edukacja.jpg

Zarządzanie Działem Eksportu

DLA KOGO? 

  •  Dyrektorów sprzedaży.
  •  Koordynatorów eksportu.
  •  Menedżerów eksportu. 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

  • Poznć strategie eksportowe oraz koncepcje przewag konkurencyjnych na rynkach zagraniczncych.

  •  Nabyć umiejętność opracowania strategii sprzedaży oraz zarządzania sprzedażą na rynkach zagranicznych. 

  • Nabyć umiejętność kształtowania poszczególnych instrumentów marketingu mix na rynkach zagranicznych.

 

 

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
  • 17-18.07.2017r.
  • 28-29.08,2017r,
  • 20-21.09.2017r.
CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

1. Marketing na rynkach międzynarodowych:

‣ Kształtowanie instrumentów marketingu mix na rynku międzynarodowym.

‣ Produkt na rynkach zagranicznych.

‣ Komunikacja marketingowa na rynku międzynarodowym.

‣ Dystrybucja miedzynarodowa.

‣ Ceny w marketingu międzynarodowym.

2. Strategia eksportowa i przewaga konkurencyjna na rynkach zagranicznych:

‣ Strategie eksportowe.

‣ Podstawowe założenia koncepcji przewag konkurencyjnych na rynkach zagranicznych.

‣ Łańcuch wartości a przewaga konkurencyjna na rynku zagranicznym.

‣ Przewaga kosztowa.

‣ Zróżnicowanie i dobór konkurentów na rynkach zagranicznych.

3. Zarządzanie sprzedażą eksportową:

‣ Opracownie strategii sprzedaży eksportowej.

‣ Ustalenie oferty produktów dla poszczególnych rynków zagranicznych.

‣ Projektowanie procesu sprzedaży.

‣ Poprawa efektywności sprzedaży eksportowej.

‣ Zarządzanie kluczowymi klientami.

‣ Zarządzanie sprzedażą eksportową w obliczu zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749