01_podyplomowe_1.png

Urban Design & Management

 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto? 

Niekonwencjonalny warsztatowy sposób prowadzenia zajęć, tematyka kształtowania przestrzeni połączona z zagadnieniami psychologii i kreatywnego zarządzania da możliwości twórczych działań projektowych i wzmocni cechy osobiste i zawodowe uczestników tych studiów.

W czasie studiów projekty indywidualne prowadzone są  przez osobistego promotora i mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 • koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej tworzona w procesie facylitacji
 • przeprowadzenie spotkania publicznego opierając się na psychologicznych i socjologicznych przesłankach
 • aranżacja ulicznego wnętrza miejskiego z wykorzystaniem grafiki i reklamy
 • metabolizm przestrzeni a potrzeby, wymagania i preferencje mieszańców
 • koncepcja spójnego i kompletnego osiedla mieszkaniowego

Zajęcia prowadzone są przez osoby młode, zaangażowane w proces dydaktyczny, twórcze i pomysłowe, używające autorskich nietypowych metod pracy.

Wiedza i umiejętności

Treści programu studiów mają uzupełnić wiedzę i umiejętności osób, które zawodowo lub hobbistycznie zajmują się aranżacją i projektowaniem przestrzeni miejskich. Kierowane są dla tych, którzy chcą być twórczy i pomysłowi w zarządzaniu miastem. Zajęcia umożliwiające rozwój osobisty ukażą narzędzia lepszej samoorganizacji, kreatywnej prezentacji, zrozumiałej komunikacji z odbiorcami projektu, użytkownikami przestrzeni, inwestorami.

Dla kogo?

To studia dla projektantów przestrzeni, kreatorów wnętrz ulicznych i powiązanych z nimi przestrzeni usługowych, dla osób zarządzających i tych którzy tworzą miejskie rynki, ulice i podwórka. Inspiracji i pomysłów na formowanie przestrzeni miejskich mogą ze studiów czerpać plastycy, graficy, psychologowie, socjologowie, urbaniści, architekci, dekoratorzy wnętrz, którzy projektują przestrzeń dla ludzi. Studia nie tylko uczą zasad projektowania, wpływają także na rozwój osobisty. Cenna wiedza z zakresu psychologii wzmacnia umiejętności komunikowania się, zarządzania i inwestowania

Kreatywne studia podyplomowe o budowaniu i zarządzaniu przestrzenią miejską, łączące wiedzę z zakresu managementu, rozwoju osobistego i narzędzi twórczego projektowania. 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą znaleźć pracę w biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach doradczych, budowlanych, inżynieryjnych, międzynarodowych koncernach czy jednostkach samorządowych, odpowiedzialnych za przestrzeń miejską w Polsce i zagranicą. 

zapisz się

 

Partnerzy kierunku

 

jasień
Sieraków
Przygodzice
Lwówek
Krobia
Inwestycje dla Poznania
Ulepsz Poznań
Program 

I MODUŁ
POZNAWANIE MIASTA - jak obserwować i co widzieć? (40 godz.)   

 • Budowa, skład i metabolizm organizmu miejskiego - miasto kompletne, spójne, inteligentne 
 • Ludzie w mieście - potrzeby, wymagania, preferencje 
 • Rozumienie miasta - analizy urbanistyczne 
 • Psychologia miasta w ujęciu psychologii środowiskowej i psychologii miejsca 

II MODUŁ
BUDOWANIE MIASTA jak, dla kogo i po co?  - 70h

 • Przestrzenie publiczne - kształtowanie i użytkowanie 
 • Inwestycje i usługi a przyszłość miast - problem czy możliwości rozwoju
 • Infrastruktura a mobilność piesza 
 • Turystyka i rekreacja w mieście 
 • Zieleń dla miasta czy miasto dla zieleni 
 • Transport - infrastruktura, parametry, wykorzystanie, inżynieria miejska 
 • Aranżacja wnętrz miejskich 

III MODUŁ
WDRAŻANIE i KOORDYNACJA DZIAŁAŃ - jak tworzyć i zarządzać miastem
 (30 godz.

 • Psychologia a zarządzanie miastem 
 • Zarządzanie projektami miejskimi i jednostką projektową 
 • Kreatywna prezentacja 
 • Techniki i metody prowadzenia spotkań publicznych 
 • Rola Design Management w organizacji miasta - Design jako proces, jako marka, jako relacje 
 • Branding miejski 

IV MODUŁ
PRACA DYPLOMOWA rozwiązanie problemu miejskiego (40 godz.)

 • Design Thinking w procesie rozwoju miasta - proces, facylitacja, narzędzia 
 • Praca dyplomowa  (5 godzin na każdy z 6 etapów) 
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwa 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Warunki zaliczenia

Studia kończą się projektem rzeczywistym, to znaczy uczestnik studiów ma za zadanie rozwiązać konkretny problem miejski.

Proces pracy przechodzi przez 6 etapów:

 1. rozpoznanie problemu miejskiego;
 2. interpretacja zachowań użytkowników przestrzeni;
 3. projektowanie w oparciu o spektrum pomysłów;
 4. formowanie modelu rozwiązania problemu czyli zarządzanie projektami;
 5. branding miejsca;
 6. ewaluacja – obrona w obecności zleceniodawców problemu przestrzennego.

