01_podyplomowe.png

Six Sigma Green Belt
Studia podyplomowe

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto?
 • Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem.
 • Szkolenie dotyczące DMAIC prowadzone są przez osoby z certyfikatem Black Belt.
 • Kadra to osoby z różnych branż (zarówno produkcji jak i usług), zajmujące się zawodowo doskonaleniem procesów i organizacji. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i pasjonatami Six Sigma.
Cel 

Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu Six Sigma, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia projektów doskonalących na poziomie Green Belt.

Korzyści

Dzięki Six Sigma, firma może:

 • poprawić jakość produktów i usług
 • układać i poprawiać skomplikowane procesy
 • podnosić satysfakcję klienta
 • obiektywnie podejmować decyzje zarządcze
 • budować zaangażowanie pracowników
 • sprawnie przeprowadzać zmiany
 • wygenerować oszczędności
Uczestnicy
 • pracownicy działów Jakości i Ciągłego Doskonalenia
 • technolodzy
 • kierownicy projektów
 • specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • wszystkie osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów
 • osoby chcące zdobyć certyfikat six sigma oraz green belt certification
 
Partner kierunku

Partnerem kierunku jest Perfectus Group sp. z o. o – firma zajmująca się doradztwem w zakresie ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw. Organizator Otwartej Konferencji Lean – największej tego typu konferencji w Europie www.konferencjalean.pl

 


 

 

 

 

Program
 1. Wstęp do Six Sigma (16 godz.)
  • Gra symulacyjna wprowadzająca podstawowe pojęcia SixSigma
  • Metodyka DMAIC
  • Podstawowe miary procesów
  • Historia SixSigma
  • SixSigma na tle innych metodyk doskonalenia
  • Organizacja procesowa
 2. Define (16 godz.)
  • Definiowanie problemu
  • Ogólna mapa procesu
  • Opisanie problemu za pomogą liczb i danych
  • Rozpoczęcie projektu DMAIC
  • Definiowanie kluczowego procesu
  • Definiowanie klientów
  • Miary zmienności procesu    
 3. Measure (16 godz.)
  • Co mierzyć i jak mierzyć
  • Mapy i miary procesów
  • Kluczowe parametry procesów
  • Typy danych
  • Podstawowe statystyki opisujące problem
  • Analiza systemów pomiarowych
  • Opracowywanie planu zbierania danych
  • Formularze zbierania danych
  • Próbkowanie
  • Sposoby wizualizowanie miar procesów
  • Sigma procesu    
 4. Analyse (32 godz.)
  • Analiza przyczyn źródłowych
  • Narzędzia analizy przyczyn źródłowych
  • Analizowanie danych za pomocą histogramów
  • Wnioskowanie statystyczne
  • Analiza luki niezgodności
  • Analiza wieloczynnikowa
  • Prowadzenie eksperymentu
 5. Improve (16 godz.)
  • Opracowywanie rozwiązań
  • Dobór kryteriów oraz warunków brzegowych
  • Pilotażowe testowanie rozwiązań
  • Techniki kreatywne w generowaniu rozwiązań
 6. Control (16 godz.)
  • Opracowanie planu zapewniającego utrzymanie rozwiązań
  • Metody kontroli
  • Standaryzacja rozwiązań
  • Karty kontrolne
 7. Zarządzanie zmianą (8 godz.)
  • Angażowanie organizacji do zmiany
  • Radzenie sobie z oporem na zmiany
  • Planowanie zmiany
  • Komunikowanie zmiany
 8. Zarządzanie zespołem (8 godz.)
  • Role i funkcje w zespole
  • Zarządzanie efektywnością zespołu
  • Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów
 9. Zarządzanie projektem (16 godz.)
  • Ustalenie celu i zakresu projektu
  • Kluczowe etapy realizacji projektu
  • Kamienie milowe
  • Zespół projektowy
  • Monitorowanie i raportowanie postępu projektu
 10. Prezentacje projektów (16 godz.)
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin

Warunki zaliczenia
 1. Min 80% obecności na zajęciach.
 2. Zaliczenie kolokwiów zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów na poziomie min. 80%.
 3. Zrealizowanie w trakcie trwania studiów projektu wykorzystującego kompetencje zdobyte w trakcie studiów i obrona tego projektu w czasie seminarium dyplomowego.

