Studentów zainteresowanych wyjazdem do uczelni partnerskich informujemy, że na stronie zostały wymienione te uczelnie, w których można realizować wyjazd stypendialny.

Wyjazdy studyjne i szkoleniowe można realizować w uczelniach partnerskich.

Poniżej znajduje się lista wszystkich uczelni partnerskich CDV: