edukacja.jpg

Rozwój Działu Eksportu

DLA KOGO? 

  •  Dyrektorów sprzedaży.
  •  Koordynatorów eksportu. 
  •  Menedżerów eksportu. 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

  • Poznać koncepcje działań marketingowych na rynkach eksportowych.

  • Poznać zasady kształtowania polityki produktu i jego promocji.

  • Poznać zasady obsługi klientów podczas imprez targowych.

  • Nabyć umiejętność tworzenia budżetu imprezy targowej oraz oceny efektywności zainwestowanych środków,

  • Poznać zasady prowadzenia negocjacji oraz główne strategie negocjacyjne w eksporcie.

 

 

MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:

Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.

 

CZAS TRWANIA: 16h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

1. Marketing i promocja produktu na rynakch zagranicznych:

‣ Strategie produktu na rynkach zagranicznych.

‣ Kształtowanie marki produktu w marketingu międzynarodowym.

‣ Międzynarodowy cykl życia produktu - aspekty marketingowe.

‣ Czynniki kulturowe a promocja międzynarodowa.

‣ Zintegrowany system komunikacji w marketingu międzynarodowym.

2. Marketing wystawienniczy:

‣ Wybór właściwej imprezy wystawienniczej,

‣ Tworzenie budżetu i zarządzanie finansami.

‣ Budowa stoiska targowego - zagadnienia praktyczne.

‣ Działania promocyjne przed rozpoczęciem targów.

‣ Public relations w trakcie imprez wystawienniczych.

‣ Efektywna prezentacja na stoisku i prowadzenie rozmów z klientami.

‣ Kontakty z potencjalnymi klientami po zakończeniu targów (follow up).

 3. Negocjacje handlowe w eksporcie:

‣ Poszukiwanie i utrzymanie kontrahenta - strategie nawiązywania kontaktów.

‣ Proces negocjacji w handlu zagranicznym - cel i etapy.

‣ Strategie i taktyki negocjacyjne.

‣ Techniki negocjacji handlowych.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100