szkolenia2.png

Szkolenia

Collegium Da Vinci poza szeroką ofertą studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych  oferuje także
szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw.

W zakresie szkoleń korporacyjnych oferujemy pomoc w zakresie edukacji pracowników i kadry menedżerskiej od krótkich form szkoleniowych po moduły szkoleniowe oraz wsparcie w tworzeniu całościowego systemu kształcenia korporacyjnego i zarządzania wiedzą.

 

 

logo SUS

Regulamin szkoleń CDV


Dofinansowanie z EFS

Oferta szkoleniowa przygotowywana jest przez Dział Rozwoju Edukacji:
 • Uwzględnia potrzeby pracodawców w zakresie określonych kompetencji zawodowych.
 • Zapewnia możliwość podniesienia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności oraz wspomagania rozwoju osobistego pracowników.
 • Programy szkoleniowe są zawsze dostosowywane do potrzeb zamawiającej instytucji.
 • Prowadzący to eksperci  łączący wiedzę akademicką z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
 • Przeprowadzamy badanie satysfakcji  wśród uczestników szkoleń, a na życzenie Klienta opracowujemy raport  szkoleniowy z wnioskami i wskazówkami,
 • Posiadamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną wraz z laboratorium interdyscyplinarnym, która stwarza warunki do przeprowadzania szkoleń na najwyższym poziomie. 
 • Każde szkolenie kończy się uzyskaniem indywidualnego certyfikatu, zarejestrowanego w Centrum Certyfikacji CDV.

DLACZEGO WARTO?

 • Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych, praktycznych i zarządczych.
 • Program obejmuje 144 godziny zajęć praktycznych.
 • Rozwijamy najważniejsze kompetencje sprzedażowe.
 • Dajemy praktyczne narzędzia gotowe do natychmiastowego wdrożenia.


CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Atrakcyjny program zajęć: inspirujące ćwiczenia, eksperymenty oraz gry i symulacje, które stopniowo uruchamiają kolejne kluczowe dla pracy w sprzedaży umiejętności. 
 • Doświadczeni wykładowcy: praktycy w sprzedaży, biznesie, specjaliści HR, certyfikowani coachowie.

 

Partner Szkoły Liderów Sprzedaży

I. Moduł interpersonalny (culture)
Moduł stanowi fundamenty rozwoju kompetencji sprzedażowych. Kształtuje postawę i automotywację handlowca.
2600 PLN, 32 godziny zajęć, 4 dni szkoleniowe

< 13-14.03.2017r.

< 27-28.03.2017r.


 • Mowa naszego ciała, jak sprawić by była pomocna w pracy?
 • Siła słów czyli komunikacja werbalna w praktyce.
 • Trening świadomego kreowania wizerunku osoby wiarygodnej
 • Autoprezentacja handlowca, czyli kierowanie wywieranym wrażeniem.
 • Techniki autoprezentacji oraz wywierania wpływu.
 • Dysonans decyzyjny a nasze emocje.
 • Praktyczne zastosowanie prawidłowości
 • opisanych przez R. Cialdiniego w sprzedaży i obsłudze klienta.
 • Kształtowanie relacji interpersonalnych w pracy handlowca – sprzedaż relacyjna.
 • Perswazja jako narzędzie wpływu.
 • Wpływ na przetwarzanie informacji i trafne dokonywanie przekazu.
 • Przygotowanie do pracy, czyli co warto wiedzieć zanim spotkamy klienta?
 • Przygotowanie i planowanie procesu sprzedaży.
 • Pozyskiwanie informacji w kontakcie bezpośrednim i nie tylko.
 • Co składa się na atrakcyjność naszej propozycji handlowej?
 • Techniki kreatywne w procesie tworzenia oferty i jej prezentacji.
 • Analiza potencjału klienta.
 • Planowanie i umawianie spotkań.
 • Standard rozmowy handlowej z naciskiem na: analizę potrzeb klienta, prezentację oferty pod klienta, najczęstsze przeszkodypodczas spotkań, zamykanie sprzedaży – budowanie pozytywnych relacji z klientem.
 • Jak wyróżnić oferty na tle konkurencji?

Uczestnik biorący udział w tej części projektu będzie miał okazję doświadczyć:

 • Jak kształtować własny wizerunek zależnie od rozpoznanych preferencji klienta, swobodnie odnajdzie się w świecie jego potrzeb.
 • Jak posługiwać się spójną i precyzyjną komunikacją zarówno w zakresie mowy ciała jak i werbalnie.
 • Jak kierując relacją handlową swobodnie stosować mechanizmy wpływu społecznego zarówno w zakresie prezentacji produktu czy usługi jak i w radzeniu sobie z wyzwaniami w toku pracy z klientem.
 • Indywidualnych sposobów odnajdywania satysfakcji zawodowej i motywacje do stawiania sobie nowych inspirujących wyzwań.
 • Swobodne poruszanie się podczas wizyty handlowej wg standardu.

