edukacja.jpg

Work Life Balance

DLA KOGO?
 • Dla wszystkich, którzy doświadczają braku satysfakcji z pełnionych ról – zawodowej i pozazawodowej, żyją w poczuciu nadmiaru, chaosu, trudno im rozdzielać obie te sfery.

 •  Dla tych którzy pragnęliby by doba trwała dłużej niż 24 godziny i coraz trudniej znaleźć im czas na wypoczynek, pasję, spełnianie marzeń czy życie w zgodzie z sobą i swoimi wartościami.

 •  Dla tych którzy czują, że pracują i żyją w stresie – bo sami od siebie i inni od nich – wymagają zbyt wiele.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Dowiedzieć się, co zrobić, by lepiej wykorzystywać czas,
 • Poznać techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • Być bardziej świadomym stawianych sobie wymagań, często nierealistycznych i trudnych do spełnienia,
 • Nauczyć się stawiać sobie cele, planować i realizować je w sposób bardziej efektywny,
 • Pozwolić sobie na okazję by zastanowić się, jak żyć pełniej i bardziej w zgodzie z sobą i swoimi wartościami.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY: 

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

DZIEŃ I

MODUŁ  I: Życie i kariera czy kariera jako część życia?

 1. Osobista definicja work - life balance.
 2. Zegar czy kompas – potrzeby osobiste jako podstawa sukcesu życiowego.
 3. Poszukiwanie obszarów wpływu i akceptowanie ograniczeń.
 4. Umiar i rozsądek w oddzielaniu życia zawodowego i osobistego – jak stawiać granice żeby służyły a nie blokowały.

MODUŁ  II: W poszukiwaniu straconego czasu:

 1. Indywidualna percepcja czasu.
 2. Autodiagnoza produktywności i efektywności w pracy.
 3. Nasz osobisty budżet czasu.
 4. Zasady zarządzania priorytetami przy wykorzystaniu reguły Pareto, matrycy Eisenhowera, reguły ABC, zasady 60/40.
 5.  Co zrobić z odzyskanym czasem?

DZIEŃ II

MODUŁ  III: W poszukiwaniu harmonii:

 1. Wprowadzenie do problematyki związanej z psychofizjologicznym mechanizmem powstawania reakcji stresowej oraz skutkami oddziaływania stresu.
 2. Osobowe uwarunkowania stresu.
 3. Poziomy stresu.
 4. Ciało – świadomość ciała, cykl energetyczny, identyfikacja i sposoby realizacji potrzeb.
 5. Umysł – wpływ sposobu myślenia na powstawanie reakcji stresowej.
 6. Emocje – rozpoznawanie i konstruktywne wyrażanie emocji, kształtowanie pozytywnych stanów emocjonalnych.
 7. Relacje – stres jako skutek przekraczania granic psychologicznych.
 8. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem.
 9. Wykorzystanie osobistych zasobów energii w dążeniu do work – life balance.
 10. Wnioski i przemyślenia.

MODUŁ  IV: Projekt życie:

 1. Mapa życia – w jakim miejscu kariery i życia osobistego jestem.
 2. Dokąd zmierzam – cele i priorytety jako ważny element work-life balance.
 3. Wartości.
 4. Wizualizacja efektów i sztuka samonagradzania jako metody wspierające dojście do celu.
 5. Nastawienie wobec wyzwań i zmian – pozytywny język i postawa proaktywna.
 6. W tyranii wymagań i powinności - ograniczające przekonania i przeformułowania prorozwojowe.
 
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100