edukacja.jpg

Zarządzanie Działem Eksportu

DLA KOGO? 

  •  Dyrektorów sprzedaży
  •  Koordynatorów eksportu 
  •  Menedżerów eksportu 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

  • Poznć strategie eksportowe oraz koncepcje przewag konkurencyjnych na rynkach zagraniczncych.

  •  Nabyć umiejętność opracowania strategii sprzedaży oraz zarządzania sprzedażą na rynkach zagranicznych. 

  • Nabyć umiejęrtność kształtowania poszczególnych instrumentów markeringu mix na rynkach zagranicznych.

 

 

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
  • 15-16.12.2016r.
  • 18-19.01.2017r.
  • 15-16.02.2017r.
  • 9-10.03.2017r.
CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

1. Marketing na rynkach międzynarodowych:

‣ Kształtowanie instrumentów marketingu mix na rynku międzynarodowym.

‣ Produkt na rynkach zagranicznych.

‣ Komunikacja marketingowa na rynku międzynarodowym.

‣ Dystrybucja miedzynarodowa, ‣ ceny w marketingu międzynarodowym.

2. Strategia eksportowa i przewaga konkurencyjna na rynkach zagranicznych:

‣ Strategie eksportowe.

‣ Podstawowe założenia koncepcji przewag konkurencyjnych na rynkach zagranicznych,

‣ Łańcuch wartości a przewaga konkurencyjna na rynku zagranicznym,

‣ Przewaga kosztowa.

‣ Zróżnicowanie i dobór konkurentów na rynkach zagranicznych.

3. Zarządzanie sprzedażą eksportową:

‣ Opracownie strategii sprzedaży eksportowej.

‣ Ustalenie oferty produktów dla poszczególnych rynków zagranicznych,

‣ Projektowanie procesu sprzedaży,

‣ Poprawa efektywności sprzedaży eksportowej,

‣ Zarządzanie kluczowymi klientami,

‣ Zarządzanie sprzedażą eksportową w obliczu zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749