baner_zk1.png

Zarządzanie kreatywne
Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

CZYM JEST ZARZĄDZANIE KREATYWNE.

Zarządzanie kreatywne to innowacyjny kierunek, uwzględniający szybkość zachodzących we współczesnym świecie zmian i łączący wiedzę z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego i nowych technologii. Program studiów, kadra oraz sam proces nauczania zostały przygotowane we współpracy ze światowymi liderami w zakresie innowacji w biznesie, tak, by nie odbiegały od najwyższych standardów zachodnich uczelni. Studia te zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” w roku akademickim 2015/2016 za najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym.

Zarządzanie kreatywne to studia skierowane do obecnych i przyszłych innowatorów, którzy w ramach zarządzania firmą będą potrafili wykorzystać potencjał gospodarki elektronicznej, umiejętności projektantów i nowoczesne metody zarządzania projektami. To studia dla osób, które chcą się nauczyć kreatywnych metod zarządzania zespołem projektowym z wykorzystaniem umiejętności miękkich, projektowania usług i rozwiązywania problemów biznesowych. Studia zaprojektowane są zarówno dla osób poszukujących drogi zawodowej po szkole średniej, jak i dla tych, którzy ukończyli studia w ramach innych kierunków, a chcą rozwijać swoje kompetencje związane z zarządzaniem.

JAKĄ SPECJALIZACJĘ POWINIENEŚ WYBRAĆ:
Service Design Management

Jeśli chcesz:

 • zarządzać projektami w organizacjach,
 • stymulować innowacje,
 • tworzyć nowe i rozwijać już istniejące usługi,
 • pracować w agencjach kreatywnych,
 • projektować marki,
 • budować wizerunek organizacji.

Wybierz Service Design Management, jeśli chcesz pracować w trójkącie biznes-marketing-design.

Manager innowacji

Jeśli chcesz:

 • stymulować i inicjować rozwój firm, organizacji oraz produktów,
 • wprowadzać zmiany i innowacje w firmach i organizacjach na wszystkich etapach – od pomysłu do  wdrożenia,
 • kreatywnie zarządzać zespołem,
 • skutecznie tworzyć nowatorskie rozwiązania dla przedsiębiorstw,
 • efektywnie rozwiązywać problemy wewnętrzne w organizacji,
 • wykorzystywać w praktyce najnowsze techniki i metody zarządzania.

Wybierz specjalizację Menedżer Innowacji, jeśli do pracy chcesz podchodzić całościowo - od pomysłu do wdrożenia w życie.

ZARZĄDZANIE KREATYWNE – KIERUNEK UZNANY PRZEZ PROFESJONALISTÓW
 • W opinii komisji konkursowej Programu „Studia z Przyszłością”, kierunek zarządzanie kreatywne jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Kierunek jest innowacyjny i dostosowany do potrzeb rynku pracy oraz przekazuje studentom aktualną wiedzę, jak również kreuje umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców.
 • Zarządzanie kreatywne otrzymało Certyfikat Nadzwyczajny – Laur Innowacji, za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie technologii wspierających proces dydaktyczny.
 • Program studiów został przygotowany i prowadzony jest przez przedstawicieli firm Service Design Network Polish Chapter, YouNick, StartUp Poznań.

W ramach zajęć studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe za granicę, m.in. do Holandii w ramach porozumienia z holdingiem Rothuizen van Doorn’t Hooft BV oraz wyjazdów studyjnych w ramach projektu edukacyjnego uruchamianego z Volkswagen Group Polska.

NASI WYKŁADOWCY

Posłuchajcie Marcina Chłodnickiego, opiekuna kierunku Zarządzanie Kreatywne, który wyjaśnia czym jest Service Design w praktyce!

Wystąpienie miało miejsce podczas Konferencji Marketing i Technologia, jednego z wydarzeń, w których organizację są zaangażowani studenci CDV.

 


anioł

CIEKAWA W CDV

Mikołajczak

„Jestem teatrolożką i sztuka jest dla mnie sposobem rozumienia świata – odwagą stawiania pytań i próbą dawania właściwych odpowiedzi."

Małgorzata Mikołajczak, 
Studentka kierunku Zarządzanie Kreatywne

Przeczytaj caly wywiad z Małgorzatą

CIEKAWY W CDV

Simborski

„Chciałbym zajmować się projektowaniem usług oraz prowadzić zespół i z nim grać muzykę fusion. Chciałbym też w przyszłości rozwinąć swoją firmę lub startup, gdyż wychodzenie z inicjatywą i realizowanie swoich pomysłów to coś w czym czuję się bardzo dobrze. Lubię wprowadzać zmiany w swoim życiu, a jeżeli moją działalnością mógłbym dokonywać zmian na lepsze również dla innych ludzi, to myślę, że byłoby to coś świetnego."

