StartUp Mixer

Poza inspirującymi wystąpieniami specjalistów z branży marketingu, po zakończeniu konferencji odbędzie się konkurs StartUp Mixer przeznaczony dla startupów działających w obszarze marketingu i marketingowego wsparcia sprzedaży. Każdy z nich w ciągu 5 minut będzie miał okazję zaprezentować swój projekt na scenie. Prezentacje oceni jury złożone z inwestorów i przedstawicieli świata biznesu. 

StartUp Mixer to seria wydarzeń informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych, które organizowanych przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem spotkań z cyklu StartUp Mixer jest budowanie społeczności startup’ów oraz integrowanie środowiska młodych, zdolnych, polskich przedsiębiorców.


Celem StartUp Mixerów jest:

  • Wybór najlepszego pomysłu biznesowego wśród obecnie działających firm
  • Doskonalenie i wymiana doświadczeń 
  • Networking 
Spotkanie rozpocznie się od prezentacji zaproszonych specjalistów. Opowiedzą oni o swoich działalnościach, ich początkach, rozwoju i stanie obecnym. Zgromadzeni goście oraz uczestnicy spotkania, będą zadawać pytania ekspertom, aby dowiedzieć się więcej na interesujące ich tematy.
Następnie firmy zaprezentują się kolejno przed panelem specjalistów. Każda firma dostanie na to pięć minut. Panel ocenia firmy i daje im dobre rady dotyczące możliwości rozwoju, po czym wybiera jedną, najlepszą. Spośród wszystkich uczestników programu wybrane zostaną trzy najlepsze firmy. Zwycięzca programu otrzyma Voucher na korzystanie z Programu AIP na okres jednego miesiąca. Profil każdej zwycięskiej firmy umieszczony zostanie również na stronie domowej projektu.