Kadra

 • Trener biznesu, Doradca.
 • Członek międzynarodowej Akademii Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
 • Ekspert w zakresie szkoleń z umiejętności handlowych i obsługi klienta oraz umiejętności osobistych. Specjalista w zakresie prezentacji, negocjacji handlowych, technik sprzedaży, coachingu handlowego.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci oraz UH SWPS w Poznaniu.
 • Pracował dla: DGA S.A., Diagnostyka, Kreisel, ApBuilding, Favor, BT, Sheraton Sopot, Grupa Allegro, Drogerie Jasmin, Novitus S.A., Sitag Polska, Pawdruk, Venga, VOX Składy Budowlane, Profile VOX, Mentor S.A., Kadefarm, Ratuszova, Ekspol, czy PMT Marketing.
 • Konsultant, Trener, Coach ICF.
 • Doświadczenia biznesowe zdobywał jako Przedstawiciel Handlowy, Kierownik Sprzedaży, Business Unit Manager i Regionalny Dyrektor Sprzedaży ostatnio w firmie Polpharma.
 • Doświadczenia trenerskie zdobywał między innymi jako Trener i szef działu szkoleń w firmie Valeant Pharmaceuticals International.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży i negocjacji oraz z zarządzania zespołem w tym z motywacji , przywództwa, coachingu, zarządzania zmianą, zarządzania efektywnością w dziale sprzedaży.
 • Prowadzi także coachingi indywidualne oraz Assessment i Development Center.
 • Psycholog , Praktyk biznesu, Trener i Konsultant.
 • Specjalizuje się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych.
 • Wieloletni nauczyciel akademicki (obecnie wykładowca na studiach podyplomowych UH SWPS I Collegium Da Vinci).
 • Autor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex, Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów obsługi i pracy z klientem oraz zarządzania sprzedażą), Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska.
 • Trener, Coach, Konsultant.
 • Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Business Partner oraz Manager. Od ponad 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, coachingów (szczególnie executive coachingu dla managerów, coachingu kariery, coachingu sprzedażowego) i kompleksowego doradztwa zakresie HRM (projektowanie strategii HR, rekrutacja i selekcja, audyty kompetencyjne, projektowanie ścieżek rozwoju, doradztwo dla menedżerów i pracowników działów HR, projektowanie systemów motywacyjnych etc.) oraz przygotowywania i wdrażania standardów obsługi klienta.
 • Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej.
 • Od 16 lat opracowuje i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, tworzenia i kreowania wizerunku, marketingu politycznego, kampanii politycznych i wyborczych, media relations, prezentacji i wystąpień publicznych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
 • Wykładowca akademicki i praktyk, zajęcia ze słuchaczami prowadzi m.in. w: UH SWPS, WSB, Collegium Da Vinci w Poznaniu, na UE w Poznaniu.
 • Trener biznesu, Specjalista HR.
 • Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci oraz UH SWPS.
 • Specjalizuje się w prowadzeniu treningów kreatywności i budowaniu zespołów.
 • Od kilkunastu lat praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Obecnie pełni funkcję Development Managera w Concordia Design.
 • Trener, Konsultant, Ekspert ds. przekształceń strukturalno-rozwojowych.
 • Wykładowca akademicki w WSB i na UP w Poznaniu.
 • Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: zachowania w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie modelu pracy zespołowej, motywowanie pracowników, budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządzających i doradczych, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Międzychodzkim Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji oraz Managera Projektów w firmie DGA S.A.

Zapisz się

II. Moduł sprzedażowy (practise)
Moduł sprzedażowy dedykowany jest pracownikom działów obsługi klienta, serwisu oraz aktywnym handlowcom. Moduł zawiera niezbędną dawkę wiedzy oraz szereg ćwiczeń i symulacji pozwalających rozwinąć umiejętności sprzedażowe.
2900 PLN, 48 godzin zajęć, 6 dni szkoleniowych

< 10 - 11.04.2017r.

< 24 - 25.04.2017r.

< 8 - 9.05.2017r.

 


 • Czym jest handlowanie?
 • Doświadczenie handlowe.
 • Trzy rodzaje postaw w relacjach handlowiec – klient.
 • Radzenie sobie z trudnym klientem.
 • Ważne mechanizmy psychologiczne w sprzedaży.
 • Test osobowości DISC.
 • Zachowania klientów wg DISC.
 • Rozpoznawanie preferencji klienta.

 • Lejek sprzedażowy jak jest zbudowany i jakie są jego etapy?
 • Planowanie i budżetowanie - prognozy ilościowe i jakościowe.
 • Strategia planowania sprzedaży.
 • Wykonanie planu sprzedaży – czy to wystarczy?
 • Wzrost wolumenu sprzedaży.
 • Czym jest kreatywność i twórcza praca?
 • Techniki pobudzania kreatywności.
 • Techniki twórczego myślenia w praktyce – przegląd koncepcji wraz z ich zastosowaniem.
 • Twórczość w kształtowaniu nowatorskiej wizji handlowania i wpływania na procesy decyzyjne.
 • Spory i konflikty jak wykorzystać ich potencjał i przekuć na nowe idee.
 • Popularne obiekcje i zastrzeżenia w praktyce obsługi i sprzedaży.
 • Model: stanowisko – kontekst – interesy.
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami.
 • Algorytm odmowy z wyjściem do współpracy.
 • Sytuacje negocjacyjne a targowanie.
 • Style negocjacji i techniki negocjacyjne.
 • BATNA.
 • Doświadczenia / case study.

