Sztuka w szkole

Propagowanie sztuki w przestrzeni miejskiej staje się coraz bardziej popularne, tym bardziej instytucja edukacyjna wydaje się miejscem do tego pożądanym. Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa mimo, iż nie jest uczelnią artystyczną, wyróżnia przyjazny stosunek do sztuki.

paweljarodzkidream.jpg

tarasinwstronenutrina.jpg

To jeden z głównych rysów jej oblicza. Stąd w murach Uczelni dzieła sztuki współczesnej: Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza Kantora, Alfreda Lenicy, Jana Lebeinsteina, Leona Tarasewicza, Wacława Taranczewskiego, Mariusza Kruka, Wojciecha Łazarczyka, Edwarda Łazikowskiego, Andrzeja Banachowicza i innych - obrazy, freski i instalacje. Obok własnych zbiorów dzieł sztuki, Uczelnia prezentuje prace z kolekcji Fundacji Vox Artis.

abakan.jpgszapocznikow.jpg

Obecność sztuki współczesnej na terenie Uczelni wyrasta z przekonania o sile jej oddziaływania na nasze życie. Szkoła pragnie inspirować studentów, wykładowców i gości przebywających w jej murach. Pokazywać, że życie w otoczeniu współczesnej sztuki jest ciekawsze, bardziej rozwijające. Mamy nadzieję, że w domach studentów i absolwentów CDV sztuka stanie się codziennością.

berdyszak.jpg

jaroslawmodzelewskirogo.jpg

stefangierowski.jpgstefangierowskidc.jpg