Wystawy w 2008 r.

WERNISAŻ WYSTAWY "DIALOG-MORFY" MAGDY HUECKEL I AGATY SERAFIN

„Dialog-Morfy” to tytuł wystawy fotograficznej autorstwa Magdy Hueckel i Agaty Serafin, której wernisaż odbył się 9 stycznia 2008 r. w 2piR galerii w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Wystawa towarzyszyć będzie XI Dniowi Judaizmu w Poznaniu i potrwa do 19 stycznia.

morfy

Magda Hueckel i Agata Serafin założyły grupę fotograficzną hueckelserafin w 2002 r. w Bratysławie. Do wspólnego tworzenia skłonił je podobny sposób postrzegania świata, fascynacja fotografią konceptualną, a przede wszystkim wzajemny wpływ osobowości. Wzajemna relacja, dialog pomiędzy dwiema osobami, wspólne kształtowanie się i porozumienie stały się głównym wątkiem twórczości grupy. Tematów tych dotyczą prawie wszystkie powstałe do tej pory prace: Polki-Polki, Zamiana I, Zamiana II, Zamiana III, Morfy i Klatka, Dysfunkcje. Wymienione cykle ukazują dwie bliskie osoby, które coraz bardziej upodabniają się do siebie - w sferze fizycznej i psychicznej.

Morfy i Klatka ukazują moment, w którym na skutek zacieśniających się kontaktów, z dwóch niezależnych i odmiennych jednostek powstaje morfa, nowa osobowość. Zachodzący proces poznawania się i upodobniania (z początku konstruktywny i stymulujący) prowadzi ostatecznie do utraty cech indywidualnych i zagubienia. Morfa to wypadkowa dwóch osób, ich zachowań, poglądów, sposobu postrzegania. Dwie postaci przenikają się, zlewają w jeden twór. W pewnych kwestiach dominuje jedna, w innych bardziej wyrazista staje się druga. Czasem na moment idealnie do siebie pasują. Jednak wszystkie powstałe Morfy są istotami zmiennymi i nietrwałymi, gdyż nigdy nie może dojść do stałego i absolutnego porozumienia między ludźmi w pewnym momencie pojawia się konflikt, a uwikłane osoby zaczynają walczyć o dominację, bądź niezależność i samoistnienie. Uzupełniający cykl pt. Klatka skupia się na drugim etapie istnienia morf - aspekcie utracenia równowagi wewnętrznej towarzyszącej całemu procesowi. Ukazuje zamęt i niepokój, uczucie uwikłania, osaczenia, a w końcu próbę uwolnienia się, wydostania z pułapki. Mimo iż zjawisko powstawania morf wiąże się z wieloma trudnymi i negatywnymi emocjami, w gruncie rzeczy jest fascynujące. Stworzenie morfy wzbogaca o nowe doświadczenia, odczucia, pozwala spojrzeć na świat oczami drugiej osoby. 
Praca powstała na podstawie własnych doświadczeń autorek.

Strony: 1 

Powrót do listy