to_davinci.jpg

Szkoły akademickie Da Vinci

Wszystko dla rozwoju. Bez końca.

Gdy klika lat temu otwieraliśmy Gimnazjum Akademickie Da Vinci postanowiliśmy przestrzegać 4 zasad, leżących u podstaw kształtowania młodych ludzi. Są to:

  • Upór w osiąganiu wyznaczonego celu,
  • Wiara we własne siły i możliwości,
  • Organ1izacja swoich działań i zarządzanie czasem,
  • Współpraca z innymi: tolerancja, przestrzeganie zasad, szacunek.

Czytaj więcej: Wszystko dla rozwoju. Bez końca.

Przewodnicy po świecie poznania. Mistrz i uczeń.

By istniało zwierciadło świata, świat musi mieć jakiś kształt

Umberto Eco

Zadaniem nauczycieli jest nadawać światu taki kształt, by zainteresować nim ucznia i nauczyć go w nim funkcjonować. Chcemy zmienić filozofię myślenia ucznia z „jak przetrwać w szkole” na „szkoła to miejsce wędrówki do określonego celu”. Wędrówki szlakiem odkrywania, poznawania, eksperymentów, przekraczania siebie. Taka jest misja szkoły i nauczycieli Liceum Da Vinci.

Czytaj więcej: Przewodnicy po świecie poznania. Mistrz i uczeń.

Szkoła Podstawowa Da Vinci – działa na poznańskim Golęcinie, w budynku zrewitalizowanym z myślą o wymogach edukacji i wychowania najmłodszych. W dwupiętrowym budynku znajdują się 23  sale lekcyjne, nowoczesne i świetnie wyposażone. Powstały dwie pracownie doświadczalne oraz pracownia informatyczno-multimedialna. Szkoła posiada własną bibliotekę, „forum” – miejsce spotkań społeczności szkolnej, jadalnię oraz zaplecze sportowe z salą do gimnastyki korekcyjnej i aerobiku. Uczniowie korzystają też z boiska do gier zespołowych (Orlik) oraz nowoczesnej hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego.

Więcej informacji na stronie www.szkolapodstawowadavinci.pl

W Szkole Podstawowej pracujemy z uczniami według zasad innowacyjnego programu wspierania rozwoju osobistego ucznia. Wspieramy młodego człowieka w zmianie oraz uczymy sposobów na rozwiązywanie problemów. Dbamy o rozwój dziecka nie tylko w sferze intelektualnej, ale i fizycznej, moralnej i duchowej. Program podstawówki obejmuje podział na dwa etapy edukacyjne: I-III oraz IV-VI. Oba etapy zostały dostosowane do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i obejmują – poza standardowymi zajęciami wymaganymi przez podstawę programową – także: naukę przez doświadczenie, działania projektowe, sztuki artystyczne oraz obcowanie z szeroko pojętą kulturą i rozwój ruchowy. Dodatkowo gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie, nauka drugiego języka oraz zajęcia z zakresu rozwoju osobistego.

Gimnazjum Akademickie Da Vinci – zlokalizowane jest w nowoczesnym i przestronnym budynku Collegium Da Vinci – założyciela Szkół Da Vinci – położonym w centrum miasta, blisko Cytadeli i Starego Rynku. Na ok. 900 metrach kwadratowych znajduje się 14 sal lekcyjnych, w tym pracownia chemiczna, językowa, graficzna, a także laboratoria komputerowe z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem. Ponadto uczniowie i nauczyciele mają unikatową możliwość korzystania z zasobów CDV oraz uczestniczenia w wydarzeniach odbywających się na uczelni. Uczniowie biorą udział m.in. w otwartych wykładach i warsztatach, spotkaniach z ciekawymi osobami, politykami, dziennikarzami, aktorami, wernisażach wystaw, projekcjach filmowych, przedstawieniach teatralnych w Auli Artis.

Program Gimnazjum kontynuuje i rozwija założenia programu Szkoły Podstawowej. Poza standardowymi zajęciami, wynikającymi z podstawy programowej, obejmuje także zajęcia z zakresu rozwoju osobistego. Należą do nich m.in. bezpieczne korzystanie ze współczesnych środków komunikacji elektronicznej, prace projektowe oraz wolontariat. Do dyspozycji uczniów są także przedmiotowe kursy mistrzowskie, blok doświadczalny oraz pozalekcyjne zajęcia artystyczne i sportowe. Ponadto od września 2013 roku rozpoczęliśmy nauczanie języka polskiego, angielskiego i matematyki w innowacyjnej akademickiej formule. Będzie również możliwość uzyskania europejskiego komputerowego certyfikatu EDCL.

Więcej informacji na stronie www.gimnazjumdavicni.pl

Liceum Akademickie Da Vinci - zlokalizowane jest w nowoczesnym i przestronnym budynku Collegium Da Vinci  – założyciela Szkół Da Vinci – położonym w centrum miasta, blisko Cytadeli i Starego Rynku. Na ok. 900 metrach kwadratowych znajduje się 14 sal lekcyjnych, w tym pracownia chemiczna, językowa, graficzna, a także laboratoria komputerowe z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem. Ponadto uczniowie i nauczyciele mają unikatową możliwość korzystania z zasobów CDV oraz uczestniczenia w wydarzeniach odbywających się na uczelni. Uczniowie biorą udział m.in. w otwartych wykładach i warsztatach, spotkaniach z ciekawymi osobami, politykami, dziennikarzami, aktorami, wernisażach wystaw, projekcjach filmowych, przedstawieniach teatralnych w Auli Artis.

Program w Liceum Akademickim Da Vinci opiera się na nowatorskiej formule dydaktycznej. Pierwszy rok nauczania w Liceum Da Vinci – odmiennie niż w innych szkołach – służy przygotowaniu uczniów do świadomego dokonania wyboru profilu nauczania. W pierwszej klasie uczniowie realizują na poziomie rozszerzonym zajęcia z języka polskiego, matematyki, języków obcych i informatyki, a dopiero w drugiej klasie wybierają profil nauczania (spośród czterech oferowanych do wyboru: matematyczno-informatycznego, biologiczno-chemicznego, humanistyczno-teatralnego i humanistyczno-artystycznego).

Więcej informacji na stronie www.liceumdavinci.pl