oferta
 

Studia II stopnia
Kierunek: Doradztwo i coaching

 

WAŻNE!
  • Studia adresowane do absolwentów wszystkich kierunków i uczelni - zdobywasz drugi zawód!
  • Bezpłatny moduł wprowadzający do coachingu na I roku (tryb stacjonarny i niestacjonarny)!
  • W cenie studiów, kurs przygotowujący do certyfikacji International Coach Federation (oszczędzasz 12 000 zł)!
Specjalizacje:

Doradca biznesowy
Specjalizacja łączy mocne kompetencje biznesowe ze społecznymi, takimi jak komunikacja interpersonalna, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tworząc profil absolwenta o wysokich kompetencjach analitycznych, biznesowych i psychospołecznych.

Coaching kariery
Specjalizacja przygotowuje do pracy w coachingu kariery, doradztwie zawodowym, rekrutacji oraz HR, szczególnie w obszarach związanych z outplacementem. Otrzymujesz wiedzę i praktyczne umiejętności coachingowe i doradcze, które w trakcie studiów rozwijasz pod okiem praktyków.

Coaching w edukacji i rozwoju
Specjalizacja  przygotowana z myślą o absolwentach kierunków pedagogicznych oraz osobach, które pracują na co dzień z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Zdobędziesz  umiejętności wspierania uczestników edukacji w ich rozwoju osobistym i zawodowym oraz poznasz narzędzia do stosowania w pracy wychowawczej z jednostką na różnych etapach jej życia.