Wystawy w 2012 r.

05 FESTIWAL FOTODOKUMENTU W POZNANIU

150 zdjęć autorstwa 15 niemieckich fotografów będzie można oglądać podczas piątej edycji Festiwalu Fotodokumentu w Poznaniu. Tematem tegorocznej edycji Festiwalu jest „Sztuka rewitalizacji”, której dominującym nurtem są tereny przemysłowe, postindustrialne przekształcane w prawdziwie twórcze i barwne tereny kultury, a także równolegle zachodzące przemiany społeczne.

28 listopada 2012r., godz.18.00 – otwarcie I części wystawy "Sztuka rewitalizacji"
Miejsce: Galeria 2pir
Godz. 18.30 – dyskusja panelowa nt. „Rewitalizacji przestrzeni miejskiej”, w programie wykład multimedialny Petera Liedtke na temat sztuki rewitalizacji terenów nadreńskich oraz spotkanie z Thomasem Pflaumem (sala 001).Uczestnicy dyskusji panelowej: prof. Izabela Kowalczyk (WSNHiD), dr Hanna Brendel (Stowarzyszenie My Poznaniacy), dr Alexander Tölle (UAM), Andrzej Billert.
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

14 grudnia 2012r., godz.18.00 – otwarcie II części wystawy "Sztuka rewitalizacji"
Godz. 19.00 - wykład multimedialny kuratora Petera Liedtke na temat niemieckiej fotografii współczesnej (na podstawie kolekcji Pixelprojekt_Ruhrgebiet), pokazy multimedialne Julii Unkel i Marcusa Düddera
Miejsce: Galeria Miejska Arsenał

liedtke_jenseits_des_kc377autot: Peter Liedtke z serii „Rzeźba Emscherpark”, 1989-2002

Wystawa „Sztuka rewitalizacji” pokazuje współczesne Niemcy w kontekście przemian Zagłębia Ruhry z regionu czysto przemysłowego w twórczy teren kultury. Od czasu kryzysu węglowego region znajduje się w fazie permanentnej przemiany strukturalnej, czego świadkami są również fotografki i fotografowie, czyniąc ją bezpośrednio lub pośrednio tematem swojej twórczości, przybliżają się do tej transformacji. Temat w Poznaniu i całej Polsce szczególnie aktualny. W Poznaniu powrót miasta nad rzekę, zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych jak Stara Gazownia, Stara Rzeźnia, rewitalizacja architektoniczna, ale i społeczna, kulturalna zaniedbanego centrum – to tylko niektóre wątki, które mogą kierować naszą uwagę ku dynamicznie i barwnie odmieniającej się Nadrenii i powodują żywe zainteresowanie osiągnięciami innych w podobnych dziedzinach.

pflaum_93-03autor: Thomas Pflaum z serii„93-03  Zagłębie Rury”, 1993-2003

Nasycenie kolekcji Pixelprojekt pracami fotografów wielu uznanych fotografów, jej ogrom – ponad 6500 zdjęć, około 400 serii 230 autorów, czyni z niej źródło dokumentalne i artystyczne o wyjątkowj skali. To unikalny projekt zapisu przemian w regionie, który daje pojęcie o skuteczności przemian kulturalno-społecznych, jak i wielkiego sensu ich dokumentacji fotograficznej. Nawet wybór spośród prac 15-tu fotografów, dokonany przez niemieckiego fotografa i kuratora kolekcji Petera Liedtke, pozwala na ocenę tych działań i daje szerokie pole do dyskusji. Spotkania z zaproszonymi autorami zdjęć oraz ich pokazy multimedialne w dniach wernisaży dają taką szansę polskiej publiczności.

marcus_dudder_abschiedsraum_pxl09autor:Marcus Düdder z serii „1000 °, Fotografie z krematoriów”, 1999-2000

