kierunki_covery_nagroda-03.jpg

Zarządzanie kreatywne

CZYM JEST ZARZĄDZANIE KREATYWNE.

Zarządzanie kreatywne jest dla osób, które chcą założyć innowacyjną firmę lub pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach i organizacjach. To studia dla osób, które chcą się nauczyć jak przy wykorzystaniu kreatywnych metod zarządzać firmą i zespołem, projektować usługi i rozwiązywania biznesowe.

Studia są odpowiednie zarówno dla osób zaraz po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy ukończyli już studia na innym kierunku, a chcą rozwijać swoje kompetencje związane z zarządzaniem.

ZARZĄDZANIE KREATYWNE – KIERUNEK UZNANY PRZEZ PROFESJONALISTÓW
 • W opinii komisji konkursowej Programu „Studia z Przyszłością”, kierunek zarządzanie kreatywne jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Kierunek jest innowacyjny i dostosowany do potrzeb rynku pracy oraz przekazuje studentom aktualną wiedzę, jak również kreuje umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców.
 • Zarządzanie kreatywne otrzymało Certyfikat Nadzwyczajny – Laur Innowacji, za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie technologii wspierających proces dydaktyczny.
 • Program studiów został przygotowany i prowadzony jest przez przedstawicieli firm Service Design Network Polish Chapter, YouNick, StartUp Poznań.

W ramach zajęć studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe za granicę, m.in. do Holandii w ramach porozumienia z holdingiem Rothuizen van Doorn’t Hooft BV oraz wyjazdów studyjnych w ramach projektu edukacyjnego uruchamianego z Volkswagen Group Polska.

JAKĄ SPECJALIZACJĘ POWINIENEŚ WYBRAĆ:
Service Design Management

Jeśli chcesz:

 • prowadzić projekty w firmach,
 • stymulować innowacje,
 • projektować interesujące biznesów,
 • tworzyć nowe i rozwijać już istniejące usługi,
 • pracować w agencjach kreatywnych,
 • projektować marki,
 • tworzyć wizerunek organizacji.

Wybierz Service Design Management, jeśli chcesz pracować w trójkącie biznes-marketing-design.

Manager innowacji

Jeśli chcesz:

 • wprowadzać zmiany i innowacje w firmach i organizacjach non-profit
 • kreatywnie zarządzać zespołem,
 • wspierać rozwój i innowacje w organizacjach.

Wybierz specjalizację Menedżer Innowacji, jeśli do pracy chcesz podchodzić całościowo - od pomysłu do wdrożenia w życie.
 

zapisz się

Partnerzy kierunku:
PRAKTYCZNYM OKIEM

NikelIdea studiów na kierunku zarządzanie kreatywne koresponduje z filozofią w oparciu o którą funkcjonuje park technologiczny YouNick. W obu przypadkach jednym z najważniejszych filarów jest kreatywność. Pomysłowość wspiera działania na rzecz innowacyjności, która pozwala poszukiwać nowych źródeł konkurencyjności w danej branży, gdy schematyczne działania okazują się niewystarczające. Twórcze myślenie pozwala skutecznie rozwiązywać problemy w nowatorski sposób tam, gdzie rutynowe postępowanie zawodzi".

Dagmara Nickel, Prezes Zarządu YouNick

Jak wynika z danych ONZPolska znajduje się  w ścisłej czołówce eksporterów dóbr i usług kreatywnych, zajmując pod tym względem 17. pozycję wśród wszystkich gospodarek świata!


DLACZEGO ZARZĄDZANIE W COLLEGIUM DA VINCI! 
 

dlaczego warto 

DLACZEGO WARTO?
 • Learning by Doing, czyli nauka przez praktykę! Nie będziesz tracił czasu na nudne wykłady, bo ich u nas nie ma! Naukę zdobywasz realizując projekty grupowe, biorąc udział w warsztatach i realizując zadania we współpracy z firmami partnerskimi.
 • Plan studiów składa się w 70% z zajęć praktycznych, w tym uwzględniono aż 200 godzin warsztatów kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów z obszaru zarządzania.
 • Indywidualne podejście do studenta. Studenci podczas zajęć pracują na realnych przykładach dostarczanych przez firmy współpracujące z uczelnią.
 • W trakcie studiów masz możliwość zdobywania certyfikatów biznesowych, które potwierdzą Twoje kompetencje i wzbogacą CV.
 • W ramach zajęć studenci odbywają kurs European Business Competence License  (EBC*L), przygotowujący do uzyskania europejskiego certyfikatu potwierdzającego wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje biznesowe.
 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami, jak Austriacki Instytut Doradztwa Gospodarczego  i Service Design Network  daje możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki i staże.

