edukacja_1.jpg

Świadczenia na rzecz pracowników - jak je podatkowo rozliczyć?

DLA KOGO?
 • Główni księgowi
 • Dyrektorzy Finansowi
 • Dyrektorzy Działów HR
 • Pracownicy działów kadr i płac
 • Pracownicy działów kadrowych
 • Osoby odpowiedzialne za politykę kadrowo-płacową 
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • uporządkuje swoją wiedzę w zakresie opodatkowania świadczeń pozapłacowych
 • zapozna się ze stanowiskiem organów podatkowych na temat tych świadczeń
 • dowie się, jakie są optymalne podatkowo możliwości wynagradzania kadry menedźerskiej
 • zdobędzie wiedzę pozwalającą na zminimalizowanie ryzyk w zakresie składek ZUS od świadczeń ZFŚS 

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
 • 25.01.2017r.
 • 22.02.2017r.
 • 24.03.2017r.
CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 540 zł brutto

1. Świadczenia pozapłacowe: imprezy integracyjne, wyjazdy, bony, paczki, badania lekarskie i opieka medyczna, dowozy do pracy, posiłki, ubiór służbowy, świadczenia w związku z przepisami BHP, itp.
2. Dofinansowanie do nauki.
3. Samochód służbowy.
4. Ekwiwalenty z tytułu używania prywatnego samochodu pracownika.
5. Świadczenia w związku z podróżami służbowymi.
6. Odprawy, odszkodowania, zapomogi.
7. Programy motywacyjne.
8. Konkursy.
9.  Prawa autorskie.
10. Świadczenia dla byłych pracowników.
11. Świadczenia z ZFŚS.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749