Serwisy i strony internetowe

ARRT Space (Access to Research Resources for Teacher) 

Otwarte archiwum z zakresu edukacji prowadzone przez General Teaching Council for Northern Ireland.

arXiv.org      

Otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: fizyka, matematyka, statystyka i informatyka; prowadzone przez Cornell University

AVALON

Zbiór prac z zakresu prawa, historii i dyplomacji amerykańskiej od XVII do XXI wieku. prowadzony przez Yale Law School.

BUBL Information Service

Angielski serwis tworzony przez bibliotekarzy dający dostęp ok. 12 tys. źródeł internetowych. Źródła można przeglądać wg klasyfikacji dziesiętnej Dewaya, haseł przedmiotowych Biblioteki Kongresu, krajów oraz typów źródeł.
 
 
 

Classics in the History of Psychology

Na stronie można wyszukiwać historycznie ważne teksty z psychologii (w języku angielskim) zmieszczone w książkach i artykułach z czasopism.

EDOC - Document and Publication Server of Humboldt

repozytorium zawiera dokumenty i publikacje pracowników Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

ESrever.org

Baza tekstów z zakresu nauk humanistycznych. między innymi : gender, sztuka współczesna, feminizm. Powstaje na Iowa Stat University.

 

DAEDALUS  

Repozytorium tworzone przez University of Glasgow.

Directory of Open Access Journals

Katalog pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, humanistycznych oraz społecznych. Baza prowadzona jest przez Lund University Libraries, zawiera ponad 5 tys. tytułów czasopism naukowych.

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

Autoryzowany katalog  otartych repozytoriów uczelni z całego świata. Pozwala na dotarcie do pełnych tekstów podręczników, artykułów, prezentacji multimedialnych czy tylko abstraktów.
 
 

The Online Books Page

Lista ponad miliona tytułów książek w wolnym dostępie w Internecie.

UNESCO

Pełnotekstowa baza dokumentów zawierająca materiały z konferencji i sesji UNESCO.

 

The World Fackbook

Prowadzona przez CIA baza wiedzy o państwach świata.