Władze uczelni

Władze Collegium Da Vinci

Rektor Collegium Da Vinci

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku: technika rolnicza i leśna specjalności: informatyka w inżynierii. Doktorat na temat „Neuronowa identyfikacja wybranych mechanicznych uszkodzeń ziarniaków” obronił w 2007 roku z wyróżnieniem.

Zainteresowania naukowe skupione wokół zagadnień: sztucznej inteligencji, sztucznych sieci neuronowych, analizy obrazu, inżynierii systemów oraz programowania obiektowego. Dodatkowo jest specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnej. Z uczelnią związany od 2003 roku. Prowadzi zajęcia z Sztucznej Inteligencji, Inżynierii oprogramowania, Algorytmów i struktur danych oraz Technologii Informacyjnych.

W wolnym czasie realizuje dwie pasje: fotografię i wędrówki po górach.

Prorektor

Absolwent ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na specjalnościach: "Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw" na uczelni macierzystej oraz "Economie et Gestion des Entreprises" na Université de Rennes I. Rozprawa doktorska, napisana w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju UE w Poznaniu, dotyczyła strategii przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych.

Zainteresowania badawcze obejmują problematykę polityki handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, działalności korporacji transnarodowych i jej wpływu na gospodarkę światową, a także oddziaływania otoczenia regionalnego i lokalnego na strategie przedsiębiorstw. Badania z tego zakresu realizował w ramach stypendium badawczego Rządu Francuskiego na Université Aix-Marseille, a także w ramach projektów badawczych Centrum Badania Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Dziekani Wydziałów

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej dr inż. Robert Tomczak

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku: Technika Rolnicza i Leśna w specjalności: Informatyka w Inżynierii Rolniczej.

Doktorat poświęcony analizie złożonego sygnału akustycznego z wykorzystaniem sieci neuronowych obronił z wyróżnieniem w 2008 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i ich praktycznym wykorzystaniem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. Poza nauką, zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Fascynat Wolnego Oprogramowania i twórczości na otwartych licencjach. Wolne chwile poświęca fotografii, mechanice pojazdowej i analizom bezpieczeństwa sieci i systemów sieciowych.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, specjalizacje: marketing polityczny i dziennikarstwo i studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych UAM. Autor pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Orczyka, poświęconej problemom prywatyzacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych i ideologicznych aspektów tego procesu.

Zainteresowania naukowe dr Patkowskiego koncentrują się wokół problemów transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, kształtowania systemu partyjnego w tych państwach i odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego. W kręgu jego zainteresowań naukowych pozostają również zagadnienia związane z public relations i marketingiem politycznym.

Prywatnie miłośnik gór stara się każdą wolną chwilę spędzać przemierzając szlaki górskie w całej Europie, od niedawna również w towarzystwie syna Mikołaja.

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych,
Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe to głównie socjologia i antropologia popkultury oraz psychologia ewolucyjna i pozytywna. Prócz tekstów ściśle naukowych, zajmuje się również popularyzowaniem nauki.

Pisał m.in. do „Dużego Formatu”, „Pressu”, „Logo”. Obecnie współpracuje z „Odrą” oraz „Charakterami”. Jest również stałym publicystą magazynu life-style "(Slow)". Jest autorem książek „Kłamię, więc jestem”, pionierskiego na polskim gruncie opracowania poświęconego rozwojowi modułu teorii umysłu i jego wpływu na funkcjonowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz "Samotnego hulaki", pracy poświęconej funkcjonowaniu umysłu w popkulturze. Współautor „Nagiej małpy przed telewizorem”, odsłaniającej psycho-ewolucyjne kulisy funkcjonowania popkultury.

Uczestnik kilku projektów badawczych, m.in. International Sexuality Description ProjectThe Poles’ image of Germany (PBS DGA), czy badań oferty kulturalnej w Toruniu. Zajmował się również profesjonalną analizą mediów i sporządzaniem raportów wizerunkowych dla dużych podmiotów.

Prywatnie bibliofil, meloman (fan Marthy Argerich i Jana Sebastiana Bacha), nie stroniący od jazzu i IDM. Wielbiciel prozy Kurta Vonneguta, Michela Houellebecq'a, Markiza de Sade oraz serialu „South Park”, koneser-amator piw pszenicznych i belgijskich lambików.

