Szczegółowe informacje dla uczestników zainteresowanych publikacją

Istnieje możliwość opublikowania wybranych tekstów po uzyskaniu pozytywnych recenzji w czasopiśmie naukowym „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Jest to periodyk wydawany od 1999 roku przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Od 2004 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych, w roku 2013 publikacja 8 punktów. [informacje o PiZ: http://piz.san.edu.pl]

Osoby zainteresowane publikacją w czasopiśmie prosimy o dostarczenie tekstów (na płycie CD) lub ich przesłanie drogą mailową na adres konferencja_pzpearp@wsnhid.pl do 30 września 2014 r.

Decyzja o ewentualnej publikacji nadesłanych tekstów zapadnie po zakończeniu procedury recenzowania zgodnej z wymogami Wydawnictwa SAN.  Osoby, których teksty nie zostaną ujęte w planowanej publikacji zeszytu otrzymają zwrot kosztów w wysokości 580 PLN.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami edycji tekstów