edukacja.jpg

Wolontariat pracowniczy i kompetencyjny w praktyce

DLA KOGO?
 • Osoby odpowiedzialne za komunikację i dialog społeczny w firmie, organizacji czy instytucji.

 • Specjaliści ds. CSR, PR, Marketingu, HR, komunikacji wewnętrznej.

 • Menedżerowie oraz przedsiębiorcy decydujący o budowie zaangażowania zespołów.

 • Osoby zainteresowane rozszerzeniem wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Nabyć praktyczne umiejętności budowy programu wolontariatu pracowniczego i kompetencyjnego w odniesieniu do własnej organizacji.
 • Zdobyć wiedzę o tym jak zarządzać projektem wolontariackim w sposób efektywny i atrakcyjny.
 • Rozumieć czym jest motywacja, budowa pozytywnych doświadczeń i skuteczne angażowanie różnorodnych zespołów.
 • Skutecznie identyfikować szanse i zagrożenia płynące z podejmowanych działan o charakterze wolontariackim.
 • Poznać najlepsze praktyki w zakresie działań wolontariackich podejmowanych przez uznane firmy w Polsce i na świecie.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.
CZAS TRWANIA: 14h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

 

 1. Wprowadzenie do wolontariatu pracowniczego i kompetencyjnego
 • Fakty i mity na temat wolontariatu.
 • Po co nam wolontariat?
 • Wolontariat w firmie, organizacji i instytucji - od czego zacząć.
 • Modele i sposoby angażowania jednostek i grup społecznych.
 • Korzyści biznesowe płynące z wolontariatu pracowniczego i kompetencyjnego.

       2. Wolontariat pracowniczy i kompetencyjny w praktyce

 • Prawne aspekty wolontariatu w Polsce.
 • Wolontariat pracowniczy a kompetencyjny – różnice a podobieństwa.
 • Analiza uznanych programów wolontariackich w Polsce i na świecie.
 • Identyfikacja i mapowanie przyszłych wolontariuszy.
 • Opracowanie planu zaangażowania wolontariuszy.
 • Najczęstsze błędy i złe praktyki – krytyczna analiza.
 • Na co zwrócić uwagę mierząc efektywność działań programów wolontariackich.

      3. Zarządzanie relacjami z wolontariuszami

 • Kryzys zaangażowania - kiedy się pojawia.
 • Zagrożenia wynikające z niewłaściwego lub braku dialogu z wolontariuszami.
 • Nowe pokolenia – nowe wyzwania a różne typy osobowości.
 • Monitoring działań i oczekiwań wolontariuszy.
 • Efektywna komunikacja z wolontariuszami.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100