Uczestnik biorący udział w tej części projektu będzie miał okazję doświadczyć:

 • Czym jest sprzedawanie i zastanowić się jaką on sam reprezentuje postawę na co dzień w pracy
 • Testu swojej osobowości za pomocą metody DISC
 • Treningu umiejętności sprzedażowych w realnych sytuacjach zawodowych
 • Jakie narzędzia wykorzystywać w codziennej pracy by poprawić efektywność sprzedażową
 • Spotkania z Trenerami z wieloletnim doświadczeniem handlowym, charyzmą i dystansem do samych siebie.

Kadra

 • Trener biznesu, Doradca.
 • Członek międzynarodowej Akademii Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
 • Ekspert w zakresie szkoleń z umiejętności handlowych i obsługi klienta oraz umiejętności osobistych. Specjalista w zakresie prezentacji, negocjacji handlowych, technik sprzedaży, coachingu handlowego.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci oraz UH SWPS w Poznaniu.
 • Pracował dla: DGA S.A., Diagnostyka, Kreisel, ApBuilding, Favor, BT, Sheraton Sopot, Grupa Allegro, Drogerie Jasmin, Novitus S.A., Sitag Polska, Pawdruk, Venga, VOX Składy Budowlane, Profile VOX, Mentor S.A., Kadefarm, Ratuszova, Ekspol, czy PMT Marketing.
 • Konsultant, Trener, Coach ICF.
 • Doświadczenia biznesowe zdobywał jako Przedstawiciel Handlowy, Kierownik Sprzedaży, Business Unit Manager i Regionalny Dyrektor Sprzedaży ostatnio w firmie Polpharma.
 • Doświadczenia trenerskie zdobywał między innymi jako Trener i szef działu szkoleń w firmie Valeant Pharmaceuticals International.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży i negocjacji oraz z zarządzania zespołem w tym z motywacji , przywództwa, coachingu, zarządzania zmianą, zarządzania efektywnością w dziale sprzedaży.
 • Prowadzi także coachingi indywidualne oraz Assessment i Development Center.
 • Psycholog , Praktyk biznesu, Trener i Konsultant.
 • Specjalizuje się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych.
 • Wieloletni nauczyciel akademicki (obecnie wykładowca na studiach podyplomowych UH SWPS I Collegium Da Vinci).
 • Autor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex, Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów obsługi i pracy z klientem oraz zarządzania sprzedażą), Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska.
 • Trener, Coach, Konsultant.
 • Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Business Partner oraz Manager. Od ponad 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, coachingów (szczególnie executive coachingu dla managerów, coachingu kariery, coachingu sprzedażowego) i kompleksowego doradztwa zakresie HRM (projektowanie strategii HR, rekrutacja i selekcja, audyty kompetencyjne, projektowanie ścieżek rozwoju, doradztwo dla menedżerów i pracowników działów HR, projektowanie systemów motywacyjnych etc.) oraz przygotowywania i wdrażania standardów obsługi klienta.
 • Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej.
 • Od 16 lat opracowuje i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, tworzenia i kreowania wizerunku, marketingu politycznego, kampanii politycznych i wyborczych, media relations, prezentacji i wystąpień publicznych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
 • Wykładowca akademicki i praktyk, zajęcia ze słuchaczami prowadzi m.in. w: UH SWPS, WSB, Collegium Da Vinci w Poznaniu, na UE w Poznaniu.
 • Trener biznesu, Specjalista HR.
 • Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci oraz UH SWPS.
 • Specjalizuje się w prowadzeniu treningów kreatywności i budowaniu zespołów.
 • Od kilkunastu lat praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Obecnie pełni funkcję Development Managera w Concordia Design.
 • Trener, Konsultant, Ekspert ds. przekształceń strukturalno-rozwojowych.
 • Wykładowca akademicki w WSB i na UP w Poznaniu.
 • Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: zachowania w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie modelu pracy zespołowej, motywowanie pracowników, budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządzających i doradczych, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Międzychodzkim Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji oraz Managera Projektów w firmie DGA S.A.

Zapisz się

III. Moduł zarządczy (Management)
Moduł dedykowany szefom odpowiadającym za wyniki sprzedaży lub zarządzającym całą organizacją. Moduł zawiera gotowe narzędzia dla szefa – od formularzy i wzorów raportów przydatnych w dziale sprzedaży po sposoby interwencji wobec swoich podwładnych (motywowanie, dyscyplinowanie i inne sytuacje).
3400 PLN, 64 godzin zajęć, 8 dni szkoleniowych

< 22-23.05.2017r.

< 5-6.06.2017r.

< 19-20.06.2017r.

< 3-4.07.2017r.


