edukacja.jpg

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

DLA KOGO?
  • Osób chcących poszerzyć swoja wiedzę i udoskonalić umiejętności z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych.
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

  • poznać strategie autoprezentacyjne wykorzystywane w komunikacji z otoczeniem,
  • przygotować prezentacje i wystąpienia publiczne,
  • zrozumieć istotę tworzenia audytu na temat publiczności,
  • poznać elementy składowe komunikacji niewerbalnej i przećwiczą je w praktyce,
  • doskonalić własne umiejętności z zakresu: przygotowywania prezentacji pod kątem technicznym i wystąpień publicznych przed publicznością i kamerą,
  • poznać najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania i realizacji autoprezentacji i wystąpień publicznych.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

 
CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 580 zł brutto

butto

1. Istota autoprezentacji i wystąpień publicznych jako procesu komunikacji z otoczeniem.

2. Budowa wizerunku prezentera.

3. Rola prezentera – zdefiniowanie oczekiwań publiczności.

4. Strategie autopreznetacyjne wykorzystywane podczas komunikacji z otoczeniem.

5. Opracowanie strategii przekazu informacji – komunikacja informacyjna i perswazyjna.

6. Komunikacja werbalna - jak mówić aby publiczność słuchała.

7. Komunikacja niewerbalna - jak wyglądać i jak gestykulować aby publiczność słuchała.

8. Przygotowanie prezentacji/wystąpienia publicznego - zdefiniowanie etapów.

9. Analiza prezentacji i wystąpienia publicznego pod katem czasu, miejsca i wykorzystywanych narzędzi podczas przekazu.

10. Analiza najczęściej pojawiających się błędów podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY


e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100