Stypendia

W roku akademickim 2016/2017 168 studentów otrzymało stypendium w CDV! 

Stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia Rektora zostały przyznane i studenci zasilili swoje budżety. Uczelnia może pochwalić się liczną grupą osób, które z zaangażowaniem włączają się w działania na rzecz CDV. Umiejętne łączenie nauki z pracą docenił Rektor, który przyznał w tym roku więcej stypendiów niż w latach ubiegłych.

stypendia

O jakie stypendia mogli ubiegac sie studenci?

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

  • studenci 2, 3, 4 roku studiów I stopnia 
  • studenci 1 roku studiów II stopnia, jeżeli rozpoczęli studia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia 
  • studenci 2 roku studiów II stopnia 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne

  • wszyscy studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ( studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra) 

Poza stypendiami, CDV przyznaje również zapomogę:

O zapomogę mogę się ubiegać wszyscy studenci, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę 2 razy w roku akademickim akademickiego (wniosek musi złożyć w ciągu 3 miesięcy od zajścia zdarzenia losowego będącego przyczyną pogorszenia sytuacji materialnej). Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów zapomoga nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Wysokość stypendium uzależniona była od rodzaju dofinansowania o jakie starał się student lub od jego osiągnieć naukowych i zaangażowania na rzecz uczelni:

  • stypendium socjalne – 615 zł
  • stypendium socjalne o zwiększonej wysokości – 800 zł
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych – 500 zł
  • stypendium Rektora (w zależności od osiągnięć) – od 320 do 515 zł.
Koordynator ds. stypendiów:
Paweł Jasiński
pawel.jasinski@cdv.pl
tel. 61 27 11 024