Tomasz Simborski, 
Student kierunku Zarządzanie Kreatywne
poznawacz.pl 

Przeczytaj caly wywiad z Tomkiem

JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA I KTO CIĘ BĘDZIE UCZYŁ?
 • Wyznajemy zasadę „Learning by doing”! 70% zajęć to zajęcia praktyczne. Nie będziesz tracił czasu na nudne wykłady, bo takich u nas nie ma! Wiedzę zdobywasz, realizując projekty grupowe, biorąc udział w warsztatach i realizując zadania i projekty badawczorozwojowe we współpracy z firmami partnerskimi takimi jak YouNick, Microsoft IT Academy Program, Service Design Polska.
 • Program studiów został przygotowany i realizowany jest przez przedstawicieli firm Service Design Network Polish Chapter, YouNick, StartUp Poznań.
 • Stawiamy na projektowe i zindywidualizowane podejście do nauczania. Zajęcia prowadzone są w małych grupach zadaniowych.
 • Umożliwimy Ci odbycie zagranicznych praktyk, staży i wyjazdów studyjnych, gdyż współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, np. Service Design Network.
 • W trakcie studiów masz możliwość zdobycia certyfikatów biznesowych, które potwierdzą Twoje kompetencje i wzbogacą Twoje CV, np. w ramach zajęć studenci odbywają kurs przygotowujący do uzyskania europejskiego certyfikatu European Business Competence Licence (EBC*L) potwierdzającego wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje biznesowe.
 • Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.
 • Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościowo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego oprócz specjalizacji możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w CDV, takimi jak m.in. grafika, informatyka, mediaworking, doradztwo i coaching oraz edukacja prorozwojowa.
 
 
 

WAŻNE

erasmusProgram Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
 • Lider zespołu projektowego
 • UX designer
 • Projektant usług
 • Account manager w agencji reklamowej
 • Manager w sektorach kreatywnych
 • Lider start-upu
 • Manager ds. badań i rozwoju (Manager R&D)
 • Manager innowacji

Pamiętaj, że :

 • na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok praktycznych umiejętności są umiejętności społeczne, takie jak: skuteczna komunikacja, praca w zespole, czy autoprezentacja, które również nabędziesz w Collegium Da Vinci.

 • uczelniane Biuro Karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

WAŻNE

zarobkiŚrednie miesięczne wynagrodzenie brutto w działach innowacji:

specjalista ds. badań i rozwoju – 6292 zł brutto,
lider zespołu ds. badań i rozwoju – 8349 zł brutto,
kierownik ds. badań i rozwoju – 11 728 zł brutto.

Źródło: Raporty Płacowe AG TEST HR Jesień 2016

Przeciętne wynagrodzenie UX designera wynosi 8200 zł brutto!

Źródło: pracuj.pl


 

zapisz się

MANAGER INNOWACJI

Specjalizacja kształcąca przyszłych managerów specjalizujących się we wdrażaniu i inicjowaniu zmian zwiększających innowacyjność firm i organizacji oraz przyszłych managerów znających się na stymulowaniu rozwoju firmy.

Wybrane moduły:

 • Efektywne strategie innowacji w firmie
 • Zarządzanie innowacją od idei do wdrożenia
 • UX Badanie i projektowanie

Wybrane przedmioty:

 • Business Model Canvas
 • Analizy marketingowe i strategiczne
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Innowacje w obsłudze klienta
 • Metody i techniki rozwijania innowacji
SERVICE DESIGN MANAGEMENT

Specjalizacja skierowana do osób, które w przyszłości chcą zajmować się rozwijaniem i tworzeniem nowych usług, projektowaniem marek, zarządzaniem wizerunkiem organizacji i pracą na -pograniczu biznesu, marketingu i service design.