„Sztuka rewitalizacji” to również rzadki pokaz fotografii niemieckiej w ogóle, która mimo sporadycznych pokazów indywidualnych, nie jest w ostatnich dekadach w Polsce reprezentowana. Obecność w Polsce podczas obu wernisaży i spotkań niemieckiego kuratora i towarzyszących mu kilku fotografów wiąże się z szerszą niż na wystawie prezentacją zdjęć z kolekcji Pixelprojekt_Ruhrgebiet w formie wykładów multimedialnych. Pokazy połączone będą z dyskusją – okazją do poznania kierunków, w których zmierza współczesna fotografia niemiecka.

lauer_schrottinselautorka: Britta Lauer z serii „Złomowisko”, 2006

Kurator wystawy o Zagłębiu Ruhry w fotografiach:

„/.../ Węgiel, stal, sadza i pot – oto kwintesencja starej wizji, która uparcie trwa w umysłach. W ciągu 200 lat historii przemysłu Zagłębia Ruhry funkcjonowało w niej ok. 3200 kopalni. Dziś Zagłębie Ruhry z ponad pięcioma milionami mieszkańców i powierzchnią 4435 km² jest największą aglomeracją Niemiec. Od 1957 r., gdy w roku  rozpoczął się kryzys węglowy, Zagłębie Ruhry znajduje się w trakcie permanentnej przemiany strukturalnej.

Dirk_Krll_Rozbirka_koksowni_Kaiserstuhl_2004autor: Dirk Krüll,z serii „Rozbiórka koksowni Kaiserstuhl”, 2004

Prezentowany w Galerii 2piR dokument Thomasa Pflauma „93/03 – Zagłębie Ruhry”  [„93/03 – Ruhrgebiet“] z lat 1993-2003, i „Rzeźba Emscherpark” [„Skulptur Emscherpark“] Petera Liedtke z lat 1989-2002 pokażą kompleksowo radykalne zmiany w miastach i krajobrazach, żegnających się z przemysłem ciężkim.

Batrice_Klein_Grnicy_2005autorka: Béatrice Klein, z serii „Górnicy”, 2005

W Galerii Miejskiej ARSENAŁ Beatrice Klein w serii „Górnicy” [„Bergmänner“] opowiada o ostatnich pracownikach w zamykanej kopalni. Drukując ich podobizny na płótnie, nadaje im charakter muzealny. W „Złomowyspie” [„Schrottinsel“] Britta Lauer wychwytuje na złomowisku m.in. znikające dziś stare instalacje przemysłowe. Dirk Krüll dokumentuje z jednej strony znikanie starego przemysłu – seria „Rozbiórka koksowni Kaiserstuhl [„Abbau der Kokerei Kaiserstuhl“], którą ponownie zbudowali u siebie głodni stali Chińczycy, a z drugiej strony równoległe powstawanie społeczeństwa czasu wolnego – „Kultura plażowania” [„Strandkultur im Ruhrgebiet“]. Czasem wolnym zajmują się też Antje Hoefer w „Na kempingu” [„Die Camper“] i Sebastian Mölleken w „Miłośnicy” [„Liebhaber“]. By nadać swemu życiu pozorny sens, jedni spędzają czas wolny w świecie wyciętym z rzeczywistości - na kempingu, inni kolekcjonują stare samochody. 
O czas wolny chodzi też w pracy Daniela Sadrowskiego „Duisburg, Karl-Lehr-Straße“, która rysuje ostre kontury nieszczęśliwego końca trzeciej i ostatniej Parady Miłości w Zagłębiu Ruhry. W dniu 21 lipca 2010 r., z powodu zachowania niewystarczających środków bezpieczeństwa i błędnego planowania imprezy, dwadzieścia jeden młodych osób straciło życie, wzajemnie się tratując.

