01_podyplomowe.png

Strategic Buyer
Studia podyplomowe

 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto? 

Kierunek Strategic Buyer, to pierwszy na polskim rynku program oceny i certyfikacji członków zespołów zakupowych. Uczestnicy ucząc się strategii zakupowych, podnoszą swoje praktyczne kwalifikacje. Teoria została zweryfikowana do niezbędnego minimum i zastąpiona praktyką biznesową. Program studiów podyplomowych dla sprzedawców bazuje na rozwiązywaniu realnych problemów, z jakimi na co dzień spotyka się Strategic buyer. Kadrę kierunku stanowią renomowani Konsultanci i Trenerzy zajmujący się strategiami zakupowymi.
Zapraszam serdecznie.  

dr Artur Malinowski
kierownik merytoryczny kierunku 

Atuty
 • Zwiększenie efektywności pracy - analizując strategie zakupowe koncentrujemy się na  aspektach, które realnie wpływają na efektywność firmy i pomagają odkryć jej potencjał.
 • Praktyczna wiedza - dostarczamy wiedzę, która wypływa na wyniki finansowe oraz wspomaga codzienne działania strategic buyera. Wykłady oparte są na case study.
 • Certyfikacja - program studiów podyplomowych dla sprzedawców to pierwszy na polskim rynku program oceny i certyfikacji członków zespołów zakupowych. Uzyskanie certyfikatu, stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji kupców (strategic buyer), a także otwiera sprofilowaną ścieżkę dalszego rozwoju zawodowego podnosząc wartość zarówno pracownika jak i samej organizacji oraz ich wpływ na marżę generowaną przez firmy.
Uczestnicy

Studia skierowane są przede wszystkim dla:

 • pracowników działu zakupów pracujących na stanowiskach kupców, kupców strategicznych oraz managerów niższego szczebla, którzy planują dalszy rozwój i karierę w obszarze zakupów;
 • osób pracujących w działach zakupów, zaopatrzenia, które na co dzień zajmują się składaniem zamówień, przeprowadzaniem postępowań zakupowych, zamówieniami publicznymi.

Wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny ekonomii, finansów, Prawa Zamówień Publicznych.

Partner kierunkuProgram
1. Wstęp do zakupów (16 godz.)
 • Wprowadzenie do tematyki zakupów
 • Identyfikacja potencjalnego ryzyka w procesie zakupowym

Case study „Zakupy a wynik finansowy przedsiębiorstwa”
Case study „TCO zakupu nowych produktów vs dzierżawa produktów”

2. Strategie zakupowe (16 godz.)
 • Cele tworzenia i ocena strategii zakupowych oraz siła przetargowa nabywców i dostawców
 • Klasyfikacja strategii zakupowych według liczby dostawców
 • Klasyfikacje strategii zakupowych
3. Skuteczne negocjacje (8 godz.)
 • Style i postawy negocjacyjne 
 • Strategie i techniki negocjacyjne 
 • Przygotowywanie się do negocjacji oraz cechy dobrego negocjatora 
4. Skuteczny wybór dostawcy (16 godz.)
 • Kwalifikacja i wybór dostawcy
 • Ocena dostawcy 
 • Baza dostawców – definicje oraz strategie zarządzania

Case study „Wstępna kwalifikacja dostawcy”
Case study „Narzędzia kwalifikacji i oceny dostawców”
Case study „Projektowanie kwestionariusza do oceny okresowej oraz regularnej”

5. Procedury zakupowe (8 godz.)
 • Modelowy proces zakupowy 
 • Dokumentacja w procesie zakupowym 

Case study „Jakie działania należy podjąć, by usprawnić proces zakupowy w firmie?
Case study „Definiowanie kroków procesu zakupowego i dokumentacji”

6. Narzędzia elektroniczne (16 godz.)
 • Technologia IT w zakupach - e-sourcing i e-procurement oraz systemy/narzędzia IT występujące w ramach tych działań
 • eRFX – omówienie zapytań ofertowych (RFI, RFP, RFQ), schemat procesu zakupowego wspieranego eRFXami, charakterystyka systemów ERP
 • Aukcje elektroniczne 

Case study „Przygotowanie zapytania o ofertę (RFP)”\ Case study „Analiza odpowiedzi RFP przesłanych przez dostawców”

7. Efektywność kupca (8 godz.)
 • Efektywność w procesie negocjacji 
 • Efektywność pracy działów zakupów 
Case study „Tworzenie kluczowych wskaźników efektywności”
8. Etyka w zakupach (4 godz.)
 • Fundamenty etycznego zachowania w biznesie 
 • Kodeksy etyczne w biznesie oraz społeczna odpowiedzialność biznesu 
9. Planowanie zakupów (8 godz.)
 • Znaczenie planowania w procesie zakupowym 
 • Systemy wspomagające planowanie – MRP (planowanie zapotrzebowania materiałowego), MRP II 
10. Ryzyko w zakupach (8 godz.)
 • Identyfikacja potencjalnego ryzyka w procesie zakupowym 
 • Ryzyko dostawców oraz metody jego redukcji 
 • Kluczowe standardy zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa - ISO 31000 
11. Modele relacji z dostawcą (16 godz.)
 • Siła przetargowa nabywców i dostawców a wzajemne relacje – relacje w sieci dostaw
 • Czynniki wpływające na kształtowanie się relacji pomiędzy dostawcą a producentem 
 • Modele współpracy w sieci dostaw oraz relacje między dostawcami a kupcami 

