III seminarium młodych medioznawców i komunikologów

www

Do It Yourself  w mieście Know How

10 listopada 2017, Poznań

Tematyka III Seminarium

Media, technologie i komunikacja (metodologia badań nowych mediów)

  • Człowiek w zdigitalizowanym świecie – teorie, koncepcje, metody i praktyki badawcze.
  • Digitalizacja przestrzeni społeczno-kulturowej, politycznej, medialnej i edukacyjnej.
  • Nowe trendy w badaniach (np. big data, digital methods).
Komitet Organizacyjny:
  • dr Anna Zięty
  • dr Bartłomiej Łódzki
  • dr Krzysztof Kuźmicz

Organizatorzy:

logo cdv

Katedra Edukacji i Nowych Mediów CDV: 

Collegium Da Vinci to wiodąca w Wielkopolsce szkoła wyższa, która we współpracy z otoczeniem biznesu zapewnia kompleksowy start w życie zawodowe swoich studentów.
Od 1996 roku dbamy by proponowane przez nas kierunki były zgodne z zapotrzebowaniem rynku, a programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi. W Collegium Da Vinci w ramach codziennych zajęć uczymy realnych umiejętności zawodowych oraz kompetencji ułatwiających pracę w zmiennym środowisku biznesowym. Zapewniając codzienny, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami wierzymy, że nasza szkoła jest pierwszym, najważniejszym stopniem w karierze. Dążymy do tego, by co najmniej 95% naszych absolwentów po ukończeniu szkoły znalazło zatrudnienie w wymarzonym zawodzie.


forum młodych

Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS :

Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów powstało w 2016 roku przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. PTKS zostało powołane na Walnym Zjeździe Założycielskim 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej – jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006).


logo pttme

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych:

Istnieje od 1995 r. i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej