edukacja_1.jpg

Techniki sprzedaży 2.0

DLA KOGO? 

 • Sprzedawców, Handlowców, 
 • Doradców Klienta, 
 • Koordynatorów sprzedaży, 
 • Osób, które przygotowują się do pracy w sprzedaży,
 • Managerów sprzedaży,

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Wzmocnić umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych,

 • Zwiększyć osobistą skuteczność w interakcji z innymi ludźmi,

 • Nabyć profesjonalizm w obszarze budowania długotrwałych pozytywnych relacji z otoczeniem,

 • Poznać nowe umiejętności świadomego stosowania strategicznych i intelektualnych technik wpływu społecznego,

 • Rozpoznawać i wykorzystywać różne strategie i taktyki w celu obrony przed grami klientów.

 

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.
CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

 

 

 

       1. Psychologia Sprzedaży:

 • Wiedza, umiejętności, postawa na drodze do sukcesu,
 • Motywacja w pracy handlowca jako kluczowy element w pracy z klientem,
 • Samoświadomość - podstawa skutecznego działania i silnej motywacji,
 • Diagnoza osobistych wartości i potrzeb oraz wykorzystanie ich w motywowaniu siebie 
  na drodze do realizacji celów,
 • Dyscyplina wewnętrzna i zmiana nawyków sprzedażowych,
 • Profesjonalizm sprzedawcy a sukces zawodowy.

      2. Komunikacja z klientem, która wspomaga sprzedaż i buduje relacje: 

 • Proces komunikacji w kontakcie z klientem,
 • Bariery i zakłócenia w komunikacji z klientem,
 • Na co klienci zwracają uwagę w rozmowie z handlowcem?
 • Koło i kwadrat komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • Słowa, które blokują sprzedaż i zachęcają klienta do rozmowy z handlowcem,
 • Trudny klient czy trudne sytuacje? - jak sobie z tym poradzić?

     3. Identyfikacja i analiza potrzeb klientów:

 • Jak rozmawiać z klientem o jego potrzebach i problemach?
 • Rola pytań w procesie sprzedaży,
 • Pytania przyspieszające sprzedaż,
 • Techniki zadawania pytań,
 • Techniki aktywnego słuchania.

      4. Skuteczna prezentacja oferty i firmy:

 • Formy prezentacji oferty – rozwiązań dla klienta,
 • Jak mówić  językiem korzyści?
 • Właściwa prezentacja firmy,
 • Matryca korzyści dla klienta,
 • Jak mówić o cenie?

      5. Gry handlowe klientów i odpowiadanie na zastrzeżenia klientów:

 • Kiedy klienci zgłaszają swoje obawy?
 • Dlaczego klienci odmawiają?
 • Dlaczego klienci grają z handlowcami?
 • Zagrywki stosowane przez klientów,
 • Metody radzenia sobie z zagrywkami i zastrzeżeniami klientów?
 • Jak być asertywnym w kontakcie z klientem?
 • Typologia klientów a sukces w sprzedaży.

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl

tel. 61 27 11 100