 • Kompetencje Menadżera sprzedaży.
 • Budowanie zespołu i wskaźniki z tym związane.
 • Metody analizy i oceny potencjału zespołu.
 • Formy kontroli pracy.
 • Analiza wyników i działań sprzedażowych, plany zespołowe a indywidualne.
 • Zarządzanie czasem.
 • Expose – metoda podwójnych granic.
 • Ważne mechanizmy psychologiczne w pracy z handlowcami.
 • Najczęstsze formy komunikacji szef-podwładny: motywowanie, ocenianie, przekazywanie decyzji oraz informacji zwrotnej o jakości pracy
 • Praktyczny aspekt wybranych teorii motywacji.
 • Motywacja wewnętrzna.
 • Motywacja zewnętrzna - co jest w organizacji,co można zmienić, co można zaproponować innego?
 • Nagradzanie i karanie (algorytm rozmów).
 • Rozmowy korygująco-wspierające.
 • Ja jako menadżer- analiza własnych preferencji w zakresie zarządzania oraz własnych stylów pracy.
 • Kluczowe kompetencje w zakresie bycia liderem - coachem.
 • Dostosowanie stylu oddziaływania rozwojowego do poziomu dojrzałości pracowników oraz zdobycie umiejętności w zakresie diagnozy pracowników.
 • Istota coachingu i omówienie coachingowego stylu zarządzania, jego celów i korzyści płynących z wykorzystania tej metody.
 • Techniki i narzędzia coachingu
 • Dostosowanie odpowiednich narzędzi do konkretnych problemów zarządczych.
 • Sytuacje trudne i jak ich unikać.

Uczestnik biorący udział w tej części projektu będzie miał okazję doświadczyć:

 • Jak przygotowywać raporty sprzedażowe stosowane w działach handlowych.
 • Jak zwiększyć motywację, zaangażowanie i aktywność zespołu.
 • Jak efektywnie zarządzać czasem.
 • Czym jest coaching i jak pracować na co dzień stosując narzędzia i techniki coachingowe.

Kadra

 • Trener biznesu, Doradca.
 • Członek międzynarodowej Akademii Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
 • Ekspert w zakresie szkoleń z umiejętności handlowych i obsługi klienta oraz umiejętności osobistych. Specjalista w zakresie prezentacji, negocjacji handlowych, technik sprzedaży, coachingu handlowego.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci oraz UH SWPS w Poznaniu.
 • Pracował dla: DGA S.A., Diagnostyka, Kreisel, ApBuilding, Favor, BT, Sheraton Sopot, Grupa Allegro, Drogerie Jasmin, Novitus S.A., Sitag Polska, Pawdruk, Venga, VOX Składy Budowlane, Profile VOX, Mentor S.A., Kadefarm, Ratuszova, Ekspol, czy PMT Marketing.
 • Konsultant, Trener, Coach ICF.
 • Doświadczenia biznesowe zdobywał jako Przedstawiciel Handlowy, Kierownik Sprzedaży, Business Unit Manager i Regionalny Dyrektor Sprzedaży ostatnio w firmie Polpharma.
 • Doświadczenia trenerskie zdobywał między innymi jako Trener i szef działu szkoleń w firmie Valeant Pharmaceuticals International.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży i negocjacji oraz z zarządzania zespołem w tym z motywacji , przywództwa, coachingu, zarządzania zmianą, zarządzania efektywnością w dziale sprzedaży.
 • Prowadzi także coachingi indywidualne oraz Assessment i Development Center.
 • Psycholog , Praktyk biznesu, Trener i Konsultant.
 • Specjalizuje się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych.
 • Wieloletni nauczyciel akademicki (obecnie wykładowca na studiach podyplomowych UH SWPS I Collegium Da Vinci).
 • Autor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex, Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów obsługi i pracy z klientem oraz zarządzania sprzedażą), Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska.
 • Trener, Coach, Konsultant.
 • Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Business Partner oraz Manager. Od ponad 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, coachingów (szczególnie executive coachingu dla managerów, coachingu kariery, coachingu sprzedażowego) i kompleksowego doradztwa zakresie HRM (projektowanie strategii HR, rekrutacja i selekcja, audyty kompetencyjne, projektowanie ścieżek rozwoju, doradztwo dla menedżerów i pracowników działów HR, projektowanie systemów motywacyjnych etc.) oraz przygotowywania i wdrażania standardów obsługi klienta.
 • Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej.
 • Od 16 lat opracowuje i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, tworzenia i kreowania wizerunku, marketingu politycznego, kampanii politycznych i wyborczych, media relations, prezentacji i wystąpień publicznych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
 • Wykładowca akademicki i praktyk, zajęcia ze słuchaczami prowadzi m.in. w: UH SWPS, WSB, Collegium Da Vinci w Poznaniu, na UE w Poznaniu.
 • Trener biznesu, Specjalista HR.
 • Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci oraz UH SWPS.
 • Specjalizuje się w prowadzeniu treningów kreatywności i budowaniu zespołów.
 • Od kilkunastu lat praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Obecnie pełni funkcję Development Managera w Concordia Design.
 • Trener, Konsultant, Ekspert ds. przekształceń strukturalno-rozwojowych.
 • Wykładowca akademicki w WSB i na UP w Poznaniu.
 • Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: zachowania w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie modelu pracy zespołowej, motywowanie pracowników, budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządzających i doradczych, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Międzychodzkim Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji oraz Managera Projektów w firmie DGA S.A.

Zapisz się

Trener biznesu

Jest czynnym trenerem biznesu z ponad 300-godzinnym doświadczeniem na sali szkoleniowej. Realizuje szkolenia z obszarów zarządzania zespołami, obsługi klienta, customer expierience.

