001podyplomowe.png

Rekrutacja w branży IT

DLA KOGO?
 • Szefów działów IT,
 • Kierownicy i pracownicy działów HR,
 • Specjaliści rekrutujący pracowników odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr,
 • Pracownicy firm doradztwa personalnego, agencji pośrednictwa pracy,
 • Przyszli pracownicy działów HR,
 • Właściciele firm,
 • Osoby zainteresowane tematyką rekrutacji i selekcji.
 CEL SZKOLENIA:
 • Omówienie wszystkich etapów rekrutacyjnych, wraz z podaniem praktycznych przykładów,
 • Omówienie roli Employer Brandingu w branży IT oraz sposobów jego zastosowania,
 • Poznanie skuteczności poszczególnych działań rekrutacyjnych,
 • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów behawioralnych  - jednej ze skuteczniejszych metod rekrutacyjnych,
 • Omówienie metod oraz narzędzi wyszukiwania kandydatów,
 • Zapoznanie się ze skutecznymi praktykami rekrutacyjnymi.
JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • Poznać najskuteczniejsze praktyki rekrutacyjne związane z branżą IT,
 • Zapoznać się z praktykami stosowanymi na świecie i trendami na rynku HR,
 • Poznać kroki, jakie należy podjąć żeby proces pozyskiwania pracownika z branży IT był skuteczny,
 • Zapoznać się z działaniami, które mają na celu zgromadzenie odpowiednich kandydatów oraz narzędziami, które można w tym celu wykorzystać,
 • Wypracować narzędzia, które pozwolą przeprowadzić skuteczny wywiad behawioralny,
 • Poznać korzyści biznesowe wynikające z Employer Brandingu.
MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
 • 30.01.2017r.
 • 23.02.2017r.
 • 20.03.2017r.
CZAS TRWANIA: 8h/1 DZIEŃ
CENA: 600 zł brutto

1. Wspólne określenie etapów rekrutacji, które zostaną przedstawione podczas szkolenia.

2. Określenie wymagań wzgledem pracownika IT. 

3. Przygotowanie atrakcyjnego ogłoszenia  - praca zespołowa, case study,

4. Narzędzia HR  - z jakich warto korzystać oraz gdzie można znależć kandydatów/żródła kandydatów,

5. Metody weryfikowania kompetencji kandydatów,

6. Wywiad behawioralny,

7. Employer Branding.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY
Artur Szymański
Manager ds. sprzedaży
tel. 61 2711037/ kom. 697 690 749