ATW4.jpg

Spotkania z literaturą

Literatura na rok akdemicki 2017/2018:

  1. Stanisław Lem, Solaris
  2. Marlen Haushofer, Ściana
  3. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych
  4. Michel Faber, Pod skórą
  5. Ursula Le Guin, Lewa ręka ciemności
  6. Margaret Atwood, Opowieść podręcznej
  7. Michel Houllebecq, Uległość
  8. Szczepan Twardoch, Król
  9. Artur Domosławski, Wykluczeni
  10. George Martin, Gra o tron (tom I)

PROWADZĄCY:

prof. Przemysław Czapliński (1962) - profesor zwyczajny; historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM w Poznaniu). Ma w dorobku ponad dziesięć książek autorskich – ostatnio: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (Warszawa 2009) oraz Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011).

Redaktor wielu książek zbiorowych – ostatnio ukazały się: zbiór studiów Nowoczesność i sarmatyzm (Poznań 2011), antologia obcojęzycznych przekładów Literatura ustna (Gdańsk 2011) oraz Kamp. Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; Universitas, 2013). Współredaktor licznych książek zbiorowych – ostatnio: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania (wespół z Ewą Domańską, Poznań 2009), Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa (wespół z Anną Legeżyńską i Marcinem Jaworskim, Poznań 2010), Poetyka migracji. Doświadczenie granic w polskiej literaturze przełomu XX i XXI wieku (wespół z Renatą Makarską i Martą Tomczok; Katowice 2013). Razem z Łukaszem Zarembą przetłumaczył książkę Jamesa Englisha Ekonomia prestiżu (NCK, Warszawa 2012).

Pola zainteresowań: historia literatury XX i XXI wieku; socjologia i antropologia literatury; literatura późnych świadectw Holokaustu; literatura ustna; estetyka XX wieku.  

Wykładał gościnnie na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, uniwersytecie Harvarda w Bostonie, Université Libre w Brukseli, a także w Ratyzbonie, Dreźnie, Budapeszcie, Illinois, Tybindze, Monachium, Florencji, Bolonii, Pizie.