub nie, ale uwielbiam chodzić na tę uczelnię. Czuję się źle gdy nie ma zajęć!"

Patryk Dukowicz,
student II roku

"Styl prowadzenia zajęć pozwala porównywać teorię z praktyką. Poza wiedzą ekonomiczną wypracowujemy zdolności miękkie, które są niesmowicie ważne dla przyszłych pracodawców. Kierunek uczy wielu nowych i ciekawych rzeczy w dość nietypowy sposób. Dzięki poruszaniu aspektów psychologicznych studia pozwalają odkryć siebie."


 

 

Dagmara Nickel
Prezes Zarządu YouNick, wykładowca na kierunku zarządzanie kreatywne

„Idea studiów na kierunku zarządzanie kreatywne koresponduje z filozofią w oparciu o którą funkcjonuje park technologiczny YouNick. W obu przypadkach jednym z najważniejszych filarów jest kreatywność. Pomysłowość wspiera działania na rzecz innowacyjności, która pozwala poszukiwać nowych źródeł konkurencyjności w danej branży, gdy schematyczne działania okazują się niewystarczające. Twórcze myślenie pozwala skutecznie rozwiązywać problemy w nowatorski sposób tam, gdzie rutynowe postępowanie zawodzi".

 

Anton Aufner, Prezes Zarządu
Austriacki Instytut Doradztwa Gospodarczego (WIFI)

"Otoczenie organizacji bardzo szybko się zmienia, co wymaga ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i stosowania nowych instrumentów zarządzania. Przykładem takiego narzędzia przygotowanego w Austrii przez WIFI i prezentowanego na studiach jest analiza potencjału, stanowiąca istotne wsparcie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Narzędzie to może być także bardzo pomocne wszystkim ubiegającym się o pierwszą pracę, pracownikom, którzy są gotowi do zmiany miejsca pracy, jak również osobom szukającym pomysłu na własny biznes".

 

dr Marcin Chłodnicki
Przedstawiciel Service Design Network w Polsce, innowator biznesu i projektowania usług, opiekun kierunku zarządzanie kreatywne

„Kreatywność stanowi dziś pożądaną cechę nie tylko w kulturze, ale i w biznesie. Zakres kompetencji i umiejętności wymaganych od skutecznego menadżera stawia ten zawód wśród najbardziej wymagających i odpowiedzialnych. Skuteczne firmy wykorzystują w XXI wieku pracę zespołów zadaniowych, wizualizację i szybkie prototypowanie rozwiązań. To wszystko wymaga jednak planu, harmonogramu, podziału ról i odpowiedzialności, narzędzi wspomagających pracę zespołową – czyli zarządzania – zarządzania kreatywnego”.

marcin cłodnicki

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Jeżeli już chcesz zarezerwować sobie miejsce, porozmawiać z Aniołem (opiekunem studentów pierwszego roku) lub umówić się na spotkanie z studentem kierunku wypełnij krótki formularz kontaktowy.

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

zapisz się

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R039, parter Rotunda:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!


Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa podpisane egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Regulamin studiów

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018
KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
ZARZĄDZANIE KREATYWNE Studia I stopnia 3 Stacjonarny/
Niestacjonarny
6600 3300 550
Zapisując się wcześniej oszczędzasz!

do 31 lipca wpisowe 300 zł 0 zł

1- 31 sierpnia wpisowe 300 zł  100 zł

1- 30 września wpisowe 300 zł   150 zł

zapisz się

Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!

 • pracujesz w małych grupach

 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania

 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku

 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy

 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów

 • udział w projektach biznesowych

 • kontakt z międzynarodową społecznością

 grafika o stypendiach