W trakcie swojej 16-letniej pracy zawodowej zrealizowała wiele projektów marketingowych i doradczych, między innymi dla: Pasażu Tesco, Lego, Santander Consumer Bank, mBank, T-Mobile, Lotos, Vectra, Kolporter.

Obszary zainteresowań to: marketing, psychologia zachowań konsumenckich, aktywizacja kreatywności, współpraca zespołowa. Jest zwolenniczką myślenia „out of box” i współpracy z ludźmi w oparciu o ich silne strony.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz studiów podyplomowych „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym” UE z Poznaniu oraz „Psychologii Biznesu dla menedżerów” w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej

Doradca zarządów firm i korporacji w zakresie tworzenia i kreowania wizerunku oraz ochrony wizerunku podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej. Tworzy strategie wizerunków menedżerów. Przygotowuje menedżerów do wystąpień publicznych i współpracy z mediami. Uczestniczy w procesach związanych z odbudową wizerunku i reputacji podmiotów gospodarczych i menedżerów w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Twórca wielu udanych kampanii politycznych i wyborczych. Od 1997 czynnie uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu skutecznych kampanii politycznych i zwycięskich kampanii wyborczych; między innymi jako szef sztabu, rzecznik prasowy, doradca polityczny.

Od 16 lat opracowuje i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, tworzenia i kreowania wizerunku, marketingu politycznego, kampanii politycznych i wyborczych, media relations, prezentacji i wystąpień publicznych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Wykładowca akademicki i praktyk zajęcia ze słuchaczami prowadzi m.in. w: Wyższej Szkole Bankowej, Collegium Da Vinci, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Humanistycznym SWPS. Posiada doświadczenie zawodowe we współpracy m.in. – korporacje: BSC Drukarnia Opakowań S.A.;  Ford Polska Sp. z o.o.; Gillette Poland International Sp. z o.o.; Philips Matsushita Battery Poland S.A.; Tetra Pak Sp. z o.o.; Solaris Bus and Coach S.A.; Żabka Sp. z o.o; instytucje samorządowe: urzędy gmin, miast, powiatów, sejmików województw; partie polityczne.

Trener biznesu, konsultant, praktyk sprzedaży, certyfikowany partner i trener FRIS, trener szkoleń on-line

Trener biznesu, konsultant, praktyk sprzedaży, certyfikowany partner i trener FRIS, trener szkoleń on-line Doświadczenie w obszarze szkoleniowym zdobywała podczas swojej praktyki zawodowej, pracując w różnych strukturach, dzięki czemu ma szeroki ogląd na procesy zachodzące w firmach. W organizacjach, w których pracowała była osobą odpowiedzialną za wspieranie procesów rozwojowych. Posiada wysokie zdolność analizowania i rozumienia potrzeb klientów. Od początku pracy w branży poszerza swoją wiedzę na temat rozwiązań stosowanych w procesach szkoleniowych z wielką pasją do nowoczesnych technologii wykorzystywanych w szkoleniach.

W obszarze zarządzania projektami odpowiadała za rozwijanie produktów, planowanie, przewodzenie i organizowanie pracy zespołu powołanego do realizacji projektu. Definiowała zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji, wyznaczała zadania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu, określała obowiązujące terminy. Zarządzała budżetem, tworzyła strukturę i standardy pracy w zespole. Ustalała harmonogram działań, koordynowała wszystkie działania związane z realizacją danego projektu. Motywowała, kierowała oraz kontrolowała pracę grupy pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zarządzała ryzykiem.

Nawiązywała pierwsze kontakty i budowała relacje sprzedażowe z takimi firmami jak: Soprema Polska , Euro 2012, PKP Intercity, Winkhaus Polska, Daunpol , Tienda , Synthos Group, Siódemka, Boehringer Ingelheim, Energa, TCL Operations Polska, Hotel Cubus, Hotel Radison, Poczta Polska, Axa Direct i inne.

Ilość godzin przeprowadzonych zajęć udokumentowanych umowami o dzieło, zlecenie, rachunkami. Razem przeprowadzonych zajęć – 1500h.

Prywatnie, dla wewnętrznej równowagi lubi spontaniczne podróże i wyprawy. Kocha góry dzięki którym można się porządnie zmęczyć przy okazji ćwicząc wewnętrzną motywacje i wytrwałość.

Trener biznesu, Specjalista HR

Od kilkunastu lat praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, Obecnie pełni funkcję Development Managera w Concordia Design.

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów kreatywności i budowaniu zespołów.

Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci oraz UH SWPS.

Praktyk handlu detalicznego

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach filologia, specjalność: językoznawstwo i informacja naukowa oraz geografia, specjalność geoinformacja. Podyplomowo wykształcona w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła kurs trenerski w ramach projektu Firmy 2000 Sp. z o.o. – Pro trener – szkoła nowych możliwości oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu w ramach studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Firmie. Ostatnio zakończyła kompleksowy program wdrażania coachingu w firmie.