Wybrane moduły:

 • Projektowanie biznesu usługowego
 • Facylitacja i co-kreacja
 • Business Inteligence i myślenie 3D 

Wybrane przedmioty:

 • Prototypowanie doświadczeń klientów
 • Kluczowe narzędzia Service Design i Visual Thinking
 • Tworzenie e-usług
 • Badanie użyteczności innowacji (UX)
 • Audyt doświadczeń klienta z marką

W przeciwieństwie do innych uczelni, u nas nie obowiązuje zasada ZZZ – zakuć, zdać, zapomnieć. Zamiast nudnych wykładów oferujemy naszym studentom:

 • Warsztaty
 • Projektowe Jam Sessions
 • Projekty innowacji społecznych
 • Badania terenowe
 • Konwersatoria
 • Pracownia (studio)
 • Laboratoria (informatyczne)
 • Wyjazd studyjny (kick-off grupy)
zapisz się

Przykładowe przedmioty, których możesz się spodziewać na kierunku Zarządzanie Kreatywne: 

 • Zarządzanie konfliktem i komunikacja perswazyjna
 • Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu w procesie zarządzania
 • Lider w procesie zmian
 • Marketing na rynkach business-to-business
 • Podstawy Service Design
 • Budowanie relacji z klientem (CRM)
 • Modele biznesowe
 • Jakość usług i obsługa klienta
 • Technologie informacyjne
 • Kurs Easy Business - EBCL
 • Procesy decyzyjne i wywieranie wpływu w organizacja
 • Case study (projekt)
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Przywództwo w organizacji
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość 
MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK - studentka kierunku zarządzanie kreatywne

mikołajczak

Dlaczego wybrałaś zarządzanie kreatywne?

Studia w Collegium Da Vinci są dla mnie kolejnym etapem kształcenia. Potrzeba podjęcia studiów z dzie­dziny zarządzania zrodziła się, kiedy otrzymałam awans na zastępcę dyrektora Fundacji Malta. Przyjmu­jąc tę funkcję wiedziałam, że wiele potrafię, ale żeby stworzyć kulturę organizacji, o jakiej marzę, muszę umieć więcej i działać mądrzej.

Czego najbardziej lubisz się uczyć, jaki przedmiot na studiach najbar­dziej Cię ciekawi?

Szczególną wartością tych studiów jest dla mnie umiejętne łączenie wiedzy teoretycznej z jej praktycz­nym zastosowaniem. Zajęcia prowa­dzone są zarówno przez wykładow­ców akademickich, jak i praktyków dziedziny. Dzięki temu pracujemy na rzeczywistych problemach i wspólnie szukamy możliwych do wdrożenia rozwiązań. Celem uczenia się nie jest więc samo zdobycie wie­dzy, ale umiejętność jej skutecznego stosowania.

Czy studia pomagają Ci realizować Twoje pasje?

Jestem teatrolożką i sztuka jest dla mnie sposobem rozumienia świata – odwagą stawiania pytań i próbą dawania właściwych odpowiedzi. Tym zawsze chciałam się dzielić z innymi i dlatego zaczęłam działać. Pamiętam dokładnie jak w 2005 r. organizowaliśmy z przyjaciółmi pierwsze własne wydarzenia. Dzia­łaliśmy metodą prób i błędów, bez funduszy i bez mentora, wszystko musieliśmy wypracować sami. Tak siłą pasji – od wolontariusza do wicedyrektora – stałam się mana­gerem. Dzisiaj chciałabym zdobytą wiedzę pogłębić i usystematyzować jednocześnie pamiętając drogę, którą przeszłam. Czerpiąc z posia­danego doświadczenia bycia widzem i odbiorcą kultury na wszystkich poziomach. Sądzę, że pomoże mi w tym metodologia service design, która stawia uczestnika-użytkownika w centrum zainteresowania.

Co dla Ciebie znaczy, że ktoś jest ciekawy?

Pracowałam w różnych zespołach projektowych. Zauważyłam, że każdy z nich działa inaczej, ale uznaje swój styl pracy za naturalny i oczywiście najlepszy. Dzięki temu zrozumia­łam, jak ważnymi umiejętnościami zarządczymi są samoświadomość – jako zdolność do refleksji nad własnym sposobem działania oraz szacunek dla odmienności – czyli rozpoznanie, że jesteśmy bardziej twórczy właśnie dzięki temu, co nas różni. Tym jest dla mnie cieka­wość – niezmiennym poczuciem, że nie wiem wszystkiego i nie znam wszystkich odpowiedzi. Jedno­cześnie tak rozumiana ciekawość uczy pokory. Wymaga odwagi nie tylko do podejmowania wyzwań, ale i ponoszenia porażki. Umiejętne przyzwolenie na popełnienie błędów jest niezbędne w poszukiwaniu kreatywny rozwiązań i tego także się tu uczymy.

