Sekcje tematyczne

Uczestnicy seminarium zostaną podzielni na kilka sekcji tematycznych, bądź metodologicznych (w zależności od podejmowanej problematyki). Każda sekcja tematyczna lub metodologiczna będzie miała swojego opiekuna naukowego.

Tematyka: media, technologie i komunikacja (metodologia badań nowych mediów): 
  • człowiek w zdigitalizowanym świecie – teorie, koncepcje, metody i praktyki badawcze,
  • digitalizacja przestrzeni społeczno-kulturowej, politycznej, medialnej i edukacyjnej,
  • nowe trendy w badaniach (np. big data, digital methods, new tools).

Podczas III edycji Seminarium odbędą się dodatkowo (oprócz spotkań z mentorami) warsztaty tematyczne dotyczące:

  • praktycznego wymiaru badań naukowych,
  • komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • promocji wyników badań naukowych.