 

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
 • account manager
 • regional sales representative
 • projektant biznesów usługowych
 • manager innowacji
 • manager projektu
 • team leader
 • lider start up’u,
 • account executive

Pamiętaj, że :

 • na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych są tzw. umiejętności miękkie, takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole, czy autoprezentacja, które również nabędziesz w Collegium Da Vinci.
 • nasze uczelniane Biuro Karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

zapisz się

W przeciwieństwie do innych uczelni, u nas nie obowiązuje zasada ZZZ – zakuć, zdać, zapomnieć. 

Zamiast nudnych wykładów oferujemy naszym studentom:

 • Warsztaty
 • Projektowe Jam Sessions
 • Projekty innowacji społecznych
 • Badania terenowe
 • Konwersatoria
 • Pracownia (studio)
 • Laboratoria (informatyczne)
 • Wyjazd studyjny (kick-off grupy)

zapisz się

Przykładowe przedmioty, których możesz się spodziewać na kierunku Zarządzanie Kreatywne: 

 • Zarządzanie konfliktem i komunikacja perswazyjna
 • Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu w procesie zarządzania
 • Lider w procesie zmian
 • Marketing na rynkach business-to-business
 • Podstawy Service Design
 • Budowanie relacji z klientem (CRM)
 • Modele biznesowe
 • Jakość usług i obsługa klienta
 • Technologie informacyjne
 • Kurs Easy Business - EBCL
 • Procesy decyzyjne i wywieranie wpływu w organizacja
 • Case study (projekt)
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Przywództwo w organizacji
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość 
MANAGER INNOWACJI
Specjalizacja kształcąca przyszłych managerów specjalizujących się we wdrażaniu i inicjowaniu zmian zwiększających innowacyjność firm i organizacji oraz przyszłych managerów znających się na stymulowaniu  rozwoju firmy.

Wybrane moduły:

 • Efektywne strategie innowacji w firmie
 • Zarządzanie innowacją od idei do wdrożenia
 • UX Badanie i projektowanie

Wybrane przedmioty:

 • Business Model Canvas
 • Analizy marketingowe i strategiczne
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Innowacje w obsłudze klienta
 • Metody i techniki rozwijania innowacji
SERVICE DESIGN MANAGEMENT

Specjalizacja skierowana do osób, które w przyszłości chcą zajmować się rozwijaniem i tworzeniem nowych usług, projektowaniem marek, zarządzaniem wizerunkiem organizacji i pracą na -pograniczu biznesu, marketingu i service design.

Wybrane moduły:

 • Projektowanie biznesu usługowego
 • Facylitacja i co-kreacja
 • Business Inteligence i myślenie 3D 

Wybrane przedmioty:

 • Prototypowanie doświadczeń klientów
 • Kluczowe narzędzia Service Design i Visual Thinking
 • Tworzenie e-usług
 • Badanie użyteczności innowacji (UX)
 • Audyt doświadczeń klienta z marką

chłodnicki"W mojej pracy dydaktycznej kieruję się zasadą, że jeśli czegoś nie doświadczysz, to się tego nie nauczysz. Oznacza to również popełnianie błędów i konieczność zaangażowania się mentalnie i fizycznie w trakcie kursu. Moje przedmioty mają naturalne dla mnie „skrzywienie” projektowe, ponieważ równolegle do uczelni, jestem praktykującym projektantem usług, audytorem biznesowym i kierownikiem projektów wdrożeniowych dla biznesu. Okazuje się, że jeśli rozmaite teorie, prawa, zasady czy systematyki osadzi się w kontekście biznesowym, a zadaniem studenta będzie rozwiązanie problemu konkretnej firmy, studenci chętnie skorzystają ze wszystkiego, nawet „nudnych” teorii, które jednak okażą się przydatne i pomocne