Pracuje na co dzień w jednym z największych centrów handlowych zachodniej Polski. Twórczyni marki Skillpoint, blogerka. Trener obsługi klienta, specjalizujący się w handlu detalicznym. Początkujący coach. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem podczas warsztatów i treningów on-the-job, dotykając zagadnień związanych ze sprzedażą, standardami obsługi klienta, zarządzaniem personelem oraz  psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych. Jednocześnie prowadzi działania doradcze nakierowane na poprawę funkcjonowania placówek handlu detalicznego. Definiując bieżącą sytuację placówki, dobierając odpowiednie narzędzia doprowadza do pożądanej zmiany.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze klienta i sprzedaży w różnych branżach. Początkowo w turystycznej jako pilot wycieczek, w kolejnych latach jako pracownik działów handlowych spółek branż informatycznej i nieruchomości w sektorze MŚP.

 

Konsultant HR, Trener, Coach

Certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest w trakcie międzynarodowej certyfikacji Developmental Transactional Analysis Practitioner Award (DTA-PA) pod superwizją Lyndy Tongue z Wielkiej Brytanii (coaching, szkolenia, doradztwo dla organizacji). Ukończyła „The Art and Science of coaching” w Erickson Institute we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego akredytowany przez ICF. Doktorantka na Wydziale Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w firmie oraz studium trenerskiego. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem biznesowym dzięki czemu osiąga doskonałe efekty.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i coachingu dla kadry menadżerskiej, kompleksowym doradztwie w zakresie HRM oraz projektowaniu i wdrażaniu standardów obsługi klienta. Dotychczas zrealizowała ponad 7000 godzin działań rozwojowych między innymi dla branż: medycznej i farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, IT, doradczej, finansowej, budowlanej, meblowej.

Jest Kierownikiem merytorycznym pierwszych w Polsce studiów I i II stopnia „Doradztwo i coaching” w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W 2014 roku otrzymała nagrodę Rektora CDV za osiągnięcia dydaktyczne. Autorka publikacji m.in. dla kwartalnika „Doradca zawodowy”. Wybrane firmy: Orange, MAN AC, Komputronik S.A., Tru Trussardii Polska, Paroc Polska, Grupa Kapitałowa VOX, Bonduelle, Biuro Plus, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Uniwersytet Humanistyczny SWPS.

Trener, Konsultant, Ekspert ds. przekształceń strukturalno-rozwojowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządzających i doradczych, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Międzychodzkim Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji oraz Managera Projektów w firmie DGA S.A.

Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: zachowania w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie modelu pracy zespołowej, motywowanie pracowników, budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych.

Wykładowca akademicki w WSB i na UP w Poznaniu.

Konsultant, Trener, Coach ICF

Doświadczenia biznesowe zdobywał jako Przedstawiciel Handlowy, Kierownik Sprzedaży, B usiness Unit Manager i Regionalny Dyrektor Sprzedaży ostatnio w firmie Polpharma. Doświadczenia trenerskie zdobywał między innymi jako Trener i szef działu szkoleń w firmie Valeant Pharmaceuticals International.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży i negocjacji oraz z zarządzania zespołem w tym z motywacji , przywództwa, coachingu, zarządzania zmianą, zarządzania efektywnością w dziale sprzedaży. Prowadzi także coachingi indywidualne oraz Assessment i Development Center.

Trener biznesu, Doradca

Członek międzynarodowej Akademii Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Ekspert w zakresie szkoleń z umiejętności handlowych i obsługi klienta oraz umiejętności osobistych. Specjalista w zakresie prezentacji, negocjacji handlowych, technik sprzedaży, coachingu handlowego.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Da Vinci oraz UH SWPS w Poznaniu. Pracował dla: DGA S.A., Diagnostyka, Kreisel, ApBuilding, Favor, B T, Sheraton Sopot, Grupa Allegro, Drogerie Jasmin, Novitus S.A., Sitag Polska, Pawdruk, Venga, VOX Składy B udowlane, Profile VOX, Mentor S.A., Kadefarm, Ratuszova, Ekspol, czy PMT Marketing.

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta pracujący głównie z osobami dorosłymi, superwizor, trener, współwłaściciel ośrodka szkoleniowego Strefa - HR - rozwiązania personalne. 

Jako trener biznesu od lat szkoli w obszarach komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w zespołach, budowaniu relacji i zespołów pracowniczych, umiejętności menedżerskich, radzenia sobie ze stresem i poszukiwania równowagi w życiu osobistym i zawodowym; szkoli trenerów i superwizuje ich pracę. 

W ramach praktyki psychoterapeutycznej pracuje z osobami chcącymi dokonać zmiany w życiu osobistym, pomaga w rozwiązywaniu problemów, pokonywaniu wewnętrznych i życiowych kryzysów, poszukiwaniu wewnętrznego potencjału.

W pracy stosuje aktywne metody nauczania. Łącząc wykształcenie psychologiczne z warsztatem trenerskim, kładzie szczególny nacisk na harmonizowanie rozwoju osobistego i zawodowego, poszerzanie świadomości w aspekcie posiadanych zasobów i wspieranie Uczestników w zarządzaniu nimi w sposób zwiększający poczucie satysfakcji we wszystkich dziedzinach życia.

Pracuje zgodnie z kodeksem i standardami International Coach Federation.

 

Trener biznesu

Członek Zarządu oraz Sales Manager agencji marketingu internetowego Traffic Trends.

Od wielu lat jego codzienna praca polega na tworzeniu zaawansowanych strategii marketingowych, a także dobieraniu najlepszych narzędzi do promocji internetowych biznesów. Na swoim koncie ma przeprowadzenie setek kampanii internetowych, zarówno dla małych i młodych firm, jak i dla ogólnoświatowych brandów.

Psycholog, Praktyk biznesu, Trener i Konsultant

Autor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex, Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów obsługi i pracy z klientem oraz zarządzania sprzedażą), Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska.

Specjalizuje się w podnoszeniu jakości pracy z klientem oraz harmonizacji pracy w zespołach pracowniczych.

Wieloletni nauczyciel akademicki (obecnie wykładowca na studiach podyplomowych UH SWPS I Collegium Da Vinci).

Doradca Podatkowy, Trener

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. Podyplomowo wykształcona w zakresie Studium Wiedzy o Europie i Integracji Europejskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Społecznych oraz ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Podczas swojej kariery zawodowej współpracowała z firmami takimi jak Grant Thornton Frąckowiak czy Kancelaria Ożóg Tomczykowski. Doświadczony trener. Autor licznych publikacji w prasie fachowej ( Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), wystąpienia w mediach (TVN CNBC), współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Strateg komunikacji marki, Specjalista Public Relations, Socjolog

Od ponad 8 lat związana z komunikacją marketingową oraz obszarem sprzedaży. Działa zgodnie z przekonaniem, że obecnie nie wystarczy, kiedy marki opowiadają własną historię – liczy się to, w jaki sposób działają.

Jako trener, zrealizowała ponad 8000 h szkoleniowych oraz doradczych w obszarze komunikacji marketingowej i PR. Pracuje zarówno z markami komercyjnymi jak i podmiotami ekonomii społecznej – udowadnia, że biznes może być dobry, a to,co społeczne może być również biznesem. Pozostaje aktywna na forum mediów branżowych tworząc m.in. artykuły dla magazynu Marketer+. Bywa, że staje oko w oko nie tylko z wyzwaniami biznesu, ale również ze studentami, realizując od 5 lat jako wykładowca – praktyk zajęcia z obszaru komunikacji.

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Akredytowany trener i egzaminator VCC z zakresu technik sprzedaży oraz negocjacji z elementami NLP, akredytowany coach ICF na poziomie ACC.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie studentka piątego roku Unwersytetu SWPS na kierunku Prawo. Dyrektor zarządzający w firmie Advance.

Z sukcesem zrealizowała szereg projektów szkoleniowych i doradczych skierowanych zarówno do przedsiębiorstw sektora MŚP jak i osób indywidualnych zainteresowanych swoim rozwojem zawodowym. Wcześniej związana z sektorem FMCG z branży chemiczno-kosmetycznej oraz spożywczej, gdzie zarządzała Działem Eksportu rozwijając sprzedaż oraz realizując politykę rozwoju firmy na rynkach zagranicznych. W trakcie pracy zawodowej zdobyła cenne doświadczenie i praktykę w kluczowych obszarach zarządzania poprzez sprzedaż, marketing, logistykę i dystrybucję, po zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie projektami. Prowadzi szkolenia i realizuje usługi doradcze z obszaru optymalizacji sprzedaży, w szczególności z tematyki związanej z rozwojem i funkcjonowaniem firm na rynkach zagranicznych.

 Prywatnie wielbicielka podróży, w szczególności krajów hiszpańskojęzycznych. W życiu kieruje się mottem Konfucjusza: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”

 

Doradca zawodowy,  psycholog

Szkolenia, które realizuje dotyczą tematyki doradztwa zawodowego, rekrutacji oraz szeroko pojętej kultury organizacyjnej, w tym transparentności czy metod zwinnych.

Pasjonatka HR. Obecnie realizuje swoje ambicje w poznańskim software hause Setapp Sp. z o.o., gdzie zajmuje się employer brandingiem, rekrutacją, jak i wspiera pracowników we wszelakich, istotnych dla nich kwestiach.

W wolnych chwilach swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi branży dzieli się na portalach HRstandard czy GoldenLine. Można tam znaleźć jej artykuły związane z takimi obszarami, jak: rekrutacja, empoyer branding, motywacja i nie tylko. Jest również jednym z autorów e-booka „Motywacja. Jak robić to skutecznie?”, jak i "Radość z pracy. Innowacyjne formy wspierania aktywności zawodowej osób 50+”. Poza tym uczestniczy, w roli członka jury, w prestiżowych konkursach HR „EBstars”, jak i „Bohater HR”. 

