Warsztaty

Warsztat 1

Projektowanie zadań algebraicznych dla dzieci w koncepcji Dawydowa. prof. Inger Eriksson (Stockholm University)

Vasily Dawydow stworzył program matematyki dla klas 1-3, szkoły podstawowej, zakorzeniony koncepcji Lwa Wygotskiego. Program był wypracowywany przez ponad 30 lat i następnie rozwijany przez naukowców z Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Psychologii i Edukacji. Współcześnie program Dawydowa inspiruje wielu badaczy i nauczycieli na świecie. W prezentacji przedstawię kilka przykładów wykorzystania tych zasad w projektowaniu zadań matematycznych dla uczniów.

Praca podczas warsztatów zorganizowana będzie wokół pytań: Co wziąć pod uwagę przy wyborze tematu? Co uwzględnić podczas tworzenia sytuacji, która ma angażować uczniów w działalność edukacyjną? Na co zwrócić uwagę podczas wspierania uczniów w rozwiązywaniu problemów? 


Warsztat 2

Plansza stu liczb - mało znane a potężne narzędzie. dr Mirosław Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)

Plansza 100 liczb, to potężne narzędzie, pozwalające na samodzielne badanie liczb naturalnych, struktury systemu dziesiętnego, a nawet tworzenie strategii obliczeniowych. Na warsztatach zagramy serię gier toczących się na tej planszy.


Warsztat 3

Mnożę i dzielę, sprawnie liczę. mgr Joanna Wójcicka (ARKANA Centrum Wspierania Edukacji I Rozwoju)

Gry i zabawy wprowadzające dziecko w świat liczenia, mnożenia i dzielenia. Kontakt i manipulowanie takimi pomocami, jak kości, karty, sprzyja gromadzeniu doświadczeń logicznych, odkrywaniu prawidłowości matematycznych i doskonaleniu sprawności rachunkowych. Warsztat prowadzony z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych „Matematyczne rozgrywki” oraz „Mnożę i dzielę”.