Case study „Pozycjonowanie dostawców w Macierzy Kralijca”
Case study „Ocena nabywcy w oczach dostawcy”
Case study „Balans sił między nabywcą a dostawcą”

12. Zamówienia publiczne (8 godz.)
 • Prawo Zamówień Publicznych 
 • Tryby zamówień przewidziane przez Prawo Zamówień Publicznych
 • Ocena ofert oraz odwołania i skargi według ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
13. Dźwignie oszczędności w zakupach (8 godz.)
 • Źródła przewagi stanowiące dźwignie oszczędności 
 • Cenowe i procesowe dźwignie oszczędności – przykłady dźwigni oszczędności, szacowanie poziomu oszczędności

Case study „Identyfikacja dźwigni oszczędności w referencji  do wybranych kategorii asortymentowych

14. Zakupy operacyjne (16 godz.)
 • e-Procurement - przebieg procesu zakupowego na poziomie systemu
 • Zapotrzebowanie i zamówienia – przygotowanie zapotrzebowania 
 • Faktury i rozliczanie zamówień 
 • Case study „Tworzenie specyfikacji”
15. Kontrakty handlowe (8 godz.)
 • Kluczowe elementy umów handlowych
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Kontrakty z dostawcą międzynarodowym 

Case study „Analiza warunków umowy z dostawcą” 

16. Seminarium dyplomowe (8 godz.)
 
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów, od soboty (godz. 9:00) do niedzieli (godz. 16:00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu

Czas trwania: 2 semestry, 172 godziny

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.


dr Artur Malinowski

Kierownik merytoryczny studiów

Konsultant, expert w Dziale Doradztwa w firmie Marketplanet. Przeprowadził ponad 200 szkoleń dla działów zakupów. Wieloletnie doświadczenie zdobywał jako kierownik licznych projektów w zakresie audytu i restrukturyzacji organizacji zakupowych oraz opracowywania wewnętrznych procedur zakupowych dla największych korporacji. Certyfikowany Członek Chartered Institute of Purchaising and Supply, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania, gdzie uzyskał tytuł doktora. 

Robert Bonat

Trener, Konsultant 

Członek Zarządu Marketplanet zarządzający Działem Wdrożeń. W Marketplanet pracuje od początku działalności firmy. Dba o rozwój produktów i port folio projektów. Doświadczenie zawodowe zdobył zarządzając projektami doradczo-wdrożeniowymi, między innymi w branży finansowej, energetycznej i e-commerce. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Automatyki i Robotyki.

Grzegrz Filipowski

Trener, Konsultant 

Członek Zarządu Marketplanet zarządzający Działem Doradztwa. Od wielu lat jest praktykiem i doradcą  w obszarze Source to Pay. Kieruje projektami usprawniającymi procesy na poziomie strategicznym, m.in. obejmującymi budowę organizacji zakupowych czy przygotowanie i wdrożenie polityki zakupowej. Jest certyfikowanym członkiem Chartered Institute of Purchasing and Supply i absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Arkadiusz Kliś

Trener, Konsultant

Dyrektor Działu Technologii Biznesowych w firmie Marketplanet. Ekspert w zakresie procesów logistycznych i kontrolingowych dużych przedsiębiorstw oraz narzędzi IT wspierających procesy logistyczne w organizacjach. Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zakupów zdobywał kierując projektami IT m. in. w obszarach gospodarki materiałowej, zaopatrzenia, zarządzania inwestycjami, integracji systemów IT, EDI. Absolwent Zarządzania Przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.

Piotr Matysik

Trener, Prezes Zarządu Marketplanet

W Marketplanet pracuje od 2001 roku (jako Dyrektor Sprzedaży), zarządza od 2004 roku. Pasjonat nowych technologii, internetu jako  medium do komunikacji, transakcji w świecie handlu b2b. Od 2000 roku jest zaangażowany w budowę rozwiązań e-commerce w oparciu o dostępne światowe technologie i propagowanie  wśród polskich przedsiębiorców idei nowoczesnych zakupów B2B. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie OPIMUS SA, min współtworząc pierwszy sklep internetowy, zarządzając sprzedażą usług integracyjnych we wrocławskim oddziale firmy Optimus S.A. i współtworząc strategię Xtrade SA w oparciu o technologię firmy CommerceOne. Doradca zarządów największych spółek i grup kapitałowych w Polsce  w obszarze optymalizacji obszaru zakupów.  Studia - Telekomunikacja na Politechnice Wrocławckiej.  Hobby - jazda na rowerze górskim, narty, muzyka - jazz, rock.

Wojciech Wilgat

Trener, Konsultant

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w firmie Marketplanet. Wieloletnie doświadczenie zdobywał kierując projektami związanymi z uruchomieniem, rozwojem i utrzymaniem rozwiązań IT wspierających procesy Purchase to Pay. Posiada ekspercką wiedzę na temat narzędzi IT wspierających procesy zakupowe i procesy B2B. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, posiada Certyfikat Prince2 Foundation. 

 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Strategic Buyer  5 400 zł  2 700 zł  540 zł

 

zapisz się

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!