Założyciel i dyrektor zarządzający firmy doradczej White leaf. Jest ekspertem i praktykiem z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu i budowaniu kompleksowych strategii CSR, PR oraz komunikacji. Pionier strategicznego CSR w Wielkopolsce. Od ponad 8 lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym. Był odpowiedzialny za zespół tworzący nową strategię CSR na lata 2014-2016 dla Provident Polska S.A. Kierował pracami dedykowanej grupy roboczej ds. CSR, która przygotowała pierwszy w historii Provident Polska S.A. i pierwszy w sektorze pozabankowym raport społeczny przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne Global Reporting Initiative (GRI 4.0). Członek Grupy Roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR przy Ministerstwie Gospodarki. Był współzałożycielem i redaktorem prowadzącym AS BIZNESU – pierwszego w Wielkopolsce tytułu poświęconego CSR. Był redaktorem naczelnym branżowego czasopisma dla branży reklamowej na 5 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz redaktorem naczelnym dwóch ogólnopolskich miesięczników biznesowych. Członek klubu Liderów i Liderek CSR przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Autor kilkudziesięciu strategicznych opracowań środowiskowych dla instytucji samorządowych w Polsce. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Ukończył również studia podyplomowe Public Relations w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Absolwent Akademii Managerów CSR. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (specjalizacja: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Pozyskiwanie nowych klientów
27-28.07.2016
23-23.08.2016
Szkolenie zamknięte. Indywidualna wycena.
Negocjacje handlowe
21-22.07.2016
cena 950 zł
Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta
12-13.04.2016
16-17.05.2016
cena 990 zł
Up-selling i cross-seling w praktyce
19-20.04.2016
17-18.05.2016
cena 950 zł
Obsługa klienta
19-20.04.2016
16-17.05.2016
cena 840 zł
Obsługa reklamacji
21.04.2016
18.05.2016
cena 550 zł
E-marketing w praktyce
19-20.04.2016
10-11.05.2016
cena 650 zł
Kreowanie wizerunku menedżera
26-27.04.2016
19-20.05.2016
cena 890 zł
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
14.04.2016
23.05.2016
cena 580 zł
PR kryzysowy. Umiejętność współpracy z mediami podczas kryzysu
10.05.2016
cena 650 zł
Zarządzanie sobą w czasie
12.04.2016
19.05.2016
cena 650 zł
Zarządzanie zespołem sprzedażowym
30-31.05.2016
cena 950 zł
Niezbędnik sprzedazowy skutecznego przedstawiciela handlowego
12-13.04.2016
19-20.05.2016
cena 950 zł
Techniki zdobywania i utrzymania klientów B2B
18.04.2016
23.05.2016
cena 420 zł
Dobre doświadczenie klienta to dobra sprzedaż
19.04.2016
23.05.2016
cena 420 zł
Mapa doświadczeń klienta z elementami Design Thinking
20-21.04.2016
30-31.05.2016
cena 700 zł
Projektowanie doświadczenia zakupowego klienta
22.04.2016
24.05.2016
cena 420 zł
Budowanie ścieżki zakupowej klienta w punkcie sprzedaży
25.04.2016
20.05.2016
cena 420 zł
Budowanie zintegrowanych strategii komunikacyjnych - branding, PR, marketing
9-10.05.2016
cena
Pomysła, nisza, Insight, czyli skuteczne strategie budowania marki
20-21.05.2016
cena
Zarządzanie marką w procesie zmiany
18-19.04.2016
23-24.05.2016
cena
Od produktu do sprzedaży - wprowadzanie nowych produktów na rynek
20-21.04.2016
30-31.05.2016
cena
Psychologia reklamy
25-26.04.2016
3-4.06.2016
cena
Public Relations w praktyce działań firmy
11-12.04.2016
6-7.06.2016
cena
Komunikacja marketingowa -konstruowanie przekazów marketingowych
13.05.2016
cena
Podatkowe rozliczenie krajowych i zagranicznych podróży służbowych
21.04.2016
19.05.2016
cena 540 zł
Transakcje międzynarodowe na gruncie podatku VAT
27.04.2016
1.06.2016
cena 540 zł
Jak optymalnie podatkowo wspierać sprzedaż?
22.04.2016
20.05.2016
cena 540 zł
Świadczenia na rzecz pracowników - jak je podatkowo rozliczyć?
26.04.2016
31.05.2016
cena 540 zł
Samochód w firmie. Praktyczne porady przy rozliczaniu PIT, CIT, VAT
25.04.2016
23.05.2016
cena 540 zł
Podatek u źródła - praktyczne porady
20.04.2016
18.05.2016
cena 540 zł
Fakturowanie i refakturowanie
19.04.2016
16.05.2016
cena 540 zł
Przychody i koszty uzyskania przychodów - rozliczanie kosztów w czasie
18.04.2016
17.05.2016
cena 540 zł
Komunikacja i porozumiewanie się w firmach i zespołach
18-19.05.2016
cena 1250 zł
Budowanie i wzmacnianie zespołów- warsztaty coachingowe dla kadry zarządzającej
23-24.05.2016
cena 1250 zł
Doskonalenie umiejętności kierowniczych - komunikacja
9-10.05.2016
cena
Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacjami
11-12.05.2016
cena
Profesjonalny wizerunek kobiety czyli jak wzmocnić przekaz niewerbalny i werbalny
30-31.05.2016
cena
Sprzedaż ekskluzywnych usług prawnych - jak pozyskiwać dużych klientów
9-10.05.2016
cena 1250 zł
Sprzedaż ekskluzywnych usług medycznych - budowanie marki, kreowanie wizerunku i komunikacja z rynkiem
21-22.05.2016
cena 1250 zł
Sprzedaż ekskluzywnych usług artystycznych - budowanie marki, kreowanie wizerunku i komunikacja z rynkiem
28-29.05.2016
cena 1250 zł
Kluczowe kompetencje w praktyce profesjonalnego coacha
22-23.04.2016
cena
SZKOŁA LIDERÓW SPRZEDAŻY
11-12.05.2016
cena 8900 zł