Dlaczego wybrałaś CDV? Co najbar­dziej lubisz na naszej uczelni?

Mam poczucie, że Collegium Da Vin­ci to uczelnia tworzona dla studenta. To zabrzmi banalnie, ale czuję się tu po prostu mile widziana. Co ciekawe, tworzą ją ludzie – zarówno studenci i pracownicy – o bardzo różnym doświadczeniu i polu zawodowej aktywności.

Co Cię kręci?

Wspólne działanie, które łączy pasja. Od 12 lat prowadzę organizacje pozarządową wspierającą rozwój aktywności obywatelskiej w kulturze i sztuce. Pomimo różnić wieku i kra­ju pochodzenia niezmiennie łączy nas przekonanie, że konsekwentną współpracą możemy pozytywnie wpływać na nasze otoczenie. Dzięki takim ludziom – obdarzonych wiarą w głęboki sens współdziałania – zro­zumiałam rzeczywistą wartość pracy opartej na misji.

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumna?

Jestem dumna z tego, że z mojej pasji uczyniłam zawód. Do dzisiaj pamiętam jak jeździłam austosto­pem do teatru w Warszawie i na fe­stiwal w Awignonie. Wyczekiwałam od rana pod kasą na wejściówki na spektakle Romea Castellucci czy Krzysztofa Warlikowskiego. Wtedy nawet nie marzyłam o pracy z nimi. Dzisiaj jestem dumna z tego, że mogła być wicedyrektorem Malta Festival Poznań i managerem, m.in.: „Czarodziejskiej góry” w reż. Andrzej Chyry oraz „Ksenofonii. Symfonii dla Innego” w reż. Jana Komasy. Jestem dumna z tego, że mogę pracować z ludźmi, których podziwiam. To jest zarazem nagroda i impuls do dalszego rozwoju.

MARCIN CHŁODNICKI - opiekun kierunku zarządzanie kreatywne, marcin.chlodnicki.pl 

chłodnickiCo jest dla Ciebie najważniejsze w nauczaniu, jak pracujesz ze studentami? Czego najbardziej chciałbyś ich nauczyć, co zaszczepić, co przekazać, czym się podzielić?

W moje pracy dydaktycznej kieruję się zasadą, że jeśli czegoś nie doświadczysz, to się tego nie nauczysz. Oznacza to również popełnianie błędów, rezygnację z najprostszej drogi i konieczność zaangażowania się mentalnie i fizycznie w trakcie kursu. Moje przedmioty mają naturalne dla mnie „skrzywienie” projektowe, ponieważ równolegle do uczelni, jestem praktykującym projektantem usług, audytorem biznesowym i kierownikiem projektów wdrożeniowych dla biznesu. Okazuje się, że jeśli rozmaite teorie, prawa, zasady czy systematyki osadzi się w kontekście biznesowym, a zadaniem studenta nie będzie zapamiętanie definicji, tylko rozwiązanie problemu konkretnej firmy, studenci chętnie skorzystają z pomocy tzw. teorii. W ten sposób, nie tylko będą ją rozumieć, ale i osadzić w kontekście, a nawet ją skutecznie zastosować.

Co Ciebie w życiu oraz w pracy ciekawi, co Ciebie kręci?

Ciekawi mnie każdy kolejny dzień, spotkani ludzie, nowe miejsca, absurdalne - na pozór- pomysły, no i na końcu, niektóre rzeczy.

Jak spędzasz wolny czas?

Nie mam podziału na czas pracy i czas wolny od pracy. Mimo, iż pracuję zawodowo na uczelni, w firmie itp. dzielę czas między zarabianiem pieniędzy, rodziną, podtrzymaniem wydolności fizycznej, wyjazdami itd. Siłownia męczy mnie bardziej, niż wykłady na uczelni.

Skończyłem szkołę muzyczną w klasie fortepianu, a teraz gram na klawiszach w zespole rockowym od czasu do czasu.

Jestem też zawodnikiem drużyny hokejowej (na lodzie), która bierze udział w rozgrywkach ligowych. Na szczęście, bez większych sukcesów. ;)

Z czego czerpiesz inspirację?

Inspiruje mnie muzyka, wysokie góry i mądrzy ludzie. Bez wątpienia, to ludzie - rozmowa z nimi, wymiana myśli, spotkania - są źródłem moich najlepszych pomysłów i przedsięwzięć.

Co sprawia, że chce Ci się rano wstać z łóżka?