Kierownicy Katedr

Kierownik Katedry Pedagogiki

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z tą Uczelnią do 2000 roku. W latach 2000-2015 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Kierowała Zakładem Badań nad Rozwojem  Profesjonalnym Nauczycieli oraz Zakładem Pedeutologii (2005-2015). Pełniła funkcje  prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2003-2012) oraz prorektora ds. nauki (2012-2015). Uczestniczy w pracach programowych w zakresie europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli (EDiTE/Horyzont 2020). Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach Komitetu Rozwoju Polskiej Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym. Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej wydawanego we współpracy Towarzystwa z DSW Forum Oświatowego. Jest także członkiem rad programowych kilku innych punktowanych czasopism pedagogicznych. Należy do ISCAR-a - międzynarodowego stowarzyszenia badaczy lokujących swe projekty w perspektywie społeczno-kulturowej. Jest autorką wyróżnionych nagrodami ministrów podręczników akademickich, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku ekspertyz w zakresie współpracy szkół z uczelniami w edukacji

Kierownik Katedry Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Absolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Informatyka. Pracę doktorską z zakresu informatyki stosowanej w naukach rolniczych obroniła z wyróżnieniem. Przez wiele lat pracowała w działach IT jako administrator serwerów, sieci oraz wdrożeniowiec i szkoleniowiec. Prowadzi dydaktykę przede wszystkim z zakresu systemów operacyjnych i systemów informacji przestrzennej. Zainteresowania badawcze koncentruje na stosowaniu technologii informatycznych oraz popularyzacji wiedzy i zdrowego rozsądku.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu wykorzystywania technologii informatycznych przede wszystkim w inżynierii rolniczej oraz współautorka monografii nt. chowu bydła mięsnego. Kierownik projektu krajowego dotyczącego wykorzystania aerozdjęć w monitorowaniu użytków zielonych, wykonawca w projektach europejskich dotyczących opracowania standardu wymiany danych (agriXchange) oraz zastosowań rozwiązań Internetu Przyszłości (technologii FIware) w tworzeniu aplikacji smart dla sektora rolno-spożywczego.

Członek Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Polskiego Towarzystwa Zastosowań Technologii Informacyjnych w Rolnictwie, Gospodarce Żywnościowej i Leśnej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Inicjatorka i realizatorka różnych akcji społecznych. Współzałożycielka i współredaktorka czasopisma społeczno-kulturalnego ŌKŌ.

Wolny czas wykorzystuje na niekończące się prace w ogrodzie, wyciskające pot sporty (np. karate) oraz poszukiwania wołowiny z ras mięsnych w Polsce. 

Kierownik merytoryczny Katedry Coachingu i Zarządzania

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w firmie oraz studium trenerskiego. Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez ostatnich kilka lat poszerza swoją wiedzę i profesjonalny warsztat pod okiem coachów, trenerów i konsultantów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji w nurcie Organizacyjnej Rozwojowej Analizy Transakcyjnej.

Posiada doświadczenie, jako HR Business Partner oraz menadżer w zakresie zarządzania zespołami sprzedażowymi.

W swojej pracy wykorzystuje głównie teoretyczne założenia Analizy Transakcyjnej w celu systemowej diagnozy procesów zachodzących na poziomie organizacji i jednostki. Od prawie 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu psychologii sprzedaży i zarządzania, HRM, rozwoju umiejętności osobistych oraz coachingiem dla kadry menadżerskiej. Zajmuje się również budowaniem strategii HR w organizacjach, a w tym procesami związanymi m.in. z: rekrutacją i selekcją, Assessment Centre/ Development Centre, tworzeniem: profili kompetencyjnych, SOOP, standardów obsługi klienta, systemami motywacyjnymi, ścieżkami rozwoju, zarządzaniem talentami, Employer Brending’iem. Trener, coach, konsultant w organizacjach oraz wykładowca akademicki. Twórca wielu autorskich programów szkoleniowych i rozwojowych. Twórczo wykorzystuje różnorodne formy przekazu wiedzy i ćwiczenia umiejętności, aby warsztaty przez nią prowadzone były ciekawą podróżą w głąb siebie. 