Dr Marcin Chłodnicki, 
Head of Chapter, Service Design Polish Chapter
Opiekun kierunku Zarządzanie Kreatywne na Collegium Da Vinci

Studia stacjonarne:


Semestr Igodziny
Moduł ogólny 20
Wprowadzenie do zarządzania kreatywnego 50
Psychologia i komunikacja w procesie zarządzania 50
Współpraca w ramach zespołu kreatywnego 50
Ekonomia dla menedżerów 50
Moduł WF 20
Semestr IIgodziny
Kurs EBCL 30
Zarządzanie i marketing w usługach 50
Przywództwo i wywieranie wpływu 50
Podstawy marketingu 50
Moduł technologiczny I 15
Moduł językowy 40
Moduł WF 20
Semestr IIIgodziny
Podstawy prawa gospodarczego dla menedżerów 50
Finanse przedsiębiorstw 100
Moduł technologiczny II 15
Moduł językowy 40
Moduł do wyboru 50
Praktyki zawodowe 120
  
Semestr IVgodziny
Design Thinking w biznesie 40
Business Inteligence i myślenie 3D 60
Moduł do wyboru 50
Moduł językowy 40
Praktyki zawodowe 120
Semestr Vgodziny
Moduł specjalnościowy 100
Projekt zespołowy 10
Strategie sprzedaży w firmie 50
Design management 50
Zarządzanie projektami 50
Praktyki zawodowe 120
Semestr VIgodziny
Moduł specjalnościowy 100
Moduł specjalnościowy 100
Projekt zespołowy 10
Moduł do wyboru 50

Przykładowe moduły

semestr letnigodziny
UX Badanie i projektowanie 50
Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej 50
Zarządzanie profesjonalną praktyką (sportową, doradczą, w działalności artystycznej) 50
Fundusze strukturalne UE 50
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 50
semestr zimowygodziny
Marka i identyfikacja wizualna firmy 50
Metody jakościowe w zarządzaniu projektowaniem 50
Public relations i media społecznościowe 50
Prawo autorskie i prawa pokrewne 50
Psychologia rynków pieniężnych i kapitałowych 50
Service Design Managementgodziny
Badania jako źrodło innowacyjnych inicjatyw 100
Facylitacja i prowadzenie zespołu projektowego 100
Projektowanie biznesu usługowego 100
Manager innowacjigodziny
Badania jako źrodło innowacyjnych inicjatyw 100
Efektywne strategie innowacji w firmie 100
Zarządzanie innowacją od idei do wdrożenia 100

Grupa modułów komercyjnych (dodatkowych) do wyboru, dedykowanych dla kierunku ZK
MOŻLIWE DO URUCHOMIENIA W KOLEJNYM SEMESTRZE DLA MINIMALNEJ GRUPY

 godziny
Eyetracking w badaniach UX 10
Wykorzystanie EEG Biofeedback w badaniach oraz coachingu 10
Wywiad gospodarczy 15

Studia niestacjonarne:


Semestr Igodziny
Moduł ogólny 20
Wprowadzenie do zarządzania kreatywnego 30
Psychologia i komunikacja w procesie zarządzania 30
Współpraca w ramach zespołu kreatywnego 30
Ekonomia dla menedżerów 30
Semestr IIgodziny
Kurs EBCL 30
Zarządzanie i marketing w usługach 30
Przywództwo i wywieranie wpływu 30
Podstawy marketingu 30
Moduł technologiczny I 15
Moduł językowy 30
Moduł WF 10
Semestr IIIgodziny
Podstawy prawa gospodarczego dla menedżerów 30
Finanse przedsiębiorstw 60
Moduł technologiczny II 15
Moduł językowy 30
Moduł do wyboru 30
Praktyki zawodowe 120
  
Semestr IVgodziny
Design Thinking w biznesie 30
Business inteligence i myślenie 3D 30
Moduł do wyboru 30
Moduł językowy 30
Praktyki zawodowe 120
Semestr Vgodziny
Moduł specjalnościowy 60
Projekt zespołowy 10
Strategie sprzedazy w firmie 30
Design management 30
Zarządzanie projektami 30
Praktyki zawodowe 120
Semestr VIgodziny
Moduł specjalnościowy 60
Moduł specjalnościowy 60
Projekt zespołowy 10
Moduł do wyboru 30

