zk2.png

Zarządzanie kreatywne
Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

CZYM JEST ZARZĄDZANIE KREATYWNE?

Zarządzanie kreatywne to innowacyjny kierunek, uwzględniający szybkość zachodzących we współczesnym świecie zmian i łączący wiedzę z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego i nowych technologii. W roku akademickim 2015/2016 program studiów oraz proces nauczania zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” za najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym. Studenci realizują projekty dla firm współpracujących z uczelnią – m.in. dla YouNick czy Service Design Polska.

Zarządzanie kreatywne jest dla osób, które chcą założyć innowacyjną firmę lub pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach i organizacjach. To studia dla osób, które chcą się nauczyć, jak przy wykorzystaniu kreatywnych metod zarządzać firmą i zespołem, projektować usługi i rozwiązania biznesowe. Studia są odpowiednie dla tych, którzy chcą kontynuować naukę po uzyskaniu licencjatu na kierunku zarządzanie kreatywne, jak i dla osób, które ukończyły studia licencjackie w ramach innych kierunków i chcą rozwijać swoje kompetencje związane z zarządzaniem.

 

zapisz się

JAKĄ SPECJALIZACJĘ WYBRAĆ?
PAMIĘTAJ, ŻE:
 • 100% zajęć na kierunku (z wyjątkiem modułów do wyboru i seminariów) poprowadzą praktycy
 • Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok specjalistycznych umiejętności są kompetencje społeczne, takie jak: skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, które również nabędziesz w Collegium Da Vinci.
 • Uczelniane Biuro Karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz pracy po ukończeniu studiów.
 • Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium rektora.
MNIEJSZE CZESNE:

logotypy

Studia są dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Projekt Zarządzanie kreatywne - kierunek z przyszłością.

Dzięki temu w ciągu 2 lat studiów zaoszczędzisz 6000 zł!

CIEKAWA W CDV

ada"Śmiało mogę powiedzieć, że konie są całym moim życiem. To moje hobby, mój styl bycia i moja praca. Byłam zawodniczką, a teraz jestem sędzią i trenerką. Drugą moją pasją są konie mechaniczne. Mam słabość do dobrych i mocnych samochodów. Uczestniczyłam w różnych imprezach drifterskich, track dayach i zlotach motofanów".

Adrianna Marciniak

studentka kierunku zarządzanie kreatywne

JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA I KTO BĘDZIE CIĘ UCZYŁ?
 • Wyznajemy zasadę „learning by doing” – 70% zajęć to zajęcia praktyczne. Nie będziesz tracił czasu na nudne wykłady, bo takich u nas nie ma! Wiedzę zdobywasz realizując projekty grupowe, biorąc udział w warsztatach i wykonując zadania we współpracy z firmami partnerskimi.
 • Stawiamy na indywidualne podejście do studenta. Zajęcia prowadzone są w małych grupach zadaniowych.
 • W trakcie studiów masz możliwość zdobywania certyfikatów biznesowych, które potwierdzą Twoje kompetencje i wzbogacą Twoje CV, np. w ramach zajęć studenci odbywają kurs European Business Competence License (EBC*L) przygotowujący do uzyskania europejskiego certyfikatu potwierdzającego wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje biznesowe.
 • Jako studentka/student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet najnowszego oprogramowania Microsoft Office.
 • Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościowo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego oprócz specjalizacji możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w Collegium Da Vinci, m.in. informatyką, grafiką, mediaworkingiem.
JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
 • Menedżer ds. badań i rozwoju (research & development)
 • Menedżer ds. marketingu
 • Key account manager
 • Menedżer ds. promocji i komunikacji wizualnej
 • Project menedżer i design leader
 • Menedżer zespołu ds. obsługi klienta
 • Projektant UX
 • Specjalista ds. badania

Przeciętne wynagrodzenie brutto projektanta UX wynosi 5000 zł – najlepsi w branży zarabiają nawet 10 000 zł!

Źródło: gazetapraca.pl

Design Management

Jeśli chcesz:

 • poznać biznesową stronę designu
 • zaznajomić się ze specyfiką pracy w sektorze kreatywnym
 • realizować swój potencjał twórczy w wolnym zawodzie czy też w przedsiębiorstwie
 • nauczyć się zarządzać kreatywnym zespołem
 • projektować marki
 • budować wizerunek organizacji.
UX Design

Jeśli chcesz:

 • projektować doświadczenia użytkownika
 • poznać architekturę informacji
 • wyspecjalizować się w projektowaniu interakcji i interfejsów użytkownika
 • zostać ekspertem od tzw. usability, czyli użyteczności
 • zdobyć kompetencje projektanta wszelkich interakcji użytkownika z firmą, jej usługami i produktami.

zapisz się

ADRIANNA MARCINIAK - studentka kierunku zarządzanie kreatywne

marciniakJaka jest Twoja pasja?