Prywatnie fanka pracy z końmi, dobrej książki w szczególności twórczości Dostojewskiego, dobrego filmu. Ślad po sobie zostawia również pracując w projekcie aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci. Pasjonuje się tematyką przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacjach oraz neuronauką. Relaksuje się uprawiając fitness.

Pełnomocnik Dziekana ds. programu kształcenia na kierunku Mediaworking

Absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie dwóch specjalności: samorządowej i marketingu politycznego. Doktor nauk humanistycznych (2007) w zakresie nauk o polityce.

W latach 2003-2007 pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu - działów współpracy międzynarodowej oraz public relations, w tym czasie odpowiedzialny między innymi za Biuletyn Informacji Publicznej i pełniący obowiązki rzecznika prasowego. Od 2007 roku kieruje jako nadawca (i redaktor naczelny) lokalnym programem telewizyjnym „Ratajska Telewizja Kablowa”, a jako wydawca lokalnym miesięcznikiem „Gazeta Ratajska”. Przewodniczący Rady Osiedla Żegrze - jednostki pomocniczej miasta Poznania. Współautor projektu RoweLOVE Rataje - koncepcji ścieżek pieszych i rowerowych, która zajęła drugie miejsce w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2014.

Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim badania (analizę) zawartości mediów, marketing polityczny oraz funkcjonowanie współczesnych demokracji. W pracy dydaktycznej zajmuje się głównie public relations, funkcjonowaniem systemów medialnych oraz marketingiem instytucji niekomercyjnych.

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. kierunku grafika

Pełnomocnik Rektora ds. wydawnictwa

Ukończył studia na kierunku politologia (specjalność samorządowo-administracyjna) w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam także był doktorantem (Zakład Najnowszej Historii Politycznej), a w  2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W latach 2002 do 2007 adiunkt w Zakładzie Badań Niemcoznawczych oraz Ruchów Społecznych i Politycznych w Instytucie Politologii i Europeistyki na Uniwersytecie Szczecińskim.

Od października 2007 r. adiunkt w Katedrze Politologii i Stosunków Międzynarodowych WSNHiD w Poznaniu. Pełni funkcję Koordynatora ds. Praktyk na Kierunkach Politologia i Stosunki Międzynarodowe.  Jego zainteresowania badawcze dotyczą przekazów komunikacji publicznej i medialnej zwłaszcza o charakterze publicystycznym, współczesnej myśli politycznej, analizy polskiej sceny politycznej oraz zagadnień związanych z systemami bezpieczeństwa. Jest autorem wielu publikacji  oraz wystąpień konferencyjnych dotyczących powyższych zagadnień. Uczestnik Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 w zakresie bezpieczeństwa.

Zaangażowany w różne formy działalności społecznej, za co m.in. w grudniu 2009 r. uhonorowany dyplomem wręczonym przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Ukończyła również  podyplomowe studia z zakresu infobrokeringu na Uniwersytecie Jagiellońskim  oraz Akademię Trenera w WSNHID. Od dziesięciu lat związana z WSNHID obecnie Collegium Da Vinci. Laureatka nagrody Rektora WSNHID za wkład w rozwój uczelni.

Łączy funkcje Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz kierownika uczelnianej Biblioteki. Odpowiada za reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni oraz nauczycielami akademickimi. 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Biznesem

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W latach 2004-2005 Menedżer ds. Klienta i Administracji w Centrum Języków Obcych. Od 2006 do 2008 roku praktyka zagraniczna w dziedzinie administracji i księgowości. W latach 2008-2014 Dyrektor Zarządzająca ds. Projektów EFS. Z sukcesem zrealizowała 3 duże projekty szkoleniowe w Wielkopolsce oraz Szczecinie. Obecnie Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Biznesem.

W wolnym czasie realizuje swoje pasje: taniec, podróże. Prywatnie mama dwojga dzieci.


Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju

Absolwentka prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz administracji i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w Wyższej Szkole Bankowej. Przez ostatnie kilkanaście lat związana z samorządem, gdzie pełniła m.in. funkcje rzecznika prasowego prezydenta Poznania, a potem dyrektora Biura Prezydenta Poznania. Ma doświadczenie w realizacji dużych projektów, odpowiadała m.in. za organizację centrum medialnego podczas UEFA EURO 2012.

Zafascynowana dwudziestoleciem międzywojennym. W wolnych chwilach biega i gotuje.