edukacja.jpg

Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy managera

DLA KOGO?
 • Managerów,
 • Dyrektorów,
 • Doświadczonej kadry firm i instytucji,
 • Przyszłych managerów,
 • Osób zarzadzających ludzmi.
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Poznać korzyści płynące ze stosowania coachingu w pracy menedżera.
 • Poznać w jaki  sposób wyznaczać cele rozwojowe pracowników.
 • Wykorzystać techniki i narzędzia przeprowadzania skutecznych rozmów coachingowych.
 • Zdobyć wiedzę jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy pracowników. 
 • Nabyć wiedzę jak konstruktywnie udzielać informacji zwrotnej swoim pracownikom i przełożonym.
 • Rozwinąć umiejętności  jak najskuteczniej rozwiązywać problemy i radzić sobie z różnymi postawami pracowników.
 • Poszerzyć umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań sięgających sedna i bezpośredniej komunikacji.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 680 zł brutto

1. Coaching jako proces:

 • Dlaczego coaching jest skutecznym narzędziem pracy w zarządzaniu zespołem?
 • Korzyści z zastosowania coachingu dla pracownika, przełożonego oraz organizacji.
 • Jak pogodzić rolę przełożonego i coacha?

2. Style przywództwa:

 • Autodiagnoza własnego stylu przywództwa - kwestionariusz autodiagnozy.
 • Style przywództwa w pracy z zespołem.

3. Osobisty potencjał coachingowy:

 • Świadomość siebie i zarządzanie sobą w relacji coachingowej.
 • Jaki wpływ chcę mieć na organizację, w której pracuję, na swoich pracowników?
 • Co mnie powstrzymuje przed działaniem ?

4. Kompetencje coacha:

 • Zaciekawienie rozmówcą.
 • Pytania – rozwijające, mocne, budujące samoświadomość.
 • Słuchanie na kilku poziomach.
 • Konstruktywna informacja zwrotna.
 • Metoda – GROW.

5. Relacja coachingowa:

 • Zasady budowania relacji coachingowej, która uwzględnia interesy organizacji, pracownika, przełożonego oraz  co motywuje do działania.
 • Jak z sukcesem zawrzeć kontrakt coachingowy: odpowiedzialności przełożonego i odpowiedzialności coachowanego pracownika.

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100