edukacja.jpg

Trening interpersonalny

TRENING INTERPERSONALNY jest prowadzony według standardów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przez certyfikowanego superwizora PTP.
DLA KOGO?
 • Trenerów
 • Menedżerów kierujących zespołami
 • Studentów Doradztwa i Coachingu
 • Przyszłych coachów i trenerów
 • Osób mających silną motywację do samorozwoju, będących w gotowości przeanalizować swoje zachowania.
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • poszerzyć samoświadomość - uczestnik ma okazję do konfrontowania własnego obrazu ,,ja" z informacjami zwrotnymi ze strony grupy i prowadzących
 • nauczyć się, że rodzaj, intensywność, sposób wyrażania emocji determinują własne zachowanie oraz przebieg i efektywność kontaktów interpersonalnych
 • doswiadczyć działania procesu grupowego i lepiej rozumieć jego dynamikę
 • przekonać się, że na postawy innych osób wpływają skojarzone z nimi emocje i dotychczasowe doświadczenia, które niekoniecznie mają związek z osobą, z którą wchodzi się w reakcje
 • zdobyć zaświadczenie odbycia treningu interpersonalnego zgodnego z wymogami PTP
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
 • 31.08 - 3.09.2017r.
 • 7.09-10.09.2017r. 
CZAS TRWANIA: 40h/4 DNI
CENA: 1500 zł brutto

Koszt treningu  obejmuje:

Certyfikat ukończenia treningu wydany przez Centrum Certyfikacji Collegium Da Vinci,

 


1. Kompetencje interpersonalne.
 • Komunikacja,
 • Wyrażanie emocji,
 • Mechanizmy własnego zachowania i zachowania wobec innych ludzi.
2. Role grupowe.
 • Spostrzeganie i analizowanie ról grupowych,
 • Wywieranie wpływu.
3. Konflikt.
 • Rozwiązywanie konfliktów i problemów międzyludzkich.
4. Proces grupowy.

5. Techniki pracy z grupą.

6. Sposoby komunikowania się w grupie.
 • Informacja zwrotna,
 • Treningowe komunikowanie się.
7. Procesy zmian osobistych.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Dyrektor  ds. Rozwoju Sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749