Śmiało mogę powiedzieć, że konie są całym moim życiem. To moje hobby, mój styl bycia i moja praca. Byłam zawodniczką, a teraz jestem sędzią i trenerką. Drugą moją pasją są konie mechaniczne. Mam słabość do dobrych i mocnych samochodów. Uczestniczyłam w różnych imprezach drifterskich, track dayach i zlotach motofanów. Ponadto łączę te pasje, robiąc zdjęcia, ponieważ od kilku lat chwytam chwile zza obiektywu aparatu.

Dlaczego wybrałaś zarządzanie kreatywne?

To kierunek, który łączy w sobie psychologię, ekonomię, prawo, a nawet aktorstwo. Daje mi możliwość rozwinięcia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim wiedzy praktycznej i umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, zarządzanie projektem czy skuteczna komunikacja.

W jaki sposób studia pomagają Ci realizować Twoje pasje i cele życiowe?

Dzięki uczelni buduję swoją wiedzę na temat prowadzenia biznesu, zarządzania ludźmi i szeroko pojętej innowacyjności, a to stabilny fundament, na którym planuję zbudować swoją przyszłość. Umiejętności nabyte na studiach wykorzystuję w pracy z ludźmi na lekcjach jazdy konnej, które prowadzę oraz przy promowaniu moich usług.

Czym chciałabyś się zajmować w przyszłości?

Chcę otworzyć własny ośrodek jeździecki na najwyższym poziomie, a zanim to nastąpi, zdobyć więcej doświadczenia w zarządzaniu w dużej korporacji, ta forma pracy daje ogromne możliwości, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim stałego rozwoju, a na tym w życiu zależy mi najbardziej.

Co Cię kręci?

Wiedza! Jestem zakręcona na punkcie stałego pogłębiania swoich umiejętności. We wszystkim, co robię, chcę być jak najlepsza. Może bycie perfekcjonistką to po części klątwa, ale ja uwielbiam swój perfekcjonizm i zawsze chętnie zawalczę o kolejny szczyt.

Co najbardziej lubisz na naszej uczelni?

To miejsce dla ludzi z pasją, którzy chcą się uczyć czegoś niestandardowego, nowego. Wykładowcy to ludzie z pozytywną energią, praktycy, którzy pokazują nam, jak wygląda biznes w prawdziwym świecie, na podstawie własnych doświadczeń. Nigdy jeszcze nie spotkałam się z tak przyjaźnie nastawionymi profesorami, którzy rozmawiają z nami jak równy z równym. Nie ma strofowania, poniżania i pokazywania, że ktoś jest lepszy czy gorszy.

*Poniższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


ZAJĘCIA - zajęcia realizowane na uczelni: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, lektoraty, seminaria, laboratoria, zajęcia WF oraz praktyki u pracodawców 

PROJEKTY - samodzielna praca studenta pod nadzorem nauczyciela akademickiego: realizacja projektów związanych z zajęciami, case study z praktykami, wykłady otwarte, koło naukowe, konsultacje z praktykami, szkolenia biura karier

Kierunkowe efekty kształcenia - Zarządzanie kreatywne

Struktura modułowa, lata 2017-2019

Studia stacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Zarządzanie firmą 50 20
Metodyka Design Thinking 100 30
Rola Design Management w organizacji 50 15
Ochrona własności intelektualnej w projektowaniu 100 45
Ekonomia dla managerów i finanse przedsiębiorstw 100 20
Semestr IIzajęciaprojekty
Zarządzanie jednostką projektową 50 20
Budowanie marki firmy 50 30
Zarządzanie projektami dizajnowymi 50 25
Zarządzanie kryzysem w organizacji 50 20
Moduł WF 10 0
Seminarium dyplomowe I 10 40
Moduł specjalizacyjny 50 30
Moduł specjalizacyjny 50 30
Semestr IIIzajęciaprojekty
Moduł do wyboru 50 30
Seminarium dyplomowe II 10 40
Moduł językowy 20 20
Moduł specjalizacyjny 50 30
Moduł specjalizacyjny 50 30
Semestr IVzajęciaprojekty
Moduł do wyboru 50 30
Seminarium dyplomowe III 10 40
Moduł specjalizacyjny 50 30
Moduł specjalizacyjny 50 30
Praktyki zawodowe 360 0
Business Practice Case
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Przywództwo w biznesie
Tworzenie strategii nowego biznesu
Socjoantropologia rozrywki
Sztuka mówienia
Nowe media w coachingu. Między teorią a praktyką
Warsztat pracy trenera biznesu
Metody i koncepcje zarządzania w nowoczesnych organizacjach
Wprowadzenie do Web Design
CMS dla nieinformatyków
Komunikat wizualny
Współczesny konsument jako źródło wyzwań dla biznesu
Zarządzanie sobą w czasie
UX: User Experience Designzajęciaprojekty
Formułowanie problemu projektowego 50 30
Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu 50 30
Definiowanie elementów strategii projektu 50 30
Modelowanie i prototyplowanie rozwiązań projektowych 50 30
User Interface 50 30
Testy użyteczności i ewaluacja rozwiązań projektowych 50 30
Design Managementzajęciaprojekty
Zarządzanie zespołem kreatywnym 50 30
Definiowanie procesu projektowego 50 30
Analiza kontekstowa i design research 50 30
Ideacja i opracowanie wariantów projektowych 50 30
Modelowanie i szybkie prototypownie 50 30
Wdrożenie i zarządzanie zmianą 50 30

Studia niestacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Zarządzanie firmą 30 20
Metodyka Design Thinking 60 30
Rola Design Management w organizacji 30 15
Ochrona własności intelektualnej w projektowaniu 60 45
Ekonomia dla managerów i finanse przedsiębiorstw 60 20
Semestr IIzajęciaprojekty
Zarządzanie jednostką projektową 30 20
Budowanie marki firmy 30 30
Zarządzanie projektami dizajnowymi 30 25
Zarządzanie kryzysem w organizacji 30 20
Moduł WF 10 0
Seminarium dyplomowe I 10 40
Moduł specjalizacyjny 30 30
Moduł specjalizacyjny 30 30
Semestr IIIzajęciaprojekty
Moduł do wyboru 30 30
Seminarium dyplomowe II 10 40
Moduł językowy 30 20
Moduł specjalizacyjny 30 30
Moduł specjalizacyjny 30 30
Semestr IVzajęciaprojekty
Moduł do wyboru 30 30
Seminarium dyplomowe III 10 40
Moduł specjalizacyjny 30 30
Moduł specjalizacyjny 30 30
Praktyki zawodowe 360 0
Business Practice Case
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Przywództwo w biznesie
Tworzenie strategii nowego biznesu
Socjoantropologia rozrywki
Sztuka mówienia
Nowe media w coachingu. Między teorią a praktyką
Warsztat pracy trenera biznesu
Metody i koncepcje zarządzania w nowoczesnych organizacjach
Wprowadzenie do Web Design
CMS dla nieinformatyków
Komunikat wizualny
Współczesny konsument jako źródło wyzwań dla biznesu
Zarządzanie sobą w czasie
UX: User Experience Designzajęciaprojekty
Formułowanie problemu projektowego 30 30
Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu 30 30
Definiowanie elementów strategii projektu 30 30
Modelowanie i prototyplowanie rozwiązań projektowych 30 30
User Interface 30 30
Testy użyteczności i ewaluacja rozwiązań projektowych 30 30
Design managementzajęciaprojekty
Zarządzanie zespołem kreatywnym 30 30
Definiowanie procesu projektowego 30 30
Analiza kontekstowa i design research 30 30
Ideacja i opracowanie wariantów projektowych 30 30
Modelowanie i szybkie prototypownie 30 30
Wdrożenie i zarządzanie zmianą 30 30

Ekspert w zakresie strategii reklamowej i zarządzania marką. Od wielu lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty strategiczne dla biznesu. Przez wiele lat współpracowała z agencjami reklamowymi m.in. agencją Just, tworząc strategie i koncepcje wielu reklam. Przygotowywała koncepcje strategii komunikacyjnych oraz strategii zarządzania markami zarówno dla biznesu, jak i marek terytorialnych.

Współautorka książek: Strategia reklamowa, Wiedza o reklamie, Zarządzanie marką oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. Łączy wiedzę naukową z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku. Podpisuje się pod zdaniem Alberta Einsteina „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”. Do każdego problemu podchodzi z zaangażowaniem, optymizmem i kreatywnością, szukając niebanalnych rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia projektowania przekazów reklamowych i koncepcji tożsamości marki.

Projektantka, inicjator Design Thinking Poznań, praktyk metodologii DT od 20 lat, wykładowca School of Form, właścicielka Pracowni Wizerunku Firm.

Twórca programu „Nowy Ład” dla przedsiębiorstw, który na bazie narzędzi DT współtworzy systemy komunikacji w polskich przedsiębiorstwach.

Absolwent ASP w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się projektowaniem wzornictwa. 

Członek – założyciel Service Design Polska. Wykładowca Collegium Da Vinci i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel SDN Polska (Service Design Network Polish Chapter), jeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie.

Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek.

Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w latach 2006-2009 roku  asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych). Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Praktyk biznesu - od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Członek Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Obszar specjalizacji naukowo-badawczej oraz dydaktycznej: zarządzanie marką, strategie marki, PR, marketing wirusowy, marketing międzynarodowy, negocjacje w biznesie

 

 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją i kreatywnością. Ma doświadczenie w realizacji projektów w branżach: FMCG, spożywczej i  energetycznej.

Współwłaścicielka polskiego innowacyjnego startupu zajmującego się projektowaniem żywności funkcjonalnej. Doświadczony copywriter. Laureatka nagrody Polskiego Radia za kampanię reklamową w branży energetycznej.

 

Socjolog, badacz-analityk. Specjalizuje się w badaniach społecznych i rynkowych dla potrzeb sektora publicznego oraz biznesu. Od 2007 r. zawodowo związany głównie z tematyką rzemiosła i polskich realiów gospodarczych – w kontekście instytucjonalnym (samorząd gospodarczy pracodawców, kształcenie zawodowe) oraz społeczno-kulturowym (wartości, wizerunek, praca).

Jego doświadczenie obejmuje także m. in badania. marketingowe, organizacji czy jakości.

 

Socjolog, badacz, szkoleniowiec, doradca zawodowy i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów i badań dla firm, instytucji, NGO i urzędów. Realizował, koordynował i opracował dziesiątki projektów badawczych. Nie boi się stosować niekonwencjonalnych metod i narzędzi, ani konwencjonalnych metod i narzędzi w niekonwencjonalny sposób z zachowaniem metodologicznej poprawności (eyetracking, EEG).

 

Związany z Symetrią od 2004r., najpierw jako Senior Project Manager, by w roku 2005 objąć funkcję Dyrektora Marketingu. Obecnie zarządza Symetrią oraz aktywnie współtworzy strategię marki i wspiera rozwój nowych obszarów działalności firmy. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji badań usability, projektowaniu UX, planowaniu kampanii internetowych oraz tworzeniu kreacji reklamowych. Realizował projekty dla m.in. takich marek jak: Volkswagen, BZWBK, WN PWN, PGNiG, T-Mobile, Orange. 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Jeżeli już chcesz zarezerwować sobie miejsce, porozmawiać z Aniołem (opiekunem studentów pierwszego roku) lub umówić się na spotkanie z studentem kierunku wypełnij krótki formularz kontaktowy.

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

zapisz się

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R039, parter Rotunda:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj, zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,4, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj, aby podpisać dokumenty!


Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa podpisane egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,4, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Regulamin studiów

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

Studia zarządzanie kreatywne na II stopniu są dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt Zarządzanie kreatywne - kierunek z przyszłością.

Dzięki projektowi 100% zajęć z wyjątkiem modułów do wyboru i seminariów poprowadzą praktycy.
Studenci w ciągu 2 lat studiów zaoszczędzą 6000 zł!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
ZARZĄDZANIE KREATYWNE Studia II stopnia 2

Stacjonarny/Niestacjonarny

9000 6000 4500 3000 750 500
Zapisując się wcześniej oszczędzasz!

do 31 lipca wpisowe 300 zł 0 zł

1- 31 sierpnia wpisowe 300 zł  100 zł

1- 30 września wpisowe 300 zł   150 zł

zapisz się

 Za co płacisz:
 • dzięki projektowi 

 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!

 • pracujesz w małych grupach

 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania

 • 100% zajęć z wyjątkiem modułów do wyboru i seminariów poprowadzą praktycy

 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy

 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów

 • udział w projektach biznesowych

 • kontakt z międzynarodową społecznością

 grafika o stypendiach