Rada Pracodawców

O projekcie

Rada Pracodawców jest częścią projektu pt. "Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez wdrożenie modeli zarządzania jakością i programu rozwoju kadry kierowniczej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także stanowi część strategii Collegium Da Vinci zakładającej ścisłą współpracę uczelni z biznesem, instytucjami oraz otoczeniem gospodarczym. Rada Pracodawców stanowi grono firm i instytucji, które współpracują z CDV i angażują się w bieżącą działalność Uczelni.

Cele Rady Pracodawców

Do głównych celów Rady Pracodawców należą:

  1. określania profilu/sylwetki absolwenta na kierunkach prowadzonych przez Collegium Da Vinci, który sprosta oczekiwaniom zarówno Pracodawców jak i obecnego rynku pracy,
  2. określenie optymalnego sposobu doboru praktyków do prowadzenia zajęć,
  3. określenie sposobów ustalenia ścieżki kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Collegium Da Vinci, tak, aby umiejętności, wiedza i kompetencje nabywane przez studentów CDV były zgodne z oczekiwaniem Pracodawców i przedstawicieli otoczenia gospodarczego,
  4. opracowania dokumentacji, norm i narzędzi związanych z zarządzaniem jakością kształcenia i kontrolą jakości kształcenia,
  5. podtrzymywanie relacji z przedstawicielami firm będących członkami Rady Pracodawców oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi,
  6. umacnianie wizerunku CDV jako uczelni nowoczesnej, praktycznej, otwartej na współpracę z biznesem.