Jakub Marczak

Opiekun merytoryczny kierunku

Posiada wieloletnie szerokie doświadczenie w obszarze jakości Lean i SixSigma. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblarskiej. Jako ekspert doskonałości operacyjnej w branży farmaceutycznej, uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu produkcyjnego opartego na Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Członek zarządu Perfectus Group. Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Skupia się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Współpracuje z firmami m.in. z branż spożywczej, medycznej, metalowej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

Emilia Mochort

Absolwentka Towaroznawstwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Kaizen (Politechnika Warszawska), obecnie studiuje Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Praktyk ciągłego doskonalenia w takich branżach jak motoryzacja oraz branża spożywcza. Wieloletnie doświadczenie jako Kierownik Jakości i jako Kierownik Działu Doskonalenia Procesów. Obecnie Manager Działu Sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie spożywczej. Certyfikowany coach ICC. Współorganizator Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu.

Krzysztof Firlik

Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej, a także studiów podyplomowych Zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Przez rok studiował również na uczelni technicznej we Francji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i Francji głównie w przemyśle motoryzacyjnym i medycznym. Od 2007 roku zafascynowany ideą Lean Manufacturing zgłębia jej tajniki. Pod koniec 2009 roku został współtwórcą portalu LeanManufacturing.pl którego ideą jest szerzenie idei Lean Manufacturing i stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla praktyków Lean.

Oprócz szczupłego zarządzania interesuje się również motoryzacją (zwłaszcza ergonomią i historią polskiej motoryzacji), turystyką górską i rowerową, a także kreowaniem wizerunku w Internecie. W chwili obecnej pracuje w firmie Solaris.

Zbigniew Kowalski

Certyfikowany: Black Belt, Menedżer CRS.
Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych (w jednej z największych firm usługowych w kraju) przy wykorzystaniu metod I narzędzi Lean Management i Six Sigma. Koordynator projektów realizowanych przez Black Belt`s i Green Belt`s; zarządzanie portfelem projektów realizowanych metodą PDCA (w tym 5s, Kaizen). Inicjator kół jakości, pasjonat ciągłego doskonalenia. Doświadczenie praktyczne zdobyte na różnych stanowiskach: od stanowisk wykonawczych do zarządczych w obszarach operacyjnych i B2B. Zawodowo związany z Pocztą Polską, pełniąc różne funkcje kierownicze w obszarach operacyjnych jak i sprzedaży. Obecnie na stanowisku Kierownika Projektu w Biurze Zarządzania Procesowego. Koordynator Centralny 5s. Z wykształcenia ekonomista (USz), Studia podyplomowe: Zarządzanie strategiczne (USz) i Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej (UZ), trener biznesu.

Karolina Łygas

Absolwentka towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzania produkcją. Certyfikowany Six Sigma Black Belt posiadający 6 letnie doświadczenie zawodowe w obszarach jakości i doskonalenia procesów w branży spożywczej. Od 2014 roku w Mondelez Polska Production Sp. z o.o. na stanowisku Inżyniera Ciągłego Doskonalenia. Odpowiedzialna za wsparcie Fabryki we realizacji strategii Lean Six Sigma. Obszary specjalizacji to optymalizacja procesów produkcji, zarządzanie produkcją i zapewnienie jakości produktu.

Filip Żuk

Mgr. inż., absolwent MBA Poznań-Atlanta, konsultant i doradca w SML Creative Consulting, Manager Projektów z doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Zarządzał multidyscyplinarnymi zespołami zajmującymi się projektami inwestycyjnymi I wdrożeniowymi min. w Heineken i Archer Daniels Midland. Twórca SML creative consulting, firmy szkoleniowo doradczej o unikatowym koncepcie.

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2016 roku. Warunkiem udziału w studiach jest znajomość podstaw programowania C# z Visual Studio.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Six Sigma Green Belt 5 700 zł 2 850 zł 570 zł

 

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 9:00 - 14:00

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!