 

 

zapisz się

Staszewska

dr hab. inż. prof. nadzw. Sylwia Staszewska

Kierownik  merytoryczny kierunku 

Pracownik Collegium da Vinci w Poznaniu. Wieloletni pracownik Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu) oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Konsultant i niezależny ekspert w zakresie metodyki badań przestrzennych i społecznych. Podstawą doświadczenia w zakresie wykonywanych wyżej wymienionych badań i analiz był udział w pracach naukowo-badawczych i badawczo-projektowych wykonywanych w Katedrze Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Tadeusza Zipsera. Były pracownik Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biura Rozwoju Wrocławia, w Zespole Planu Rozwoju Przestrzennego Miasta. Praca w BRW pozwoliła na zdobycie umiejętności projektowych oraz analitycznych, a także umiejętności w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych i strategicznych (pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Tomasza Ossowicza – Dyrektora BRW/Głównego Urbanisty Miasta Wrocławia). Konsultant w zakresie analiz przestrzennych i psychologiczno-społecznych w kilkudziesięciu pracach naukowych i badawczo-rozwojowych. Prowadzi zajęcia z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, rewitalizacji. Autor wielu publikacji z zakresu analiz i projektowania przestrzeni publicznych, rewitalizacji oraz przekształceń przestrzennych miast i wsi, uwzględniających nie tylko przestrzenny ale także społeczny aspekt przemian. 

Trzcinowicz

mgr inż. Błażej Trzcinowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału Transportu, UM Wrocław. Ukończył pięcioletnie studia wyższe magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna, oraz studia podyplomowe w zakresie „Nowoczesne zarządzanie jednostka administracji publicznej” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, oraz studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania Projektem” realizowane w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada liczne certyfikaty z zakresu: studium wykonalności dla projektów finansowanych z funduszy UE; Zarzadzania projektami miękkimi, Motywowanie w zarzadzaniu projektem, Wywieranie wpływu na ludzi.

Jeran

dr Agnieszka Jeran

Socjolog,Wykładowca. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UAM, ukończyła Studium Umiejętności Pracy z Grupą Metodą Warsztatową”, 100 godzin szkoleniowych w Pracowni Psychologicznej Spotkanie oraz jego rozszerzenie: “Jak prowadzić trudne rozmowy - edycja dla trenerów” – 20 godzinny trening komunikacji. Ponadto ukończyła: Studia Podyplomowe „Psychologia Zarządzania” – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Studia Podyplomowe „Manager Projektów Badawczo-Rozwojowych” – WSB w Poznaniu; cykl szkoleń w ramach projektu „Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką a przedsiębiorstwami” w Instytucie Zachodnim w Poznaniu oraz WZPP; Zimowe warsztaty analityczne – SWPS oraz Predictive Solutions (SPSS); Studia Podyplomowe „Manager Projektów Badawczych”, UAM Poznań; Studia Podyplomowe „Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi”, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Studia Podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie”, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Obecnie pracuje w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, autor wielu publikacji, posiada aktywny udział w projektach społecznych.

Awedyk

dr Matylda Awedyk

Ukończyła liceum ogólnokształcące Madison Heighst High School, Anderson, Indiana, USA; uzyskała odznaka honorową Ministra Sportu i Turystyki  „Za Zasługi dla Turystyki”, Laureatka Medalu Młodego Pozytywisty przyznawana przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” z przedmiotów: Geografia Turystyczna, Rynki i regiony turystyczne w Unii Europejskiej i na świecie, krajoznawstwo; ponadto na kierunku Turystyka i Rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego in. E. Piaseckiego w Poznaniu z przedmiotów: Planowanie turystyczne, Teoria lokalizacji w turystyce i rekreacji, Rewitalizacja obiektów technicznych dla turystyki, Polityka przestrzenna regionu, Strategia rozwoju gminy, Modelowanie systemów rekreacyjnych, Turystyka  w euroregionie. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Oddział Zamiejscowy w Poznaniu z przedmiotu: Projektowanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych.

Chłodnicki

dr Marcin Chłodnicki

Adiunkt na kierunku Zarządzanie Kreatywne Collegium Da Vinci, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel SDN Polska (Service Design Network Polish Chapter), członek-założyciel Service Design Polska, jeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie. Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek. Współpracuje z projektantami na całym świecie, przy tworzeniu innowacyjnych usług banków, ubezpieczeń, sieci handlowych, salonów dla telekomów oraz kancelarii prawnych i podatkowych, poradni lekarskich. Inicjator projektu Global Service Jam w Polsce oraz kierownik studium podyplomowego „Service Design w sektorach kreatywnych” na UE w Poznaniu. Jego klientami byli m.in. BASF, BMW, AIB, Jerónimo Martins, Dominet Bank, Bank Zachodni WBK, Invest-Bank, Hefra, Infoscope, ista, Sasol, Krajowa Rada Radców Prawnych, KKS Lech, Warta Poznań, Dialog, MiniMAL/ REWE, Reemtsma, Miasto Poznań, MTP, Sfinks, Volkswagen.

 

 

 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

zapisz się

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Urban Design & Management 5 500 zł  2 750 zł   550 zł

 

zapisz się

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach! 

zapisz się