urbanman.png

Urban Management
Studia I stopnia, stacjonarne, inżynieryjne

CZYM JEST URBAN MANAGEMENT?

Urban management to innowacyjny i jedyny w Polsce kierunek studiów w języku angielskim (wymagany poziom B1 – średnio zaawansowany), który powstał we współpracy z najlepszym holenderskim uniwersytetem nauk stosowanych NHTV Breda University of Applied Sciences. Kształci inżynierów odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój miast. Program studiów został przygotowany w oparciu o zachodnie wzorce i realizowany jest przez holenderskich i polskich wykładowców oraz specjalistów z obszarów związanych z inteligentnym rozwojem miast.

DLA KOGO SĄ STUDIA NA KIERUNKU URBAN MANAGEMENT?

Urban management jest dla osób, które interesują się kreowaniem przestrzeni miejskiej i chciałyby w przyszłości zawodowo zajmować się zarządzaniem, projektowaniem i kształtowaniem nowoczesnych miast w kontekście architektonicznym, funkcjonalnym i społecznym, również w skali mikro, tj. budynku, ulicy, osiedla. Jest to również właściwy kierunek dla osób w różnych aspektach zajmujących się już projektowaniem przestrzeni, np. dla grafików, plastyków, architektów, dekoratorów wnętrz, które chcą poszerzyć swoje kompetencje, udoskonalić warsztat i zainspirować się.

Studia przygotowane i prowadzone we współpracy z:
ICF
NHTV Breda University of Applied Sciences
(nr 1 w Holandii)
www.nhtv.nl/ENG/home.html
Refa
80 lat doświadczenia, jedna z największych firm architektonicznych w Holandii
www.rothuizen.eu
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ URBAN MANAGEMENT WŁAŚNIE W COLLEGIUM DA VINCI?

Na tle podobnych studiów inżynierskich urban management w Collegium Da Vinci wyróżnia duży nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych w połączeniu z niezbędną wiedzą techniczną i analityczną. Studia uczą nie tylko zasad projektowania przestrzeni miasta, ale też lepszej samoorganizacji i kreatywnej prezentacji. Dostarczają cennych umiejętności z zakresu komunikacji z odbiorcami projektu, użytkownikami przestrzeni czy inwestorami.

zapisz się

CIEKAWY W CDV

trzcinowicz"Fascynują mnie wszelkie przemiany. Przemiana zapewnia ciągłość trwania. Na co dzień obserwujemy ten proces w przyrodzie. Już wydaje się, że coś przemija, niszczeje, a okazuje się, że jest dobrą bazą dla czegoś nowego. Albo znajduje się ktoś, kto włoży w to nowego ducha. Tę właściwość możemy obserwować w każdej skali".

mgr inż. Błażej Trzcinowicz

wykładowca na kierunu urban management

przeczytaj cały wywiad

JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA I KTO BĘDZIE CIĘ UCZYŁ?
 • Nauka odbywa się w języku angielskim. Wystarczy znajomość języka na poziomie B1, w razie potrzeby zapewniamy intensywny kurs doszkalający.
 • Program nauczania opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences i podzielony jest na trymestry (3 okresy nauczania po 11 tygodni).
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści polscy i holenderscy zajmujący się zrównoważonym rozwojem miast i planowaniem przestrzeni miejskiej, którzy rozumieją specyfikę Europy Środkowej i Wschodniej. Reprezentują oni partnerskie podejście do studentów, pobudzają ich kreatywność i wspierają w rozwiązywaniu problemów.
 • Zapewniamy zagraniczne praktyki zawodowe, wyjazdy naukowe, wymiany ze studentami z Holandii oraz kontakt z międzynarodowym środowiskiem urbanistycznym.
 • Zajęcia mają różnorodną formę – od warsztatów i projektów grupowych po prace w ramach otwartych atelier i pracowni.
 • Odbędziesz 2 trzymiesięczne indywidualnie przygotowane staże, m.in. pod okiem międzynarodowego zespołu specjalistów.
 • Praca dyplomowa jest indywidualną lub zespołową pracą, obejmującą projekt lub badanie wykonane na rzecz pracodawcy, określonego klienta lub uczelni.

NA KIERUNKU URBAN MANAGEMENT NAUCZYSZ SIĘ:
 • Zasad projektowych, technicznych i inżynieryjnych, umożliwiających planowanie i opracowanie programów, planów, strategii, koncepcji, projektów
 • Zarządzania miastem, konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego, ich wzajemnych relacji oraz wpływu na efektywność zarządzania
 • Wieloaspektowej analizy i kompleksowego projektowania w skali lokalnej, w kontekście społecznym, funkcjonalnym i architektonicznym
 • Nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na tworzenie projektów i wizualizacji oraz zarządzanie pracą zespołu
 • Korzystania z programów graficznych 2D i 3D niezbędnych w procesie projektowania oraz modelowania struktur przestrzennych
 • Projektowania działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miast (obecnie najważniejszego wyzwania dla władz wszystkich miast i obszarów wiejskich)
 • Skutecznego komunikowania się z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, w tym wyciągania wniosków, proponowania rozwiązań i podejmowania decyzji