Przykładowe moduły

semestr letnigodziny
UX Badanie i projektowanie 30
Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej 30
Zarządzanie profesjonalną praktyką (sportową, doradczą, w działalności artystycznej) 30
Fundusze strukturalne UE 30
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 30
semestr zimowygodziny
Marka i identyfikacja wizualna firmy 30
Metody jakościowe w zarządzaniu projektowaniem 30
Public relations i media społecznościowe 30
Prawo autorskie i prawa pokrewne 30
Psychologia rynków pieniężnych i kapitałowych 30
Service Design Managementgodziny
Badania jako źródło innowacyjnych inicjatyw 60
Facylitacja i kokreacja 60
Projektowanie biznesu usługowego 60
Menager innowacjigodziny
Badania jako źródło innowacyjnych inicjatyw 60
Efektywne strategie innowacji w firmie 60
Zarzadzanie innowacją od idei do wdrożenia 60

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

formularz

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!


Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa podpisane egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Adam Chrustek,
student I roku

"Wybrałem ten kierunek ponieważ w przyszłości chciałbym rozpocząć własną działalność gospodarczą. Po pierwszym semestrze mogę stwierdzić, że to zdecydowanie dobry wybór. Zajęcia są praktyczne i na każdych uczę się czegoś nowego. Wierzcie lub nie, ale uwielbiam chodzić na tę uczelnię. Czuję się źle gdy nie ma zajęć!"

Patryk Dukowicz,
student I roku

"Styl prowadzenia zajęć pozwala porównywać teorię z praktyką. Poza wiedzą ekonomiczną wypracowujemy zdolności miękkie, które są niesmowicie ważne dla przyszłych pracodawców. Kierunek uczy wielu nowych i ciekawych rzeczy w dość nietypowy sposób. Dzięki poruszaniu aspektów psychologicznych studia pozwalają odkryć siebie."


 

 

Dagmara Nickel
Prezes Zarządu YouNick, wykładowca na kierunku zarządzanie kreatywne

„Idea studiów na kierunku zarządzanie kreatywne koresponduje z filozofią w oparciu o którą funkcjonuje park technologiczny YouNick. W obu przypadkach jednym z najważniejszych filarów jest kreatywność. Pomysłowość wspiera działania na rzecz innowacyjności, która pozwala poszukiwać nowych źródeł konkurencyjności w danej branży, gdy schematyczne działania okazują się niewystarczające. Twórcze myślenie pozwala skutecznie rozwiązywać problemy w nowatorski sposób tam, gdzie rutynowe postępowanie zawodzi".

 

Anton Aufner, Prezes Zarządu
Austriacki Instytut Doradztwa Gospodarczego (WIFI)

"Otoczenie organizacji bardzo szybko się zmienia, co wymaga ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i stosowania nowych instrumentów zarządzania. Przykładem takiego narzędzia przygotowanego w Austrii przez WIFI i prezentowanego na studiach jest analiza potencjału, stanowiąca istotne wsparcie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Narzędzie to może być także bardzo pomocne wszystkim ubiegającym się o pierwszą pracę, pracownikom, którzy są gotowi do zmiany miejsca pracy, jak również osobom szukającym pomysłu na własny biznes".

 

dr Marcin Chłodnicki
Przedstawiciel Service Design Network w Polsce, innowator biznesu i projektowania usług, wykładowca na kierunku zarządzanie kreatywne

„Kreatywność stanowi dziś pożądaną cechę nie tylko w kulturze, ale i w biznesie. Zakres kompetencji i umiejętności wymaganych od skutecznego menadżera stawia ten zawód wśród najbardziej wymagających i odpowiedzialnych. Skuteczne firmy wykorzystują w XXI wieku pracę zespołów zadaniowych, wizualizację i szybkie prototypowanie rozwiązań. To wszystko wymaga jednak planu, harmonogramu, podziału ról i odpowiedzialności, narzędzi wspomagających pracę zespołową – czyli zarządzania – zarządzania kreatywnego”.

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja trwa! Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
ZARZĄDZANIE KREATYWNE Studia I stopnia 3 Stacjonarny/
Niestacjonarny
6000 3000 500

formularz

Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!

 • pracujesz w małych grupach

 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania

 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku

 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy

 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów

 • udział w projektach biznesowych

 • kontakt z międzynarodową społecznością