Tworzenie aplikacji mobilnych

„Tworzenie aplikacji mobilnych Windows Phone 8” termin 26.11.2013, godz. 13.15 - 17.15
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami programowania urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemu Windows Phone 8. Zakres szkolenia obejmuje zarówno prezentację platformy Windows Phone 8 jak i podstawy tworzenia aplikacji w technologii Microsoft Silverlight. Szkolenie ma charakter warsztatowy, co pozwala uczestnikom nie tylko posiąść niezbędną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim nabyć wstępne umiejętności praktyczne związane z tworzeniem nowoczesnych aplikacji mobilnych.

PROGRAM:

Program warsztatów:

  1. Wprowadzenie do platformy Windows Phone 8
  2. Modern UI
  3. Wstęp do programowania Windows Phone 8
  4. Zdarzenia. Interakcja z użytkownikiem.

Liczebność grupy:

max 20 osób

CZAS TRWANIA:

Przewidywany czas trwania 4 godz. (2 x 1.5 godz.)

PROWADZĄCY:

Dr inż. Adam Czajka: Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej, który ukończył z wyróżnieniem w 1997roku. Doktorat z dziedziny „Systemy Czasu Rzeczywistego” obronił w roku 2000. Członek PolskiegoTowarzystwa Informatycznego oraz amerykańskiego Association for Computer Machinery. Obszar jego zainteresowań jest szeroki i obejmuje przede wszystkim system operacyjny Windows 8, platformę Microsoft .NET, język C#, ASP.NET MVC oraz programowanie urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemu Windows Phone 8. Brał udział w tworzeniu systemu rejestracji ruchu oka człowieka szwedzkiej firmy Permobil Meditech AB oraz systemu badania oglądalności wytworzonego przez niemiecką firmę MediaScore GmbH. Jest twórcą aplikacji do produkcji biometrycznych zdjęć paszportowych oraz zaawansowanego systemu przetwarzania zdjęć w fotokioskach niemieckiej firmy di Support GmbH. W WSNHiD pracuje od 2003 roku. Prowadzi wykłady z Programowania Obiektowego oraz Programowania Urządzeń Mobilnych.

KOSZT:

95 zł

FORMULARZ ZAPISÓW