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?
 • Firmy konsultingowe w Polsce i na świecie zajmujące się doradztwem w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki
 • Prywatna działalność w obszarze szeroko pojętych usług projektowych i planistycznych
 • Sektor publiczny: rządowy i samorządowy odpowiedzialny za rozwój miast i regionów, a także za inwestycje i planowanie przestrzenne
 • Biura projektowe
UNIKALNY PROGRAM
 • Program nauczania, opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences i podzielony jest na trymestry.
 • Stworzenie unikalnych na skalę ogólnopolską studiów Urban Management zaproponował Huub Droogh, holenderski urbanista i planista przestrzenny, związany z biurem RDH Architekci Urbaniści oraz fundacją icSD. Polecamy lekturę wywiadu z Huubem Drooghem.

 

 
mgr inż. BŁAŻEJ TRZCINOWICZ

trzcinowiczAbsolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku gospodarka przestrzenna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej. Obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu jako zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w nauczaniu studentów? Czego najbardziej chciałbyś ich nauczyć, co zaszczepić, co przekazać, czym się podzielić?

Najistotniejsze są dwie rzeczy: kontekst i detal. Chcę, aby studenci otrzymali rzetelną, szczegółową wiedzę zarówno w zakresie detalu, jak i o szerokim znaczeniu otoczenia. Nawet tworząc rzeczy wielkie, należy pamiętać, aby były spójne w najmniejszym detalu. To nadaje charakter i pełnię wyrazu finalnego efektu.

Dlaczego mądre projektowanie przestrzeni miejskiej jest dziś ważne?

Żyjemy w miastach, które przyciągają coraz większą liczbę mieszkańców. Trzeba umieć odpowiedzieć na coraz więcej problemów związanych z brakiem przestrzeni. Miasto musi pełnić różne funkcje i zapewniać możliwość realizacji wielu aktywności. Jednocześnie miasta, miejsca naszego rozwoju, pracy i wypoczynku, muszą być piękne, aby jakość życia nie była tylko akceptowalna, ale dawała satysfakcję i radość. To zadanie dla planistów.

Jaką radę dałbyś osobom, które chcą zawodowo zajmować się planowaniem przestrzeni miejskiej, przyszłym studentom urban management?

Aby dbali zawsze o rozwój swojego warsztatu i nie przestawali się dziwić. Aby zadawali pytania i szukali rozwiązań. Aby nie osiadali na laurach myśląc, że już wszystko wiedzą, i aby zawsze byli na bieżąco z prawem. Dobra znajomość prawa jest konieczna do tego, żeby w sposób odpowiedzialny i dający bezpieczeństwo dopasowywać przestrzeń do realnych potrzeb. Planowanie przestrzeni to nie tylko zręczna metoda upychania wielu funkcji na małym terenie, ale przede wszystkim sztuka dobrze rozumianego kompromisu. Wymiana myśli i umiejętność słuchania są najlepszymi narzędziami do tworzenia rzeczy użytecznych i pomocnych.

Co Cię ciekawi w życiu oraz w pracy?

Fascynują mnie wszelkie przemiany. Przemiana zapewnia ciągłość trwania. Na co dzień obserwujemy ten proces w przyrodzie. Już wydaje się, że coś przemija, niszczeje, a okazuje się, że jest dobrą bazą dla czegoś nowego. Albo znajduje się ktoś, kto włoży w to nowego ducha. Tę właściwość możemy obserwować w każdej skali.

Do czego dążysz, o czym marzysz?

Na co dzień w magistracie wrocławskim kreujemy wygląd naszego miasta i aglomeracji. Mam ten przywilej, że moje decyzje naprawdę mają wpływ na otoczenie. Marzy mi się, aby kiedyś, u kresu kariery zawodowej, móc powiedzieć, że jestem dumny ze zmian, jakie się dokonały w tym rejonie, i że były one też moim udziałem.

Program nauczania, opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences, trwa 3,5 roku i podzielony jest na trymestry. Po ukończeniu studiów otrzymujesz tytuł inżyniera gospodarki miejskiej.
Dlaczego trymestry?

System trymestralny (powszechnie stosowany w Polsce jest system dwusemestralny) zakłada trzy okresy nauczania w roku akademickim trwające 11 tygodni. Taki system pozwala na synchornizację organizacji roku akademickiego CDV z partnerską uczelnią NHTV w Bredzie i wspólną realizację projektów, wymianę studencką i optymalne wykorzystanie programu Erasmus+.

 • I, II i III rok: zajęcia w pracowni, seminaria, kursy oraz sesje szkoleniowe
 • II i III rok: praktyki zawodowe
 • IV rok: praca dyplomowa w wybranym obszarze na rzecz firmy lub instytucji publicznej w Polsce lub zagranicą.