Muszę dzieci odwieźć do szkoły. Potem wracam, żeby jeszcze 1/2 godzinki dospać :)
A dopiero potem, zabieram się do roboty... Zawodową higienę utrzymuję dzięki wyprawom do innych światów (jak Chile, Ekwador, Kolumbia, Boliwia, Tanzania, Kenia, ZEA czy Indie), albo w miejsca jak z innego świata (np. Grossglockner w Austrii, Wysokie Tatry, rafting na Ottawa River w Kanadzie itp.).

Do czego dążysz, o czym marzysz?

Chcę skończyć książkę o Service Design jak najszybciej i wyjechać na narty...taki ze mnie bohater :)

TOMASZ SIMBORSKI - student kierunku zarządzanie kreatywne, poznawacz.pl

simbierski

Jaka jest Twoja pasja?

Moją największą pasją jest gra na gitarze. Muzyka towarzyszy mi właściwie na każdym kroku, jest moim sposobem na dobry dzień. Nie tylko w muzyce, ale i w życiu lubię się wciąż uczyć i doświadczać nowych rzeczy. O tym między innymi piszę na swoim blogu – poznawacz.pl. Do tej pory uprawiałem już freestyle football, street workout, składałem zaawansowane origami, poza tym działam też w organizacji studenckiej, podróżuję autostopem, dużo czytam literatury faktu i wciąż myślę jak urozmaicić sobie jeszcze życie.

Dlaczego wybrałeś zarządzanie kreatywne?

Pomyślałem, że będzie to idealne połączenie moich zainteresowań i podejścia do życia. Szukałem studiów, gdzie będę mógł wykazywać się pomysłowością, kreatywnością i będzie to miało biznesowy charakter. Ponadto przekonała mnie przewaga zajęć praktycznych. Dodatkowo studiuję jeszcze reżyserię dźwięku na innej uczelni.

W jaki sposób studia pomagają Ci realizować Twoje pasje i cele życiowe?

Dostrzegam więcej konkretnych pomysłów na siebie, mogę sprawdzić, w jakim rodzaju pracy czuję się najlepiej, zdobywam umiejętności oraz poznaję narzędzia, które przydadzą mi się w przyszłości. Wiele projektów oraz ćwiczeń, jakie na uczelni robimy pomagają mi też rozwijać swoją kreatywność i myślenie poza schematami.

Czym chciałbyś się zajmować w przyszłości?

Chciałbym zajmować się projektowaniem usług oraz prowadzić zespół i z nim grać muzykę fusion. Chciałbym też w przyszłości rozwinąć swoją firmę lub startup, gdyż wychodzenie z inicjatywą i realizowanie swoich pomysłów to coś w czym czuję się bardzo dobrze. Lubię wprowadzać zmiany w swoim życiu, a jeżeli moją działalnością mógłbym dokonywać zmian na lepsze również dla innych ludzi, to myślę, że byłoby to coś świetnego.

Co Cię kręci?

Kręci mnie życie, w którym jestem w pełni zaangażowany w to, co robię, rozwijam swoje pasje, ciągle poznaję coś nowego i czuję, że żyję. A tak poza tym to muzyka, innowacje w biznesie, psychologia, podróże, poznawanie nowych ludzi, sport i zdrowy tryb życia.

Co najbardziej lubisz na naszej uczelni?

Bardzo podoba mi się system kształcenia polegający w dużej mierze na projektach, praktycznych ćwiczeniach, przekazywaniu współczesnej wiedzy. Wykładowcy są praktykami i z chęcią dzielą się doświadczeniem. Przy tym wszystkim uczelnia jest bardzo otwarta na współpracę, więc studiowanie staje się jeszcze przyjemniejsze.

dr Paweł Buszko,
Projektant, właściciel Pracowni Projektowo Badawczej Designworks & Research LAB, w której współpracuje z firmami produkcyjnymi jako projektant i ekspert. Od 2017 udziałowiec Eryngium sp. z o.o., która zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii. Biegły sądowy w zakresie projektowania produktu.

