Struktura księgozbioru

PRZEKRÓJ DZIAŁOWY KSIĘGOZBIORU
Proponujemy naszym studentom korzystanie z bardzo obszernego księgozbioru podzielonego na następujące działy. Oznaczenia działów odpowiadają skróconym symbolom Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD):

NR DZIAŁU / N A Z W A   D Z I A Ł U

 

                                                                                                        00

OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY

004

INFORMATYKA, TECHNIKA KOMPUTEROWA

004.92

GRAFIKA KOMPUTEROWA

005

ZARZĄDZANIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

005.574

KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU. NEGOCJACJE

008+39

KULTURA. HISTORIA KULTURY. ETNOLOGIA. FOLKLOR

02

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO

050+070

PRASOZNAWSTWO. CZASOPIŚMIENNICTWO

061

ORGANIZACJE. STOWARZYSZENIA

1

FILOZOFIA. FILOZOFIA KULTURY

159.9

PSYCHOLOGIA

159.91

PSYCHOFIZJOLOGIA. NEUROPSYCHOLOGIA

159.92

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

159.923

PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH. OSOBOWOŚĆ

159.93

PROCESY POZNAWCZE

159.94

EMOCJE I MOTYWACJE

159.938

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

16

LOGIKA. TEORIA POZNANIA

17

ETYKA

2

RELIGIA. TEOLOGIA

303

METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH

304+364

POLITYKA SPOŁECZNA. POMOC SPOŁECZNA

305

PROBLEMATYKA PŁCI. GENDER STUDY

311

STATYSTYKA

314

DEMOGRAFIA

316

SOCJOLOGIA OGÓLNA

316.3

SPOŁECZEŃSTWA I SPOŁECZNOŚCI

316.34

ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE

316.35

SOCJOLOGIA GRUP. ORGANIZACJE SPOŁECZNE

316.4

PROCESY SPOŁECZNE

316.6

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

316.65+659

PUBLIC RELATIONS. REKLAMA

316.7

SOCJOLOGIA KULTURY

316.77

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

316.77+659.3

MASS MEDIA

32

NAUKI POLITYCZNE

32.019

KOMUNIKACJA POLITYCZNA. MARKETING I PSYCHOLOGIA POLITYKI

321

TEORIA I FORMY WŁADZY. PAŃSTWO

323

POLITYKA WEWNĘTRZNA

323.28

TERRORYZM

324

WYBORY. REFERENDA

327

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA. DYPLOMACJA

327.5

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

328/329

PARLAMENTY. RZĄDY. PARTIE I RUCHY POLITYCZNE

33

EKONOMIA

331

PRACA. RYNEK PRACY

331.104

HUMAN RELATIONS

338/339

SYTUACJA GOSPODARCZA. POLITYKA GOSPODARCZA. HANDEL. GOSPODARKA ŚWIATOWA

339.138

MARKETING

338.48

TURYSTYKA

338.48-6

RODZAJE TURYSTYKI

338.482

ASPEKTY TURYSTYKI

338.486

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

340

OGÓLNE ZAGADNIENIA PRAWA

341

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

341.12(4-67)

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

342

PRAWO PUBLICZNE. KONSTYTUCJE

342.7

PRAWA CZŁOWIEKA. PRAWA OBYWATELSKIE

343

PRAWO KARNE

343.8/.9

NAUKI KRYMINALNE. PENOLOGIA

346

PRAWO GOSPODARCZE

347

PRAWO CYWILNE

347.2-5

PAWO CYWILNE RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIA

347.6

PRAWO RODZINNE, OPIEKUŃCZE I SPADKOWE

347.7

PRAWO SPÓŁEK, HANDLOWE, FINANSOWE, UBEZPIECZENIA

347.9

POSTĘPOWANIE CYWILNE. SĄDOWNICTWO

349

RÓŻNE RODZAJE PRAWA

35

ADMINISTRACJA PUBLICZNA. WOJSKOWOŚĆ

352/353

SAMORZĄD TERYTORIALNY. ADMINISTRACJA TERYTORIALNA

355/359

SIŁY ZBROJNE. SZTUKA WOJENNA

364.6+348.9

PATOLOGIE SPOŁECZNE

37

OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE

37.018/.091

NAUCZANIE. ORGANIZACJA SZKOLNICTWA. METODYKA

373

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

374

OŚWIATA POZASZKOLNA

376/378

SZKOLNICTWO SPECJALNE. SZKOLNICTWO ZAWODOWE I WYŻSZE

502/504

NAUKA O ŚRODOWISKU. OCHRONA ŚRODOWISKA

51

MATEMATYKA

61

MEDYCYNA

613

UZALEŻNIENIA

615

PSYCHOTERAPIA

616

PSYCHOPATOLOGIA. PSYCHIATRIA. PSYCHOLOGIA KLINICZNA

71/72

PLANOWANIE PRZESTRZENNE. ARCHITEKTURA

7

SZTUKA. HISTORIA SZTUKI

7.05

DESIGN

7(083.824)

KATALOGI WYSTAW

75/76

MALARSTWO. GRAFIKA

791/792

FILM. TEATR

793/799

ROZRYWKA. SPORT

8

JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE.

82.0

TEORIA LITERATURY

821

LITERATURA PIĘKNA

82-92

REPORTAŻE. PUBLICYSTYKA. FELIETONY

82-93

LITERATURA DLA MŁODZIEŻY. LEKTURY

811

POSZCZEGÓLNE JĘZYKI

- 811.111    język angielski; 811.112.2 język niemiecki; 811.131.1 język włoski; 811.133.1 język francuski; 811.161.1 język rosyjski

908+913

KRAJOZNAWSTWO I GEOGRAFIA

929

BIOGRAFIE

94

HISTORIA POWSZECHNA

94(4/9)

HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

94(438)

HISTORIA POLSKI (od pradziejów do II wojny światowej)

94(438).083

HISTORIA PRL (1944-1989)

(4-67)

UNIA EUROPEJSKA

1…9(03)

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY