REKRUTACJA

Studia I stopnia

KIERUNKI:

Nabór na rok akademicki 2016/2017 będzie prowadzony do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2016 roku zgodnie z określonym limitem miejsc.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

KRYTERIA PRZYJĘCIA

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów, który pobierzesz z formularza rekrutacyjnego. Dołącz do nich świadectwo maturalne - NIE LICZY SIĘ LICZBA PUNKTÓW ani wybrane na maturze przedmioty - wszystkiego nauczymy Cię na studiach!

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne (możesz dołączyć je później!),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej.

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów. (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.
Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu,
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303),

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.),
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
Sprawdź interesujące Ciebie dokumenty:

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
tel. kom. 697 690 034
rekrutacja@cdv.pl

REKRUTACJA NA GRAFIKĘ

REKRUTACJA NA KIERUNEK GRAFIKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE DWUETAPOWO:

 • Etap I - Termin składania dokumentów 20.07.2016 roku – 02.09.2016 roku;
 • Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją swojego portfolio w terminach 14 i 15.09.2016 od godziny 9.00 do 17.00
 •   

Do II etapu rekrutacji przyjęte zostaną osoby, które do 08.07.2016 roku zarejestrują się na stronie www.cdv.pl wypełniając internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczą do Biura Rekrutacji CDV dokumenty zgodnie z informacjami powyżej.

Na rozmowę kwalifikacyjną koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty oraz portfolio, zawierające 7-10 prac. Może to być: rysunek, malarstwo lub projekty graficzne. Poprosimy Cię o zaprezentowanie swoich prac, przedstawienie własnych inspiracji oraz motywacji do studiowania grafiki.
Kryteria oceny: artystyczny poziom przedstawionych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna. Jeżeli nie wyczerpiemy limitu miejsc, ogłosimy kolejny termin rekrutacji.

Wyniki drugiego naboru na kierunek Grafika zostaną ogłoszone 16.09.2016 o godzinie 16.00.

REKRUTACJA NA URBAN MANAGEMENT

Oprócz wszystkich dokumentów na studia I stopnia załącz również list motywacyjny w języku angielskim zawierający odpowiedzi na 3 pytania:
 • Dlaczego chcesz studiować na kierunku Urban Management?
 • Jakie masz pasje związane z kierunkiem?
 • Jakie aktualne zagadnienia związane z zarządzeniem miastem są w obszarze twoich zainteresowań?
 
 

Studia II stopnia

KIERUNKI

Doradztwo i coaching

Nabór na rok akademicki 2016/2017 będzie prowadzony do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2016 roku zgodnie z określonym limitem miejsc.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.
(UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu),
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303),
 • dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora,

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!

Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym,
 • dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora,

Studia Podyplomowe

Warunki rekrutacji
Nabór na rok akademicki 2016/2017 będzie prowadzony do wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie słuchaczy następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Warunki rekrutacji

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza oraz złożenie (najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia najpóźniej na I zjeździe),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis - nie kserokopia!),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
 • oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (dotyczy wybranych kierunków),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

Sposób składania dokumentów

 

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Rekrutacji Collegium Da Vinci, przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, pokój R034 (parter)
 • lub przesłać listem poleconym na adres:

Collegium Da Vinci
Biuro Rekrutacji
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,
61-719 Poznań

tel. 61 271 11 00/01/02
tel. kom. 697 690 034
rekrutacja@cdv.pl