Wydawnictwo CDV

Misją Wydawnictwa Naukowego Collegium Da Vinci w Poznaniu jest publikowanie dorobku badawczego kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz prac niezbędnych do kształcenia studentów z szeroko rozumianych nauk społecznych.

Wydawnictwo Naukowe CDV istnieje na polskim rynku wydawniczym od 1996 roku. W gronie naszych Autorów znajdują się wybitni pracownicy naukowi i specjaliści takich dziedzin wiedzy, jak nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo oraz pedagogika.

Główny cel naszej działalności to wydawanie prac naukowych (również obcojęzycznych), podręczników akademickich i innych pomocy dydaktycznych oraz publikowanie czasopism naukowych i popularnonaukowych. Od 1997 roku wydawane są „Problemy Humanistyki” – ceniona i interdyscyplinarna platforma wymiany dorobku naukowego pracowników środowisk akademickich. Nowym przedsięwzięciem wydawniczym rozpoczętym w 2008 roku są studia prawnicze „EPIKEIA ”, które wskazują na konteksty interdyscyplinarne dogmatyki prawa.

 

Pełnomocnik Rektora ds. wydawnictw
dr Andrzej Ranke
wydawnictwo@cdv.pl