Szkolenie biblioteczne

Poniżej znajduje się link do kursu e-learningowego, który pozwala na odbycie wirtualnego szkolenia bibliotecznego. Jest ono przeznaczone dla studentów korzystających z biblioteki Collegium Da Vinci. Dzięki niemu można zapoznać się z zasadami funkcjonowania biblioteki i sposobem wyszukiwania książek.

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego stopnia) są zobowiązani do ukończenia kursu w ramach Modułu Ogólnego. Aby uzyskać zaliczenie z tego przedmiotu należy pozytywnie rozwiązać test wieńczący kurs. Szczegółowe informacje znajdują się w Wirtualnej Uczelni, w zakładce: Biblioteka

Link do kursu: http://e-learning.cdv.pl/edu/