edukacja.jpg

Trening asertywności

DLA KOGO?
 • Osób mających  trudność w ekspresji prawdziwego "siebie" - mówieniu, proszeniu, pytaniu, itp.

 • Osób mających trudność w wyegzekwowaniu od innych potrzebnych  rzeczy, prac, zaangażowania.

 • Osób nieasertywnych, którym trudno  przychodzi stawianie granic.

 • Osób bardzo "asertywnych", którym przychodzi mówić "nie", ale współpraca zespołowa na tym cierpi

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Poprawić umiejętności  komunikacyjne w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w pracy;
 • Rozwinąć umiejętności otwartego i stanowczego wyrażani własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji;
 • Nabyć umiejętności właściwej reakcji na krytykę, agresję i próby manipulacji, asertywnego wyrażania swoich oczekiwań i uwag; 
 • Poszerzyć świadomoś własnych praw osobistych i w stawianiu granic; 
 • Zwiększyć precyzję wzajemnego porozumiewania się w sposób stanowczy i konkretny;
 • Zwiększyć szanse na dochodzenie do konsensusu;
 • Rozwinąć umiejętności wyrażania krytyki i pochwały w celu pozytywnego motywowania do bardziej efektywnego działania.


MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.
CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 450 zł brutto

1. Czym jest asertywność?

    •       Definicja asertywności.

    •       Dlaczego warto być asertywnym?

    •       Jakie są warunki asertywności?

2. Rozpoznanie asertywności:

    •       Jak ocenić swój poziom asertywności? Autodiagnoza własnych silnych i słabych obszarów.

    •       Jak rozpoznać asertywność w biznesie?

3. Poczucie własnej wartości w asertywności:

    •       Jak wyznaczać osobiste terytorium psychologiczne?

4. Trening asertywności- komunikacja asertywna:

    •       Analiza transakcyjna a poziom asertywności. Asertywność a głos dorosłego, głos dziecka i głos rodzica.

    •       Jak budować komunikaty asertywne- komunikaty Ja OK., Ty OK.

5. Trening asertywności- docenianie:

    •       Jak wyrażać uznanie na dobrym poziomie asertywności?

    •       Jak budować, przekazywać i przyjmować pochwały?

6. Trening asertywności- przyjmowanie krytyki:

    •       Jak przygotować się do udzielanie negatywnych informacji zwrotnych?

    •       Kiedy krytykujemy a kiedy budujemy most porozumienia?

    •       Jak asertywnie przyjmować negatywne informacje zwrotne?

    •       Jak radzić sobie z niesłusznym oskarżeniem ze strony klienta, współpracownika, przełożonego?

7. Trening asertywności- wyrażanie opinii:

    •       Jak asertywnie wymieniać poglądy oraz opinie?

    •       Jak radzić sobie z barierami przed wyrażeniem własnego zdania?

    •       Kiedy nie warto wchodzić w dyskusję?

8 Trening asertywności- egzekwowanie:

    •       Jak asertywnie prosić bądź egzekwować?

9 Trening asertywności- odmawianie:

    •       Jak asertywnie odmawiać?

    •       Kiedy nie warto odmawiać i jak zadbać o swój interes?

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100