"W pracy projektanta najważniejsze jest działanie twórcze, które bezpośrednio wpływa na jakość wytworzonych rozwiązań projektowych. Efektywne działanie twórcze jest możliwe dzięki obserwacji i inspiracji. Bardzo istotne jest otwarcie na wszelkie nieszablonowe metody pracy, czerpanie z doświadczeń innych, zrozumienie realnych potrzeb klientów czy też użytkowników produktu lub usługi. W swojej pracy staram się dużo obserwować, analizować i rozmawiać z ludźmi. Bardzo cenię inwencję twórczą zespołu oraz wszelkie aktywności indywidualne. Lubię pracować z ludźmi otwartymi, myślącymi w sposób elastyczny. Zarządzanie kreatywne daje studentom możliwość prowadzenia ciekawych interdyscyplinarnych projektów. Zachęcam do podjęcia studiów na tym kierunku ze względu na możliwość realizacji własnych oryginalnych pomysłów oraz wymianę doświadczeń z ciekawymi ludźmi."

buszko

Patryk Dukowicz,
student

"Styl prowadzenia zajęć pozwala porównywać teorię z praktyką. Poza wiedzą ekonomiczną wypracowujemy zdolności miękkie, które są niesmowicie ważne dla przyszłych pracodawców. Kierunek uczy wielu nowych i ciekawych rzeczy w dość nietypowy sposób. Dzięki poruszaniu aspektów psychologicznych studia pozwalają odkryć siebie."


 

 

Dagmara Nickel
Prezes Zarządu YouNick, wykładowca na kierunku zarządzanie kreatywne

„Idea studiów na kierunku zarządzanie kreatywne koresponduje z filozofią w oparciu o którą funkcjonuje park technologiczny YouNick. W obu przypadkach jednym z najważniejszych filarów jest kreatywność. Pomysłowość wspiera działania na rzecz innowacyjności, która pozwala poszukiwać nowych źródeł konkurencyjności w danej branży, gdy schematyczne działania okazują się niewystarczające. Twórcze myślenie pozwala skutecznie rozwiązywać problemy w nowatorski sposób tam, gdzie rutynowe postępowanie zawodzi".

 

Jacek Pucher
Senior design thinking consultant. Prowadzi warsztaty i stosuje design thinking w projektowaniu technologii oraz innowacji społecznych. Współpracował m.in. z Volkswagenem, Skodą, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, Séibühn Ënsber, Urzędem Rejestracji Leków i Wyrobów Medycznych oraz start-upami z branży e-commerce. Współtworzył program budowy kultury innowacyjności w poznańskim Instytucie Logistyki i Magazynowania. W Atos Consulting stosuje service design i design thinking w pracy z międzynarodowymi firmami i instytucjami.

"Wprowadzanie nowych rzeczy, metod pracy, produktów i usług wymaga eksperymentowania i odwagi. Bardzo często droga do celu wiedzie przez kolejne porażki. Oswojenie porażki, umiejętność słuchania i doskonalenie na podstawie informacji zwrotnej (np. tego, co mówią nam użytkownicy, dla których projektujemy) to naturalne etapy na drodze do osiągnięcia celu. I to właśnie odwagę do eksperymentowania chcę zaszczepić u swoich studentów.".

 

pucher

dr Marcin Chłodnicki
Przedstawiciel Service Design Network w Polsce, innowator biznesu i projektowania usług, opiekun kierunku zarządzanie kreatywne

„Kreatywność stanowi dziś pożądaną cechę nie tylko w kulturze, ale i w biznesie. Zakres kompetencji i umiejętności wymaganych od skutecznego menadżera stawia ten zawód wśród najbardziej wymagających i odpowiedzialnych. Skuteczne firmy wykorzystują w XXI wieku pracę zespołów zadaniowych, wizualizację i szybkie prototypowanie rozwiązań. To wszystko wymaga jednak planu, harmonogramu, podziału ról i odpowiedzialności, narzędzi wspomagających pracę zespołową – czyli zarządzania – zarządzania kreatywnego”.

marcin cłodnicki

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Jeżeli już chcesz zarezerwować sobie miejsce, porozmawiać z Aniołem (opiekunem studentów pierwszego roku) lub umówić się na spotkanie z studentem kierunku wypełnij krótki formularz kontaktowy.

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

zapisz się

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R039, parter Rotunda:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!


Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa podpisane egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Regulamin studiów

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018
KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
ZARZĄDZANIE KREATYWNE Studia I stopnia 3 Stacjonarny/
Niestacjonarny
6600 3300 550
Zapisując się wcześniej oszczędzasz!

do 31 lipca wpisowe 300 zł 0 zł

1- 31 sierpnia wpisowe 300 zł  100 zł

1- 30 września wpisowe 300 zł   150 zł

zapisz się

Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!

 • pracujesz w małych grupach

 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania

 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku

 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy

 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów

 • udział w projektach biznesowych

 • kontakt z międzynarodową społecznością

 grafika o stypendiach