edukacja_1.jpg

Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta

DLA KOGO?
 • Handlowców
 • Telemarketerów i pracowników callcenter
 • Pracowników działów obsługi klienta i działu sprzedaży
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • prowadzić i kontrolować rozmowy z klientami
 • budować długotrwałe relacje z rozmówcą
 • świadomie używać narzędzi komunikacyjnych wspierających budowanie relacji z klientami
 • efektywnie przekształcać cele strategiczne na konkretne cele do osiągnięcia
 • umiejętnie zaprezentować firmę w relacjach z klientem
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY: 
 • 5-6.12.2016r.
 • 18-19.01.2017r.
 • 9-10.02.2017r.
 • 9-10.03.2017r.
CENA: 750 zł brutto

               1. BUDOWANIE AUTORYTETU W TELEFONICZNYM KONTAKCIE Z KLIENTEM.

           < Określenie obszarów do rozwoju i mocnych stron w podejściu do klienta.

   < Autodiagnoza stylu prowadzenia  rozmów telefonicznych świadoma i podświadoma warstwa rozmowy      telefonicznej.

           < Postawa na drodze do sukcesu w sprzedaży telefonicznej.

              2. BŁĘDY W ROZMOWACH TELEFONICZNYCH.

             < Jakie są najczęstsze błędy i jak wpływają na sprzedaż?

             < Bariery psychologiczne w sprzedaży przez telefon.

             < Jak i dlaczego powstają oraz jak sobie z nimi radzić?

              3. CO MA WPŁYW NA PROCES SPRZEDAŻY PRZEZ TELEFON.

              < Jak Cię słyszą tak Cię widzą czyli dlaczego pierwsze wrażenie jest takie ważne?

              < Ile trwa chwila przez telefon – czyli standard określania czasu w rozmowie telefonicznej.

              <  Zachowania pożądane i niepożądane w rozmowie telefonicznej.

              <  Działania po rozmowie telefonicznej, co wysłać klientowi po rozmowie?

               4. UMIEJĘTNIE ZDOBYWAJ INFORMACJE PODCZAS ROZMOWY Z KLIENTEM.

              < Techniki zadawania pytań handlowych.

              <  Techniki słuchania wypowiedzi klienta.

              <  Techniki odkrywania potrzeb klientów.

              < Opracowanie skryptu z pytaniami.

               5. OCZEKIWANIA KLIENTÓW WOBEC OBSŁUGI TELEFONICZNEJ.

               < Typologia klientów - jak znaleźć klucz do klienta.

               <  Potrzeby psychologiczne i merytoryczne każdego z typów.

               < Przebieg rozmowy z Klientem.

               < Techniki angażowania rozmówcy.

               < Moja rola w kontaktach z każdym typem Klienta.

               6. KIM JEST TRUDNY KLIENT, SPOSOBY REAGOWANIA.

               <  Oddziel fakty od emocji – kluczowa zasada w trudnych sytuacjach.  

               < Interpretacja zachowań klientów na różnych etapach procesu obsługi.

       < Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami i zachowaniami klientów.  

               7. PREZENTOWANIE OFERT HANDLOWYCH.

               <  Sekwencje ułatwiające prezentowanie korzyści.

               <  Zasady dopasowania argumentów do potrzeb klientów.

               <  Zasady prezentacji oferty handlowej

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749