Fatih_Kurceren_Turcy_2008-11autor: Fatih Kurceren, z serii „Turcy“, 2008-11

Sascha Kraus w swojej „Zmianie perspektywy” [„Sichtwechsel“] parodiuje typ mieszkańca Zagłębia Ruhry, z kolei Fatih Kurceren przedstawia swoich rodaków w pracy – „Turcy” [„Türken“]. Seria Haralda Hoffmanna  „Różnice. Biedny w Mülheim” [„Unterschiede - Arm in Mülheim“], w której pokazuje naznaczoną biedą codzienność wielu ludzi w „mieście milionerów“, lub też cykl Iris Wolf, prezentujący prostytutki na ulicach Dortmundu i „boksy do uprawiania seksu” przygotowane na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, poruszają zdecydowanie tematy społeczne. Ponieważ nie istnieją już miejsca pracy w przemyśle ciężkim, powstają nowe – w innym, zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Claudia Thoelen w „Klinicznie czysty – fotografie na temat higieny w szpitalu” [„Klinisch rein - Fotografien zur Hygiene im Krankenhaus“] wchodzi w istotę miejsca pracy jeszcze innego rodzaju, podobnie zresztą jak Julia Unkel w serii „W obliczu” [„Im Angesicht“], zrealizowanej w wielkiej ubojni. Wreszcie zaś - Marcus Düdder i jego „1000 °C, zdjęcia z krematoriów” [„1000 °C, Fotografien aus Krematorien“]. „

[Peter Liedtke, kurator wystawy]

 

Nota biograficzna:
kurator wystawy Peter Liedtke 
– fotograf, inicjator i realizator wielu projektów artystycznych i kulturalnych na terenie Niemiec i zagranicą. W 2002 r. zainicjował powstawanie cyfrowego zbioru fotografii jako pamięci regionu pod nazwą „Pixelprojekt_Ruhrgebiet”, która jest też nazwą całego biura projektów fotograficznych, prowadzonego przez P. Liedtke. Zbiór rośnie dzięki dorocznym konkursom i prezentowany jest na dorocznych wystawach w Parku Naukowym Gelsenkirchen. P. Liedtke jest kuratorem również zagranicznych prezentacji zbioru, m.in. w Instytucie Goethego i Parlamencie Europejskim w Brukseli, Ambasadzie Niemieckiej w Londynie, Mältinratha Art Center w Tampere /Finlandia/ oraz pokazów krajowych, jak w monachijskim Kunstbunker Tumula, Kunsthalle w Darmstadt itp. Jest też organizatorem festiwalu i targów fotografii artystycznej „bild.sprachen” oraz kuratorem wystaw i pomysłodawcą wielu wydarzeń w centrum kulturalnym Galeriemeile Gelsenkirchen. Prowadzi galerię miejską „bild.sprachen” oraz współprowadzi Galerie Hundert  w Galeriemeile. Jego własne prace, dokumentujące zmianę strukturalną w Zagłębiu Rury, znalazły międzynarodowe uznanie.

Do pobrania: pdfnoty biograficzne fotografów i opisy serii.pdf

 

Peter Liedtke o kolekcji Pixelprojekt_Ruhrgebiet:

„Pixelprojekt_Ruhrgebiet zbiera zdjęcia, które powstały na przestrzeni dziesięcioleci jako produkt cyklicznej rozprawy poszczególnych fotografów z tematami regionu. Jest autonomicznym projektem artystycznym w rękach fotografów, tworząc tym samym przeciwwagę do spełniających wyłącznie ilustracyjną rolę, zwyczajowach narzędzi regionalnego marketingu i przyciąga uwagę zarówno jakością artystyczną, jak i wiarygodnością, wynikającą z niezależności. Mało tego, Pixelprojekt_Ruhrgebiet zajmuje się badaniami wizualnymi nad przyczynami i celami rozwoju regionalnego, nie dając przy tym żadnych gotowych odpowiedzi, lecz oferując obrazy dla nowych kierunków rozwoju. 
Nad jakością prac, przyjmowanych do zbioru, czuwa niezależne fachowe jury, złożone z fotografów i znawców fotografii.”

 

kurator główny: Peter Liedtke
kurator wspierający: Monika Piotrowska
Organizatorzy: Instytut Fotografii proFotografia, Biuro projektów fotograficznych Pixelprojekt_Ruhrgebiet, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Galeria Miejska Arsenał 
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań i Samorząd Województwa Wielkopolskiego

05fotodokument_logotypy_ostatecznie

Strony: 1 

Powrót do listy