Wybrane przedmioty:

 • Historia miasta - rozwój, funkcja, struktura
 • Analizy urbanistyczne - metodyka
 • Inteligentne miasta (smart cities) - nowy wymiar rozwoju miejskiego
 • Transport i komunikacja
 • Zrównoważone miasto
 • Zarządzanie strategiczne
 • Architektura współczesnych miast
 • Rysunek projektowy - CAD
 • Społeczne aspekty planowania
Uwaga! Studia w języku angielskim!
Nie zniechęcaj się :) Program nauczania zakłada stopniowe wprowadzanie specjalistycznego słownictwa a dla chętnych przewidujemy możliwość dodatkowych zajęć językowych.
Co wyróżnia Urban Management na tle podobnych studiów inżynierskich? Duży nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych w połączeniu z niezbędną do wykonywania zawodu urbanisty wiedzą techniczną i analityczną.

Twoja wiedza i umiejętności:

  • Znajomość zasad obowiązujących w obszarze zadań projektowych, technicznych i inżynieryjnych umożliwiających planowanie i nadzorowanie procesu opracowania programów, planów, strategii, koncepcji, projektów urbanistycznych i architektonicznych.

  • Zarządzanie zespołem ekonomistów, urbanistów i architektów w zakresie planowania i projektowania rozwiązań dla obszarów zurbanizowanych.

  • Opracowywanie koncepcji planów urbanistycznych, wstępnych prognoz oraz studiów wykonalności.

  • Znajomość nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na tworzenie projektów, wizualizacji oraz zarządzanie pracą zespołu.

  • Umiejętność korzystania w praktyce z programów graficznych niezbędnych w procesie projektowania urbanistycznego, architektonicznego oraz analiz przestrzennych.

  • Umiejętność komunikowania się z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, w tym wyciągania wniosków, proponowania rozwiązań i podejmowania decyzji.

  • Znajomość kluczowych elementów gospodarki miasta, konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego, ich wzajemnych relacji oraz wpływu na efektywność zarządzania.

zapisz się

Huub Droogh
Dutch urban planner

Specialist in the field of urban planning and sustainable development of cities and regions. After a career at the Dutch Ministry of Economic development since 1993 connected with Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen. During the period 2008–2012 he combined the role of managing partner establishing RDH Architekci Urbaniści in Poznań (Poland). Since 2013 his professional life mainly focuses on
Poland.

 

Roel Korten
First-year student NHTV

 

“The programme focuses on how to design and redevelop new areas in the city. We learn how to think of a design by analysing the city in a series of scale levels. By working on international projects we not only gain more theoretical knowledge, but also expand our designing skills and planning techniques. The combination of knowledge about the areas of design, planning and mobility gives us the opportunity to develop a complete package of content and skills, to find interesting internships and prepare for our future jobs!”

 

Danielle van de Kuil
First-year student NHTV

“This programme appealed to me because of its geographical and international aspects. I enjoy studying in English and have always had a fascination with the built environment abroad. In addition, an international degree also gives a great advantage in my future career. We have had a couple of international projects so far. Two in Belgium and for our third project we went to Hamburg, Germany. It was a fun and inspiring trip. We gradually learn all about the differences in spatial planning and land use management in the neighbouring countries. Next year we will probably have a project in Copenhagen, Denmark.”

 

Ed Ravensbergen
Architect, Urbanist, Researcher, Lecturer and Social Entrepreneur.

He worked as a designer and project leader for leading and internationally acclaimed Dutch firms in the field of architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Marc Holvoet, after winning a number of competitions (Europan, Eo Wijers) in 2010. He was trained as an architect at the Delft University of Technology in the Netherlands, and gained recognition in and experience with the construction of housing projects, hotels and office buildings, and urban renewal and expansion projects as well as regional planning. He was a part of international collaborations on projects in various countries, such as France, United Kingdom, Spain, Slovakia and Poland. Starting with urban planning and design, Nieuwbruut’s work gradually and increasingly came to include  doing research. Their research involves  exploring processes that are shaping today's cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains. Ed Ravensbergen is currently also working as a lecturer for NHTV Breda University of Applied Sciences at the department of Built Environment.

 

 
REKRUTACJA NA ROK AKDEMICKI 2017/2018
 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

zapisz się

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

Oprócz wszystkich dokumentów na studia I stopnia załącz również list motywacyjny w języku angielskim zawierający odpowiedzi na 3 pytania:

 • Dlaczego chcesz studiować na kierunku Urban Management?
 • Jakie masz pasje związane z kierunkiem?
 • Jakie aktualne zagadnienia związane z zarządzeniem miastem są w obszarze twoich zainteresowań?

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

 
KierunekForma studiówCzas trwania w latach
Czesne płatne  za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
URBAN MANAGEMENT Studia I stopnia 3,5 3000 Euro 1500 Euro 250 Euro

zapisz się

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • prowadzisz własne sesje coachingowe
 • otrzymujesz konsultacje mentorskie
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów: KOMPAS, AULA POZNAŃ
 • udział w projektach biznesowych